Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про внесення змін до рішення шостої позачергової сесії сьомого скликання від 24 березня 2016 року

Червоненська селищна рада

Андрушівського району Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Двадцять четверта позачергова сесія                                                                        сьомого скликання

від 22 серпня 2017 року

   

Про внесення змін до рішення

шостої позачергової сесії

сьомого скликання від 24 березня

2016 року

 

     З метою приведення статутних документів комунальної установи “Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради” до вимог чинного законодавства України, керуючись статтею 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про добровільне об’єднання громад», враховуючи рекомендації постійної комісій з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики місцевого самоврядування Червоненська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у пункт 2 рішення шостої позачергової сесії сьомого скликання від від 24 березня 2016 року «Про створення центру надання соціальних послуг», виклавши його у такій редакції: 2. Затвердити Статут комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради» (додається).

2. Керівнику комунальної установи здійснити заходи щодо проведення державної реєстраціі комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради» в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. Вважати Положення про Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики місцевого самоврядування.

 

 

 

Селищний голова                                                                                              Ю.В. Ящук

           

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                       

рішення 6 позачергової сесії 7-го скликання Червоненської селищної ради від 24 березня 2016 р. із змінами внесеними рішенням  24 позачергової сесії 7-го скликання Червоненської селищної ради від   22   серпня  2017 року

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

“ Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради ”

 

        

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Статут розроблений на пiдставi та відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про соціальні послуги".

2. Комунальна установа “Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради” (надалі - Установа) є комунальною установою, яка заснована на комунальній власності Червоненської об’єднаної територіальної громади та має статус бюджетної неприбуткової установи.

3. Установа створена в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткової організації, з метою задоволення потреб жителів Червоненської об’єднаної територіальної громади у наданні соціальних послуг та є неприбутковою.

4. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Червоненської селищної ради, виконавчого комітету Червоненської селищної ради та цим Статутом.

5. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.

6. Засновником та власником майна Установи є Червоненська об’єднана територіальна громада у особі Червоненської селищної ради (далі - Засновник). У своїй діяльності Установа підпорядкована виконавчому комітету Червоненської селищної ради (далі –Уповноважений орган).

7. Установа є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки  в органах Казначейства, штампи та бланки.

8. Найменування Установи:

 1. повне:
 • українською мовою: Комунальна установа “ Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради ”;
 1. скорочено:
 • українською мовою: КУ “Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради ”;

 9. Місцезнаходження Установи: 13434, вул. Миру, 28, смт. Червоне, Андрушівського району, Житомирської області, Україна.

 

2. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

1.Установа має право здійснювати діяльність у сфері надання соціальних послуг для задоволення потреб громадян, не нижче державних стандартів соціальної послуги визначених нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері соціальної політики.

2. Для здійснення видів діяльності, які передбачені Статутом Установа повинна відповідати критеріям діяльності суб'єктів, які  надають соціальні  послуги, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Установа також має право:

 1. від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права та обов’язки;
 2. бути позивачем та відповідачем у суді, здійснювати представництво інтересів осіб, яким надаються соціальні послуги;
 3. залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 4. в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до її компетенції;
 5. вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 6. здійснювати господарські та фінансові операції згідно з чинним законодавством;
 7. купувати, орендувати, здавати в оренду, передавати в тимчасове користування комунальне майно у встановленому чинним законодавством та цим Статутом порядку за згодою Засновника;
 8. здійснюватисвою діяльність по основним напрямкам відповідно до цього Статуту за рахунок бюджетного фінансування, господарську діяльність за рахунок бюджетного фінансування та інших незаборонених джерел фінансування згідно до чинного законодавства.

 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

1. Основною метою діяльності Установи є:

 1. сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей;
 2. попередження виникнення складних життєвих обставин;
 3. створення умов для самостійного розв'язання життєвих проблем, що виникають.

2. Основними напрямками діяльності Установи є:

 1. формування електронної бази громадян (зазначених у пункті 10 цього Статуту), визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;
 2. організація та здійснення обслуговування (надання соціальних послуг) одиноких непрацездатних осіб, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги за місцем проживання;
 3. здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах.
 4. надання соціальних послуг безоплатно та за договорами з фізичними особами;
 5. забезпечення якісного надання соціальних послуг;
 6. установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує Установа, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам, зазначеним у п.10 цього Статуту;
 7. здійснення просвітницької діяльності, направленої на пропаганду здорового способу життя;

 

4. МАЙНО ТА КОШТИ УСТАНОВИ

1. Майно та кошти Установи, передані Засновником та набуті за рахунок бюджетного фінансування та господарської діяльності, є власністю Червоненської об’єднаної територіальної громади і складають основні фонди, обігові кошти та інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

2. Майно та кошти Установи, що належать Засновнику, передаються Установі на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Установа володіє, користується зазначеним майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту. Установа має право купувати, орендувати, здавати в оренду, передавати у тимчасове користування, а також списувати з балансу обладнання, транспортні засоби, інвентар, що знаходяться у володінні та користуванні Установи за погодженням із Засновником та здійснювати господарські та фінансові операції для виконання статутних зобов’язань.

Установа не має права без згоди Засновника використовувати майно та кошти на  цілі, не передбачені Статутом. Установа не має права відчужувати основні засоби, списання, передачу в оренду, обмін та інші дії щодо майна без рішення Засновника.      

3. Матеріальною та фінансовою основою Установи є:

 1. кошти місцевого бюджету;
 2. грошові та інші внески Засновника;
 3. доходи від реалізації платних соціальних послуг (згідно з постановою Кабінету Міністрів України);
 4. кошти та майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 5. пасивні доходи;

4. Установа веде  облік майна та використання коштів.

5. Установа має право відкривати рахунки, у тому числі спеціальні за власними надходженнями.

6. Доходи (прибутки) Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, як неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими  документами.

 

5. ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

1. Фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств, установ та організацій, плати за соціальні послуги, коштів благодійної допомоги (пожертвувань), коштів одержувачів соціальних послуг та інших джерел, передбачених законодавством. Установа забезпечує виконання замовлення (надання соціальних послуг), наданого Засновником, у межах цього Статуту. Для виконання замовлення Засновник передає Установі в оперативне управління майно Червоненської об’єднаної територіальної громади.

Обсяги бюджетного фінансування повинно забезпечувати поповнення матеріальних та прирівняних до них витрат, в тому числі: формування коштів на заробітну плату; створення необхідної матеріально-технічної бази; соціальний розвиток і матеріальне стимулювання колективу.

2. Форми, системи і розміри оплати праці встановлюються згідно з чинним законодавством.

3. Установа створює всім працюючим безпечні умови праці і несе відповідальність в установленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

 

6. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

1. Установа здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність у встановленому законом порядку та несе відповідальність за їх достовірність.

2. Форми державного статистичного звіту встановлюються органами державної статистики. Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, Установа надає на договірних засадах або на вимогу органів, яким законодавством надано право здійснювати контроль за окремими сторонами діяльності Установи.

3. Комплексна та поточна ревізія діяльності Установи проводиться за ініціативою Засновника. Перевірка фінансово-господарської діяльності Установи здійснюється відповідними фінансовими органами в межах їх компетенції. Установа має право не виконувати вимоги цих органів з питань, які не відносяться до їх компетенції, і не знайомити їх з матеріалами, що не відносяться до предмету контролю.

4. Установа проводить обробку персональних даних:

 1. бази “Працівники” з метою забезпечення реалізації трудових, соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, військового обліку;
 2. бази “Клієнти” з метою забезпечення реалізації відносин у сфері надання соціальних послуг;
 3. бази “Підрядник” з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

5.Установа, як володілець баз персональних даних, забезпечує їх захист. Посадові особи Установи несуть встановлену законом України відповідальність щодо недотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

6. Методичне забезпечення діяльності Установи здійснює Міністерство соціальної політики України, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності – департамент праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль з додержанням законодавства про надання соціальних послуг – виконавчий комітет Червоненської селищної ради.

 

7. ОПЕРАТИВНЕ КЕРІВНИЦТВО УСТАНОВОЮ,  КОМПЕТЕНЦІЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

1. Управління Установою здійснює Керівник, який призначається селищним  головою шляхом укладання з ним контракту за поданням  заступника селищного голови (керуючим справами), згідно з розподілом обов’язків.

Контракт з Керівником Установи може бути розірваний селищним головою з підстав, встановлених законодавством, а також передбачених у контракті.

Засновник не втручається в оперативне керівництво Установою за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

2. Керівник  діє одноосібно, керує всією діяльністю та організовує роботу Установи у встановленому порядку.

Керівник, в межах наданих йому повноважень, видає накази, обов'язкові для працівників Установи, діє від імені Установи, без доручення представляє її  інтереси в усіх підприємствах,  установах, організаціях та у відповідних державних органах, управляє майном та коштами Установи, укладає договори, видає довіреності, відкриває у банках рахунки Установи, розробляє структуру та штатний розклад Установи  відповідно до чинного законодавства та надає їх на затвердження сесії селищної ради, наймає та звільняє робітників та службовців, укладає з ними контракти та трудові угоди відповідно д