Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням першої сесії першого скликання Червоненської селищної ради об’єднаної територіальної громади Андрушівського району Житомирської області 24.11.2015 року

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 рік

 

Зміст

Преамбула

Розділ І. Загальні положення

Глава 1.1. Загальна характеристика Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади

Глава 1.2. Межі Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади та її географічне положення

Глава 1.3. Правова основа Статуту

Глава 1.4. Взаємовідносини Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями

Глава 1.5. Планування розвитку Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування  Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади

Глава 2.2. Червоненська селищна об’єднана територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

Глава 2.3. Права та обов’язки членів Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади

Глава 2.4. Форми участі членів Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

Глава 2.5. Місцеві вибори

Глава 2.6. Місцевий референдум

Глава 2.7. Загальні збори (конференції) членів Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади

Глава 2.8. Громадські слухання

Глава 2.9. Місцеві ініціативи

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення

Глава 2.11. Індивідуальні та колективні петиції

Глава 2.12. Консультативно-дорадчі органи (громадські ради)

Глава 2.13. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в Червоненській селищній об’єднаній територіальній громаді

Глава 2.14. Червоненська селищна рада об’єднаної територіальної громади та її виконавчі органи

Глава 2.15. Голова Червоненської селищної ради об’єднаної територіальної громади

Глава 2.16. Сільський староста

Розділ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади

Глава 3.1. Матеріальна основа територіальної громади Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади

Глава 3.2. Фінансова основа Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади

Розділ ІV. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб. Контроль Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Глава 4.1. Підстави та форми відповідальності органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб.

Глава 4.2. Форми контролю Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб.

Розділ V. Прикінцеві положення

 

Преамбула

Цей Статут, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів, визначає систему місцевого самоврядування Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади, форми та порядок діяльності територіальної громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів сіл, селища, які входять до складу об’єднаної територіальної громади.

Розділ І. Загальні положення

Глава 1.1. Загальна характеристика Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади

Стаття 1.1.1.

1. Червоненська селищна об’єднана територіальна громада (далі – Червоненська селищна ОТГ) утворена шляхом добровільного об’єднання територіальних громад смт. Червоне, сіл Глинівці, Великі Мошківці, Забара, Котівка, Крилівка, Малі Мошківці.

Стаття 1.1.2.

1. Рішення Житомирської обласної ради про утворення Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади прийнято 14 серпня 2015 року.

Стаття 1.1.3.

1. Адміністративним центром Червоненської селищної ОТГ є смт. Червоне, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування.

2. Жителям всіх населених пунктів громади мають бути забезпечені максимально зручні умови для відвідування адміністративного центру громади.

Стаття 1.1.4.

1. Червоненська селищна ОТГ має єдиний представницький орган – Червоненську селищну раду об’єднаної територіальної громади (далі – Рада).

2. Перші вибори депутатів Ради відбулися 25 жовтня 2015 року.

Стаття 1.1.5.

1. Червоненська селищна ОТГ та її Рада можуть вступати в асоціації, інші добровільні об’єднання територіальних громад, органів місцевого самоврядування.

Глава 1.2. Межі Червоненської селищної ОТГ та її географічне положення

Стаття 1.2.1.

1. Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Андрушівського району Житомирської області.

2. Відстань від адміністративного центру громади до районного центру - 16 км.

3. Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру - 45 км.

4. Територія Червоненської селищної ОТГ є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися.

5. Межі території Червоненської селищної ОТГ не можуть бути змінені без згоди членів Червоненської селищної ОТГ.

Стаття 1.2.2.

1. На території Червоненської селищної ОТГ розташовані населені пункти (далі: населені пункти територіальної громади):

смт. Червоне, села Глинівці, Великі Мошківці, Забара, Котівка, Крилівка, Малі Мошківці.

Стаття 1.2.3.

1. Червоненської селищної ОТГ займає площу 157,98 кв. км.

2. Населення громади становить біля 6 тис. чоловік.

3. Гідрографічна сітка громади представлена річками Пустоха, Горбатка, Настя, озерами та технічними водоймами.

4. Площа лісового фонду становить 330 га. Ліси змішані.

Стаття 1.2.4.

1. Рішенням Ради за погодженням із жителями населених пунктів громади на її території можуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо). Відповідне подання (пропозицію) вносять до Ради селищний Голова, виконавчий комітет ради або члени Червоненської селищної ОТГ у порядку місцевої ініціативи.

2. При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель, відповідно до місцевих Правил забудови та використання територій, затверджених Радою, які передбачають:

1) гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови;

2) вимоги до утримання будинків і споруд;

3) вимоги до впорядкування доріг та під'їздів, місць паркування транспортних засобів;

4) вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;

5) вимоги до озеленення та впорядкування територій;

6) обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно-епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні, історико-культурні);

7) інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавства України

Стаття 1.2.5.

1. Найменування та перейменування населених пунктів Червоненської селищної ОТГ, їх ліквідація як поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно до закону.

Стаття 1.2.6.

1. Найменування та перейменування територіальних об’єктів Червоненської селищної ОТГ – територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, провулків, майданів (площ), мостів, парків, скверів тощо здійснюються Радою з врахуванням думки членів Червоненської селищної ОТГ, – жителів відповідного села, селища у порядку встановленому Радою.

2. Перейменування територіальних об’єктів Червоненської селищної ОТГ, здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

3. Присвоєння територіальним об’єктам Червоненської селищної ОТГ, імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та громади, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей здійснюється тільки посмертно та з урахуванням думки жителів відповідного села, селища.

4. При прийнятті рішень Радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами Червоненської селищної ОТГ, Андрушівським районом та Житомирською областю.

5. Назви територіальним об’єктам даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

Глава 1.3. Правова основа Статуту

Стаття 1.3.1.

1. Статут затверджується рішенням Ради. Він підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

2. Статут діє в просторових межах Червоненської селищної ОТГ. Окремі положення Статуту, відповідно до закону, можуть діяти і на території, що перебуває за межами території громади.

Стаття 1.3.2.

1. Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування Червоненської селищної ОТГ, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

Стаття 1.3.3.

1. Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

2. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

Стаття 1.3.4.

1. Правові акти органів місцевого самоврядування Червоненської селищної ОТГ та їхніх посадових осіб, що суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.

2. Висновки про відповідність цих актів Статутові даються судом за зверненням селищного Голови.

Стаття 1.3.5.

1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються Радою.

2. Рішення Ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради.

3. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до Ради групою депутатів Ради (не менш як 1/3 від загальної кількості депутатів), селищним Головою або членами Червоненської селищної ОТГ у порядку місцевої ініціативи.

4. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться Радою за пропозицією селищного Голови у двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства, не діють.

Глава 1.4. Взаємовідносини Червоненської селищної ОТГ, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

Стаття 1.4.1.

1. Взаємовідносини органів та посадових осіб Червоненської селищної ОТГ з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах Червоненської селищної ОТГ.

2. Органи і посадові особи Червоненської селищної ОТГ здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб Червоненської селищної ОТГ акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.

3. Органи і посадові особи Червоненської селищної ОТГ підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.

4. За організацію зв’язків органів і посадових осіб Червоненської селищної ОТГ з органами виконавчої влади відповідає селищний Голова.

Стаття 1.4.2.

1. Органи і посадові особи Червоненської селищної ОТГ сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, можуть надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень.

2. Селищний Голова, або за його дорученням інша посадова особа, відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб Червоненської селищної ОТГ з органами судової влади і прокуратури.

Стаття 1.4.3.

1. Взаємовідносини органів і посадових осіб Червоненської селищної ОТГ з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.

2. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Червоненської селищної ОТГ, відповідні органи і посадові особи Червоненської селищної ОТГ здійснюють такі функції:

- утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, установи і організації громади в інтересах Червоненської селищної ОТГ у порядку, визначеному чинним законодавством;

- призначають та звільняють з посади їхніх керівників;

- визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

- встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на продукцію і послуги комунальних підприємств;

- приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

- визначають порядок використання прибутку і доходів підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

- приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності Червоненської селищної ОТГ, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;

- приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад;

- вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

- контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій громади в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.

3. З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності громади, органи і посадові особи Червоненської селищної ОТГ будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому, органи і посадові особи Червоненської селищної ОТГ в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

- надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку громади, її населених пунктів;

- надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;

- встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку громади;

- розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території громади, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній власності громади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів Червоненської селищної ОТГ або залучених коштів підприємств, установ та організацій;

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території Червоненської селищної ОТГ нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких, згідно з чинними нормативами, включає територію Червоненської селищної ОТГ або її частину.

Стаття 1.4.4.

1. Взаємовідносини Червоненської селищної ОТГ, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.

2. Червоненська селищна ОТГ, її органи місцевого самоврядування і їхні посадові особи можуть брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві.

Глава 1.5. Планування розвитку громади

Стаття 1.5.1.

1. З метою оптимального використання ресурсів громади, забезпечення сталості її розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів Червоненської селищної ОТГ здійснюється планування розвитку громади.

2. Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття Радою таких розроблених з залученням громадськості актів:

1) Генерального плану розвитку населених пунктів громади;

2) Стратегічного плану соціально-економічного та культурного розвитку громади.

3. На виконання Генерального плану розвитку населених пунктів громади та Стратегічного плану соціально-економічного та культурного розвитку громади Радою приймаються щорічні Плани соціально-економічного та культурного розвитку громади.

Стаття 1.5.2.

1. Генеральний план розвитку населених пунктів громади – це основний документ містобудівного планування, який визначає довгострокову політику Ради щодо розвитку, планування, забудови та іншого використання території населених пунктів громади з урахуванням як їхніх історичних традицій забудови, збереження та відновлення історичних центрів, так і сучасних потреб розвитку і новітніх тенденцій містобудування.

2. Генеральний план розробляється відповідно до законодавства України про планування та забудову територій з урахуванням положень цього Статуту.

3. Генеральний план затверджується рішенням Ради лише після проходження ним процедури громадського обговорення (громадських слухань) у кожному з населених пунктів Червоненської селищної ОТГ, у порядку, встановленому законодавством України про планування та забудову територій та рішеннями Ради.

Стаття 1.5.3.

1. Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади передбачає:

1) аналіз соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

2) визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери, культурного розвитку;

3) оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу громади, визначення резервів такого потенціалу;

4) визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку громади на плановий період та шляхи розв'язання основних соціальних, економічних та культурних проблем Червоненської селищної ОТГ;

5) постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхнього виконання у прив’язці до фінансових та інших ресурсів громади.

Стаття 1.5.4.

1. Стратегічний план розвитку передбачає планування соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на період не менше двох каденцій повноважень Ради.

2. Короткострокові програми розвитку громади розробляються на 1 (один) рік та спрямовуються на вирішення завдань, визначених Стратегічним планом.

3. Короткострокові програми розвитку встановлюють пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на плановий період та систему заходів органів і посадових осіб Червоненської селищної ОТГ їх реалізації з визначенням термінів виконання, виконавців та ресурсів.

Стаття 1.5.5.

1. Визначальною засадою цілепокладання у плануванні соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів є задоволення потреб членів Червоненської селищної ОТГ і здійснюється на засадах сталого розвитку.

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування Червоненської селищної ОТГ

Стаття 2.1.1.

1. Організація та функціонування системи місцевого самоврядування Червоненської селищної ОТГ здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.

2. Система місцевого самоврядування Червоненської селищної ОТГ включає:

– центр громади Червоненської селищної ОТГ та жителів даного населеного пункту;

  • внутрішні громади, які утворюють жителі населених пунктів громад, що об’єднались;
  • Раду – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє &ndas