Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПЛАН громадської безпеки Червоненської селищної територіальної громади на 2021 рік

ПЛАН

громадської безпеки

Червоненської селищної територіальної громади

на 2021 рік

 

І. Загальні засади

Цей План громадської безпеки розроблено з метою реагування на потреби та виклики, які стоять перед жителями Червоненської селищної територіальної громади у вирішенні актуальних питань щодо розбудови миру, соціальної згуртованості та громадської безпеки, в тому числі шляхом залучення вразливих груп населення, а особливо молоді та ветеранів і учасників бойових дій, до процесів прийняття рішень на місцевому рівні.

 У Плані громадської безпеки терміни вживаються у таких значеннях:

  • Громадська безпека - захищеність життєво важливих для суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини і громадянина від протиправних посягань, надзвичайних ситуацій, які створюють загрозу спричинення шкоди життю, здоров'ю та майну значної кількості осіб.
  • Соціальна згуртованість відображає рівень солідарності та взаємозв’язку серед груп і членів цих груп у суспільстві. Ця концепція особливо актуальна для України, зважаючи на конфлікт, що триває на сході країни та пандемію COVID-19, яка проявила глибоку прірву в суспільстві між тими, хто живе відносно комфортно, та найбільш вразливими категоріями населення. Це розриви, що розділили людей за такими критеріями, як доступ до цифрових технологій, рівень доходів, гендер, соціальний клас, етнічна приналежність та рівень освіти. Зусилля для забезпечення соціальної згуртованості часто зосереджуються на гарантуванні того, щоб кожен мав відчуття приналежності до громади та тісного зв’язку з іншими членами громади”.
  • Відповідальні виконавці – органи місцевого самоврядування та місцевої влади, комунальні підприємства, організації громадянського суспільства, задіяні до виконання заходів, визначених у Плані громадської безпеки.
  • Цільова група представники органів місцевого самоврядування (далі - ОМС), організації громадянського суспільства (далі - ОГС), вразливі категорії населення (люди з інвалідністю, ветерани та учасники бойових дій, ВПО та ін.), молодь (до 18 років, 19-24 роки, 25-35 років), представники правоохоронних органів (поліції, ДСНС тощо) та ін. категорій населення територіальної громади.

План громадської безпеки розроблено Робочою групою із громадської безпеки та соціальної згуртованості (далі - РГГБ) у  Червоненській територіальній громаді у співпраці із Неурядовою організацією «Сучасний Формат» в рамках проєкту “Підвищення місцевої соціальної згуртованості та громадської безпеки у громадах Житомирської областів межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Королівства Нідерландів.

Дія Плану громадської безпеки поширюється на всіх його виконавців, незалежно від їх підпорядкування, форми власності та джерел фінансування.

План громадської безпеки включає в себе заходи, направлені на соціальну реінтеграцію та психологічну і медичну реабілітацію ветеранів – учасників бойових дій, а також на залучення молоді до процесів прийняття рішень на місцевому рівні.

Плану громадської безпеки розроблено на період 1 (один) рік. План є операційним документом, що може переглядатися мінімум двічі на рік або у разі необхідності.

Функції координації, розробки, внесення змін (доповнень), затвердження Плану громадської безпеки покладено на Лідера РГГБ у Червоненській селищній територіальній громаді та селищного голову Червоненської селищної територіальної громади.

 

 

 

 

ІІ. Заходи Плану громадської безпеки Червоненської селищної територіальної громади

№ п/п

Проблема/виклик

Зміст заходу

Цільова група

Відповідальний виконавець

Терміни виконання

Ресурси

Індикатори

Очікуваний вплив

  1.  

Слабо налагоджена взаємодія між  громадськістю, органом місцевого самоврядування та іншими структурами у громаді

 

 

Проведення засідань РГГБ, звітування представників органів правопорядку перед громадськістю, розробка пропозицій щодо вирішення актуальних проблем у громаді, інформування про діяльність РГГБ

Представники ОМС, громадських організацій, вразливі категорії населення (люди з інвалідністю, ветерани та учасники бойових дій, ВПО та ін.), молодь, представники органів правопорядку (поліції, ДСНС тощо) та ін.

Лідер РГГБ

Щомісячно

Місцевий бюджет, грантові кошти

 

 

 

К-ть прийнятих рішень, які ОМС взяла до уваги - не менше 4;

 

Кількість рішень РГГБ які винесені на громадські слухання - не менше 1;

 

Кількість осіб, представників та представниць вразливих категорій населення (не менше 30 постійно залучених ветеранів АТО та ООС, не менше 25  постійно залучених осіб до 18 років- 10, )

 

 

кількість проведених засідань РГГБ;

не менше 10; 

 

Кількість звітів представників органів правопорядку перед громадськістю, які зроблені у форматі презентації зі слайдами - не менше 6

РГГБ є діалоговим майданчиком  між органом місцевого самоврядування, поліцією, іншими відповідними структурами та жителями громади;

 

ОМС приймають рішення РГГБ як консультаційно-дорадчого органу;

 

Громада обізнана із безпековою ситуацією;

 

Ветерани та молодь беруть участь в засіданнях РГГБ

2.

Місцеві жителі здебільшого не проявляють активність щодо вирішення актуальних для громади питань. У громаді відсутня системна практика залучення жителів до участі у процесах прийняття рішень на місцевому рівні.

 

Організація та проведення конкурсу із підтримки громадських міні-ініціатив.

 

Через конкурс громадських міні-ініціатив планується спонукати місцевих жителів бути залученими до вирішення актуальних питань у громаді

громадські організації, місцеві жителів

РГГБ

Раз на рік

місцевий бюджет, грантові кошти, донорські

Кількість підтриманих ініціатив: 3-5 ініціатив.

 

Фото/програмний та фінансовий звіт щодо реалізованих міні-ініціатив

 

Результати опитування про громадську позицію, виявлення настроїв та рівня активності місцевих жителів громади. Опитування буде проведено до організації конкурсу і після.

Жителі громади активно долучаються до процесів прийняття рішень на місцевому рівні: подають свої ініціативи, гуртуються для вирішення актуальних у громаді питань та ін.

 

 

3.

В громаді відсутня практика проведення заходів і консультацій із правових питань, у зв'язку із чим жителі громади слабо орієнтуються у своїх соціальних та інших правах

Надання безоплатних юридичних консультацій вразливим категоріям населення у громаді, в т.ч. представникам ветеранської спільноти

Вразливі категорії населення, ветерани тощо

ЦНАП, старости

Протягом року (за потреби)

місцевий бюджет, грантові кошти

Кількість наданих консультацій: мінімум 10 щомісячно. Всього: мінімум 120 консультацій на рік

 

Кількість проведених просвітницьких заходів: мінімум 1 захід в квартал. Всього: мінімум 4 на рік

Підвищення поінформованості населення про свої соціальні права

4.

Ветерани АТО/ООС мають труднощі з реінтеграцією в суспільство.

Центр «Рівняймося на кращих: взаємодія підлітків та ветеранів АТО», який передбачає взаємодію ветеранів АТО та підлітків в громаді з метою передачі вмінь та компетенцій для молоді з наступних напрямків: правове виховання, практика самозахисту, психологічне розвантаження, робота в команді, взаємовиручка та взаємодопомога та ін. 

Центр працюватиме на постійній основі.  Заняття у Центрі відбуватиметься мінімум двічі на тиждень.

 

Учасники АТО/ООС - 30 осіб

Підлітки (14-17 років) - 30 осіб

РГГБ, ОМС, представники ветеранської спільноти  у громаді, підлітки

Протягом року, з можливістю подальшого продовження

Місцевий бюджет, грантові кошти, інші джерела фінансування

Кількість проведених заходів: 40

Кількість учасників: 60 (реєстраційні відомості, оціночні анкети, відгуки, аналітичні довідки)

Проєкт дасть змогу ветеранам АТО/ООС  відчути себе потрібними та самореалізованими через передачу власного досвіду та навичок.

 

Це змога для ветеранської спільноти бути включеними у громадське життя.

 

Поліпшення психосоціального благополуччя ветеранів громади у період соціальної реінтеграції.

 

Превенція щодо виникнення