Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

Додаток №1

до рішення Червоненської селищної ради № 320 від 08.10.2021 р. ХІІІ сесія VІІІ скликання 

                                                                                                                     

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

ЧЕРВОНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

1. Загальні положення 

Фінансовий відділ Червоненської селищної ради (далі – Фінансовий відділ) є виконавчим органом Червоненської селищної ради, утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Фінансовий відділ є підзвітним, підконтрольним раді та селищному голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади та підпорядкований її виконавчому комітету, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, Міністерству фінансів України.

Фінансовий відділ є бюджетною неприбутковою установою, у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, рішеннями селищної ради, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

Фінансовий відділ є юридичною особою публічного права, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби  України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, мати майнові та немайнові права, нести зобов’язання. Фінансовий відділ має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи. 

Повне найменування відділу: Фінансовий відділ Червоненської селищної ради.

Скорочене найменування відділу: Фінансовий відділ Червоненської сел/р

Юридична адреса: Україна, 13434, Житомирська область, Бердичівський район, селище міського типу Червоне, вулиця Миру, будинок 28. 

Фінансовий відділ є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про бюджет  селищної територіальної громади на фінансування відділу, установ, закладів, селищних програм і заходів. Фінансову діяльність відділу, як головний розпорядник бюджетних коштів в фінансовій сфері, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

Отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть бути розподілені серед засновників (учасників), працівників Фінансового відділу (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб.

Не вважається розподілом доходів відділу використання   власних  доходів  (прибутків)  виключно  для  фінансування  видатків  на утримання  такої  неприбуткової  організації,  реалізації  мети  (цілей,  завдань)  та  напрямів діяльності, визначених Положенням.

Червоненська селищна рада створює сприятливі умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Фінансового відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, в разі необхідності - транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими актами й іншими нормативними і довідковими матеріалами, іншими посібниками, літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до електронних інформаційних баз.

Положення про Фінансовий відділ, структура та штатна чисельність відділу затверджується рішенням сесії селищної ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сесії селищної ради. 

Порядок взаємодії Фінансового відділу з іншими виконавчими органами селищної ради визначаються селищним головою.

 

2. Основні завдання Фінансового відділу 

Фінансовий відділ утворено для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів. 

Основними завданнями фінансового відділу є: 

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території селищної територіальної громади ;
 • проведення разом з іншими виконавчими органами селищної ради, структурними підрозділами ради аналізу фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку;
 • складання та виконання в установленому порядку розпису бюджету селищної територіальної громади  ;
 • забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
 • розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
 • здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету селищної територіальної громади, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 • розроблення та представлення прогнозу бюджету та проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади , схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях селищної ради;
 • здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу.
 • здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків місцевого бюджету;
 • об’єднання на договірних засадах коштів місцевого бюджету громади та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проєктів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ, організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів громад;
 • здійснення відповідно до законодавства контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

 

3. Фінансовий відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснення контролю за їх реалізацією;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку селищної територіальної громади;
 • бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів селищної територіальної громади, аналізує соціально- економічні показники розвитку селищної територіальної громади та враховує їх під час складання проекту та прогнозу бюджету селищної територіальної громади; у підготовці заходів щодо розвитку територіальної громади та регіонального розвитку; погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими виконавчими органами та структурними підрозділами с