Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма «Громада заради дітей» на 2023-2024 роки»

                                                                                                            Додаток

                                                                                           до рішення ХХХІ сесії VIII Червоненської селищної ради

                                                                                        № 607 від 26.05.2023року

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

«Громада заради дітей»

на 2023-2024 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Червоне

2023 рік

З М І С Т

 

 1. Паспорт Програми
 2.  Вступ. Загальна частина
 3. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
 4. Визначення мети програми
 5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми
 6. Очікуванні результати виконання програми, визначення її ефективності
 7. Координація та контроль за ходом виконання програми
 8. Фінансове забезпечення Програми
 9. Кошторис Програми
 10. Перелік завдань (напрямів) і заходів програми та результативні     показники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ПАСПОРТ

Програми «Громада заради дітей» на 2023-2024 роки

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Служба у справах дітей  Червоненської  селищної ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

3.

Розробник програми

Служба у справах дітей Червоненської  селищної ради

4.

Відповідальний виконавець

Служба у справах дітей та Червоненської  селищної ради

5.

Учасники програми

Структурні підрозділи Червоненської селищної ради, виконавчі органи Червоненської селищної ради, підприємства, установи, громадські, благодійні організації

6.                       

Термін реалізації програми

2023 – 2024 роки

7.                 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Червоненської селищної територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством    

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, грн.

60 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Вступ. Загальна частина

Визначивши одним з основних пріоритетів України євроінтеграцію, територіальна громада повинна переглянути політику у сфері охорони дитинства і підтримки сім’ї та втілювати в життя успішні підходи захисту прав дитини, сім’ї і кожного її члена, які базуються на забезпеченні свобод і найкращих інтересів дитини, спрямовуються на всебічну підтримку сім створення умов для виховання та розвитку дітей у сім’ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного, активно протидіють гендерній, расовій, сексуальній та іншим видам дискримінації, борються з подоланням домашнього насильства та вживають ефективних дій щодо виявлення випадків торгівлі людьми та надання необхідної допомоги її жертвам. Саме тому, служба у справах дітей селищної ради ставить перед собою завдання реалізації ефективної політики щодо захисту прав дітей та підтримки сімей шляхом виявлення проблеми, її вивчення, створення програми та плану дій щодо подолання негативних процесів по відношенню до дитини та сім’ї консолідуючи при цьому зусилля інших органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських, благодійних, дитячих та релігійних організацій, благодійних фондів, в тому числі і міжнародних. З метою реалізації заходів, спрямованих на трансформацію ставлення громадян до створення та функціонування сім'ї, посилення відповідальності кожного з батьків за вихованням дітей, запровадження ефективного механізму взаємодії та соціального партнерства сім'ї, громадськості та держави, а у випадку втрати дитиною піклування батьків підтримка та забезпечення її конституційних прав та законних інтересів, службою у справах селищної ради розроблено відповідну Програму «Громада заради дітей» на 2023 - 2024 роки.

Програма визначає мету, основні завдання та заходи, спрямовані на створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та сімей, утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства. Правовою основою розроблення та реалізації Програми є Конституція України, Конвенція про права дитини, Сімейний Кодекс України, Цивільний Кодекс України, Закони України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Постанова КМУ «Деякі питання здійснення патронату над дитиною»; Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки, Указ Президента України «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю»; Постанова КМУ «Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів»; Постанова КМУ «Деякі питання здійснення наставництва над дитиною»; Постанова КМУ «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»; Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»; Постанова КМУ «Про внесення змін до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини і Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»; Постанова КМУ «Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді»; Розпорядження КМУ «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017- 2026 роки та план заходів з реалізації її 1 етапу»; Наказ Мінсоцполітики України «Про внесення змін до наказу від 21.06.2017 №1030 «Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо надання послуг із соціальної підтримки населення» (Методичні рекомендації діяльності ОТГ); Наказ Мінсоцполітики України «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування»; Наказ Мінсоцполітики України «Про затвердження Порядку взаємодобору сім’ї та дитини - сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування».

Кожна дитина це особистість і не важливо скільки її років – 5, 10 чи 16, а кожна особистість повинна зростати в люблячому середовищі, отримувати допомогу та підтримку від рідних та близьких людей. Такою підтримкою є сім’я. Наразі основною роллю держави, органів місцевого самоврядування, благодійних та громадських організацій, державних установ, що працюють в напрямку захисту конституційних прав дітей є формування суспільної думки щодо важливості виховання та розвитку дитини у сім’ї, неприпустимості розлучення дитини з батьками через особливості її розвитку, негативних наслідків інституційного догляду та виховання для дитини та суспільства в цілому, важливості ролі територіальної громади в забезпеченні найкращих інтересів дітей. Не повинні відходити на другий план і такі важливі питання як протидія жорстокому поводженню над дітьми, торгівля людьми та гендерна дискримінація. Вкладаючи ресурси в дитинство, держава зміцнює майбутні продуктивні сили, забезпечує сталість економічного і духовного поступу. Тому в суспільстві, що зорієнтоване на високі загальнолюдські цінності, не можуть бути терпимі прояви жорстокого поводження з дітьми, зневажання їхніх інтересів, оскільки це має тяжкі соціальні наслідки: формуються соціально дезадаптовані, малоосвічені особистості, а головне – насильство знову породжує ту ж саму жорстокість. Важливим етапом побудови суспільства в якому права та гідність людини стоять на першому місці є протидія торгівлі людьми, а це означає вжиття заходів щодо боротьби з вербуванням, перевезенням, передачею, продажем, усиновленням (удочерінням) у комерційних цілях, використанням в порнобізнесі, використанням у військових конфліктах, залученням до злочинної діяльності, трансплантацією чи насильницьким донорством, примусом до заняття проституцією, рабством і ситуацією, подібною до рабства, примусовою працею, залученням в боргову кабалу, використанням шантажу, погроз, насильства, тощо. Упровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є однією з важливих умов сталого соціально-економічного розвитку, позитивних змін у суспільстві, реалізації прав людини та самореалізації особистості, запорукою ефективного розв’язання наявних проблем, а також європейської інтеграції України та виконання міжнародних зобов’язань згідно з основними міжнародними договорами у сфері захисту прав людини.

III. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Сьогодення вимагає перегляду пріоритетів державної політики у сфері охорони дитинства та забезпечення держаної підтримки сімей, впровадження успішних підходів із світової практики захисту прав дітей та сімей, які базуються на забезпеченні найкращих інтересів дитини, спрямовуються на всебічну та комплексну підтримку сім’ї, створення умов для виховання та розвитку дітей у сім’ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного. Від ставлення до дітей, розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб, стану охорони дитинства залежить не тільки доля кожної конкретної дитини, а й розвиток суспільства в цілому. Разом з тим, на сьогоднішній день, не кожна дитина Червоненської територіальної громади має можливість зростати в сприятливому сімейному оточенні. Бідність родин, складні життєві обставини, недостатність на місцевому рівні послуг з підтримки дітей та сімей з дітьми зумовлюють дитячу бездоглядність, призводять до соціального сирітства. Відсутність належної фахової підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах призводять до того, що значна кількість дітей щороку потрапляють до закладів інституційного догляду та виховання дітей. На місцевому рівні не вистачає кваліфікованих спеціалістів, коштів для забезпечення надання послуг сім’ям з дітьми. Тому потрібне вчасне реагування на потреби сім'ї, включаючи адміністративний вплив на батьків, формування навичок відповідального батьківства у молоді є однією з передумов для запобігання соціальному сирітству, забезпечення безпечного сімейного середовища для дитини, дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей.

Не можна оминати питання насильства в сім’ї, гендерної рівності, жорстокому поводженню з дітьми та протидії торгівлі людьми. Ці всі питання є тісно пов’язаними між собою, тому потребують комплексного і всебічного вивчення, аналізу, виявлення шляхів подолання негативних явищ дитини, сім’ї, а отже всього суспільства загалом.

Розвиток сімейних форм виховання дітей

У Червоненській селищній територіальній громаді зберігається тенденція влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім`ї опікунів та піклувальників. 10 дітей перебувають під опікою,  1 дитина первинного обліку перебуває в прийомній сім’ї, 2 дітей перебувають в дитячому будинку сімейного типу.

Станом на 01.05.2023 року на території громади функціонує 1  прийомна сім’я. Найбільш пріоритетною формою влаштування дітей є усиновлення. Реалізація Програми «Громада заради дітей» передбачає розширення мережі ПС,  та створення ДБСТ та збільшить ріст показника влаштування в сімейні форми виховання, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Перебування дітей в закладах інституційного догляду

На території громади відсутні заклади інституційного догляду та виховання дітей для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Але на території області функціонують  заклади інституційного догляду та виховання дітей.

Станом на 01.05.2023 в Тетерівському дитячому будинку перебуває 1 дитина позбавлена батьківського піклування. В Радомишльській санаторній школі перебуває 6 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують санаторного лікування. 5 дітей  перебуває в Житомирській спеціальній школі, це діти з вадами слуху.

Реалізація Програми надасть можливість оперативно реагувати на ситуації, які є небезпечними для життя та здоров`я дітей, в результаті скоординованої діяльності відповідних відділів селищної ради, а також належне виховання, утримання дітей в закладах інституційного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

 

Профілактика злочинності негативних проявів серед дітей, запобігання бездоглядності

 

Службою у справах дітей Червоненської селищної ради спільно з сектором ювенальною превенції Бердичівського районного управління поліції ГУ НП України в Житомирській області проводиться роз’яснювальна, профілактична робота, а також виїзди в громадські місця, розважальні заклади та сім`ї, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Для розширеного пошуку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують соціально-правового захисту чи матеріальної допомоги необхідно реалізувати пункти даної Програми.

 

 

 

Підтримка сімей громади

 

Станом на 01.05.2023 - кількість багатодітних сімей – 83, в них виховується 301 дитина. На обліку дітей, які проживають в сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах перебуває 26 дітей. Основними завданнями підтримки сімей є: збереження традиційних сімейних цінностей, посилення мотивації до реєстрації шлюбів, свідомого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Аналізуючи виконання сім'єю своєї комунікативної функції, зокрема, спілкування у сім'ї, між подружжям, з батьками, слід зазначити, що найбільшою цінністю у сім'ї є сприятливий сімейний мікроклімат та можливість емоційного розвантаження у сім'ї.

Серед проблем у сімейних відносинах у першу чергу слід звернути увагу на такі аспекти:

• низька культура внутрішньо сімейного спілкування;

• невміння вирішувати сімейні проблеми і конфлікти;

• незнання психології протилежної статі та низька культура сексуальних відносин;

• незадоволення власних проблем у сім'ї;

• недостатня педагогічна освіта і культура батьків, непідготовленість їх до виховання дітей, застосування неадекватних засобів впливу;

• недостатній зв'язок з батьківською сім'єю, втрата сімейних традицій, такого поняття, як честь сім'ї, родинні зв'язки, традиції моралі, господарчі, професійні, бажання повністю відокремитись від батьківської сім'ї.

Зважаючи на викладене зростає необхідність у проведені освітньо-виховних, інформаційних, науково методичних заходів спрямованих на підвищення сімейних цінностей та свідомого ставлення до відповідального батьківства. Окрім того, Законом України «Про охорону дитинства» (ст.13) передбачений ряд пільг. Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються посвідчення, які надають пільги з 50-відсоткових знижок плати за користування житлом, комунальними послугами, знижки вартості палива. Дітям встановлені пільги на безоплатне одержання ліків, безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського, залізничного, водного транспорту та автобусами приміських і міжміських маршрутів, а також безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку та інші.