Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про внесення змін до рішення шостої позачергової сесії сьомого скликання від 24 березня 2016 року

Червоненська селищна рада

Андрушівського району Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Двадцять четверта позачергова сесія                                                                        сьомого скликання

від 22 серпня 2017 року

   

Про внесення змін до рішення

шостої позачергової сесії

сьомого скликання від 24 березня

2016 року

 

     З метою приведення статутних документів комунальної установи “Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради” до вимог чинного законодавства України, керуючись статтею 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про добровільне об’єднання громад», враховуючи рекомендації постійної комісій з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики місцевого самоврядування Червоненська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у пункт 2 рішення шостої позачергової сесії сьомого скликання від від 24 березня 2016 року «Про створення центру надання соціальних послуг», виклавши його у такій редакції: 2. Затвердити Статут комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради» (додається).

2. Керівнику комунальної установи здійснити заходи щодо проведення державної реєстраціі комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради» в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. Вважати Положення про Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики місцевого самоврядування.

 

 

 

Селищний голова                                                                                              Ю.В. Ящук

           

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                       

рішення 6 позачергової сесії 7-го скликання Червоненської селищної ради від 24 березня 2016 р. із змінами внесеними рішенням  24 позачергової сесії 7-го скликання Червоненської селищної ради від   22   серпня  2017 року

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

“ Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради ”

 

        

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Статут розроблений на пiдставi та відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про соціальні послуги".

2. Комунальна установа “Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради” (надалі - Установа) є комунальною установою, яка заснована на комунальній власності Червоненської об’єднаної територіальної громади та має статус бюджетної неприбуткової установи.

3. Установа створена в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткової організації, з метою задоволення потреб жителів Червоненської об’єднаної територіальної громади у наданні соціальних послуг та є неприбутковою.

4. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Червоненської селищної ради, виконавчого комітету Червоненської селищної ради та цим Статутом.

5. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.

6. Засновником та власником майна Установи є Червоненська об’єднана територіальна громада у особі Червоненської селищної ради (далі - Засновник). У своїй діяльності Установа підпорядкована виконавчому комітету Червоненської селищної ради (далі –Уповноважений орган).

7. Установа є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки  в органах Казначейства, штампи та бланки.

8. Найменування Установи:

 1. повне:
 • українською мовою: Комунальна установа “ Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради ”;
 1. скорочено:
 • українською мовою: КУ “Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради ”;

 9. Місцезнаходження Установи: 13434, вул. Миру, 28, смт. Червоне, Андрушівського району, Житомирської області, Україна.

 

2. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

1.Установа має право здійснювати діяльність у сфері надання соціальних послуг для задоволення потреб громадян, не нижче державних стандартів соціальної послуги визначених нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері соціальної політики.

2. Для здійснення видів діяльності, які передбачені Статутом Установа повинна відповідати критеріям діяльності суб'єктів, які  надають соціальні  послуги, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Установа також має право:

 1. від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права та обов’язки;
 2. бути позивачем та відповідачем у суді, здійснювати представництво інтересів осіб, яким надаються соціальні послуги;
 3. залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 4. в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до її компетенції;
 5. вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 6. здійснювати господарські та фінансові операції згідно з чинним законодавством;
 7. купувати, орендувати, здавати в оренду, передавати в тимчасове користування комунальне майно у встановленому чинним законодавством та цим Статутом порядку за згодою Засновника;
 8. здійснюватисвою діяльність по основним напрямкам відповідно до цього Статуту за рахунок бюджетного фінансування, господарську діяльність за рахунок бюджетного фінансування та інших незаборонених джерел фінансування згідно до чинного законодавства.

 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

1. Основною метою діяльності Установи є:

 1. сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей;
 2. попередження виникнення складних життєвих обставин;
 3. створення умов для самостійного розв'язання життєвих проблем, що виникають.

2. Основними напрямками діяльності Установи є:

 1. формування електронної бази громадян (зазначених у пункті 10 цього Статуту), визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;
 2. організація та здійснення обслуговування (надання соціальних послуг) одиноких непрацездатних осіб, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги за місцем проживання;
 3. здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах.
 4. надання соціальних послуг безоплатно та за договорами з фізичними особами;
 5. забезпечення якісного надання соціальних послуг;
 6. установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує Установа, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам, зазначеним у п.10 цього Статуту;
 7. здійснення просвітницької діяльності, направленої на пропаганду здорового способу життя;

 

4. МАЙНО ТА КОШТИ УСТАНОВИ

1. Майно та кошти Установи, передані Засновником та набуті за рахунок бюджетного фінансування та господарської діяльності, є власністю Червоненської об’єднаної територіальної громади і складають основні фонди, обігові кошти та інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

2. Майно та кошти Установи, що належать Засновнику, передаються Установі на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Установа володіє, користується зазначеним майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту. Установа має право купувати, орендувати, здавати в оренду, передавати у тимчасове користування, а також списувати з балансу обладнання, транспортні засоби, інвентар, що знаходяться у володінні та користуванні Установи за погодженням із Засновником та здійснювати господарські та фінансові операції для виконання статутних зобов’язань.

Установа не має права без згоди Засновника використовувати майно та кошти на  цілі, не передбачені Статутом. Установа не має права відчужувати основні засоби, списання, передачу в оренду, обмін та інші дії щодо майна без рішення Засновника.      

3. Матеріальною та фінансовою основою Установи є:

 1. кошти місцевого бюджету;
 2. грошові та інші внески Засновника;
 3. доходи від реалізації платних соціальних послуг (згідно з постановою Кабінету Міністрів України);
 4. кошти та майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 5. пасивні доходи;

4. Установа веде  облік майна та використання коштів.

5. Установа має право відкривати рахунки, у тому числі спеціальні за власними надходженнями.

6. Доходи (прибутки) Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, як неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими  документами.

 

5. ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

1. Фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств, установ та організацій, плати за соціальні послуги, коштів благодійної допомоги (пожертвувань), коштів одержувачів соціальних послуг та інших джерел, передбачених законодавством. Установа забезпечує виконання замовлення (надання соціальних послуг), наданого Засновником, у межах цього Статуту. Для виконання замовлення Засновник передає Установі в оперативне управління майно Червоненської об’єднаної територіальної громади.

Обсяги бюджетного фінансування повинно забезпечувати поповнення матеріальних та прирівняних до них витрат, в тому числі: формування коштів на заробітну плату; створення необхідної матеріально-технічної бази; соціальний розвиток і матеріальне стимулювання колективу.

2. Форми, системи і розміри оплати праці встановлюються згідно з чинним законодавством.

3. Установа створює всім працюючим безпечні умови праці і несе відповідальність в установленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

 

6. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

1. Установа здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність у встановленому законом порядку та несе відповідальність за їх достовірність.

2. Форми державного статистичного звіту встановлюються органами державної статистики. Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, Установа надає на договірних засадах або на вимогу органів, яким законодавством надано право здійснювати контроль за окремими сторонами діяльності Установи.

3. Комплексна та поточна ревізія діяльності Установи проводиться за ініціативою Засновника. Перевірка фінансово-господарської діяльності Установи здійснюється відповідними фінансовими органами в межах їх компетенції. Установа має право не виконувати вимоги цих органів з питань, які не відносяться до їх компетенції, і не знайомити їх з матеріалами, що не відносяться до предмету контролю.

4. Установа проводить обробку персональних даних:

 1. бази “Працівники” з метою забезпечення реалізації трудових, соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, військового обліку;
 2. бази “Клієнти” з метою забезпечення реалізації відносин у сфері надання соціальних послуг;
 3. бази “Підрядник” з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

5.Установа, як володілець баз персональних даних, забезпечує їх захист. Посадові особи Установи несуть встановлену законом України відповідальність щодо недотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

6. Методичне забезпечення діяльності Установи здійснює Міністерство соціальної політики України, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності – департамент праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль з додержанням законодавства про надання соціальних послуг – виконавчий комітет Червоненської селищної ради.

 

7. ОПЕРАТИВНЕ КЕРІВНИЦТВО УСТАНОВОЮ,  КОМПЕТЕНЦІЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

1. Управління Установою здійснює Керівник, який призначається селищним  головою шляхом укладання з ним контракту за поданням  заступника селищного голови (керуючим справами), згідно з розподілом обов’язків.

Контракт з Керівником Установи може бути розірваний селищним головою з підстав, встановлених законодавством, а також передбачених у контракті.

Засновник не втручається в оперативне керівництво Установою за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

2. Керівник  діє одноосібно, керує всією діяльністю та організовує роботу Установи у встановленому порядку.

Керівник, в межах наданих йому повноважень, видає накази, обов'язкові для працівників Установи, діє від імені Установи, без доручення представляє її  інтереси в усіх підприємствах,  установах, організаціях та у відповідних державних органах, управляє майном та коштами Установи, укладає договори, видає довіреності, відкриває у банках рахунки Установи, розробляє структуру та штатний розклад Установи  відповідно до чинного законодавства та надає їх на затвердження сесії селищної ради, наймає та звільняє робітників та службовців, укладає з ними контракти та трудові угоди відповідно до трудового законодавства, затверджує посадові обов’язки працівників Установи, у передбаченому законом порядку організовує та здійснює заходи, пов'язані з обліком військовозобов'язаних та цивільною обороною.

3. Керівник несе персональну відповідальність перед Засновником за діяльність Установи, збереження майна та коштів, виконання правил протипожежної безпеки, санітарних норм та правил експлуатації устаткування і забезпечення безпечних умов праці.

4. Контроль за діяльністю Установи здійснює Засновник безпосередньо або через виконавчий комітет Червоненської селищної ради.

5. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами (конференцією) шляхом укладення колективного договору з адміністрацією Установи згідно з чинним законодавством.

6. Надання соціальних послуг здійснюють соціальні працівники, соціальні робітники. Кваліфікаційні вимоги до соціальних  працівників, які надають соціальні послуги, порядок їх атестації визначають відповідні центральні органи виконавчої влади. До  надання соціальних послуг можуть залучатися волонтери, діяльність яких регулюється законом.

7. Особи, що надають соціальні послуги, мають право на:

 1. профілактичний огляд і обстеження при прийнятті на роботу та диспансерний нагляд за рахунок роботодавця;
 2. захист професійної честі, гідності та ділової репутації, у тому числі в судовому порядку;
 3. підвищення кваліфікації у встановленому  порядку  за  рахунок роботодавця;
 4. забезпечення спеціальним одягом, взуттям та інвентарем, велосипедами.

8. Особи, що надають соціальні послуги, зобов'язані:

1) сумлінно надавати соціальні послуги особам, які перебувають у складній життєвій ситуації;

2) керуватися у своїй діяльності основними принципами надання соціальних послуг;

3) поважати гідність громадян;

4) не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, які одержують соціальні послуги;

5) надавати особам, які обслуговуються, повну інформацію про зміст і види соціальних послуг;

6) зберігати в таємниці інформацію, отриману в процесі виконання своїх обов'язків, а також ту інформацію, яка може бути використана проти особи, що обслуговується.

        

8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ УСТАНОВИ

1. Припинення діяльності Установи здійснюється у формі реорганізації або ліквідації. При реорганізації Установи її права та обов'язки переходять до правонаступників, що визначається Засновником.

2. У випадку ліквідації Установи орган, який приймає рішення про ліквідацію, створює відповідну комісію, яка несе відповідальність за діяльність Установи в період ліквідації, оцінює майно, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс, здійснює інші заходи відповідно до чинного законодавства.

3. Ліквідація та реорганізація Установи проводяться за рішенням Засновника або за рішенням суду у випадках, визначених чинним законодавством.

4. Установа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.        

5. У разі ліквідації, активи Установи зараховуються до селищного бюджету.

6. Установа не підлягає приватизації і не може бути перепрофільована на інші види діяльності.

 

9. ЗАТВЕРДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНА СТАТУТУ УСТАНОВИ

1. Статут Установи, доповнення та зміни до нього затверджуються Засновником та реєструються згідно з чинним  законодавством.

 

10. КАТЕГОРІЇ ОСІБ, ЯКИМ НАДАЮТЬСЯ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

1. Право на отримання соціальних послуг мають наступні категорії осіб:

громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які проживають на території Червоненської об’єднаної територіальної громади на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

2. Безоплатно  надаються соціальні послуги:

1) громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу; 

2) громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості  як такі, що шукають роботу, бездомністю, стихійним лихом, катастрофами, особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, якщо середньомісячний дохід цих осіб нижчий, ніж встановлений прожитковий мінімум; 

3) дітям та молоді, які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв'язку з інвалідністю,  хворобою,  сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким ставленням у сім'ї.

 

3. Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами, надаються за плату. 

4. Платні соціальні послуги надаються:

1) громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

2) громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, у зв’язку із стихійним лихом, катастрофою, якщо середньомісячний сукупний дохід цих осіб вище встановленого прожиткового мінімуму;

3) іншим громадянам, іноземцям та особам без громадянства, у тому числі біженцям, які проживають на території Червоненської об’єднаної територіальної громади на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги і мають можливість оплачувати ці послуги.

5. Для отримання платних соціальних послуг, що надаються Установою, особа, яка їх потребує, звертається з письмовою заявою до Червоненської селищної ради. У разі коли особа, яка потребує соціальних послуг, за віком або за станом здоров’я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник, органи опіки та піклування.

 

11. ПЕРЕЛІК СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЇХ НАДАННЯ

1. Перелік  соціальних послуг, які надаються комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради»

Установа надає такі види послуг, одиноким непрацездатним громадянам відповідно до висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування, а саме:

* соціально-побутові:

 • придбання та доставку продовольчих, промислових та господарських товарів за рахунок обслуговуваних громадян;
 • приготування їжі, доставку книг, газет, журналів тощо;
 • виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів (за рахунок обслуговуваних громадян);
 • відвідування хворих  підопічних у лікарні;
 • допомогу в прибиранні приміщення, пранні білизни;
 • організацію надання платних послуг (ремонт одягу, взуття і побутової техніки, перукарські послуги тощо);
 • оформлення документів на отримання субсидій по оплаті житлово-комунальних послуг, оплату інших платежів;
 • читання преси, написання листів;
 • допомогу в обробітку присадибної ділянки (площа обробітку присадибної ділянки  не більше 0,02 га);
 • оформлення документів на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку;
 • організацію надання необхідних технічних засобів реабілітації;
 • встановлення і підтримання зв'язків з підприємствами, установами та організаціями для надання шефської допомоги одиноким непрацездатним громадянам;
 • вирішення за дорученням обслуговуваних громадян питань у державних та інших інстанціях;
 • допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування); 
 • представництво інтересів (допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами);

* інформаційні

 • надання інформації з питань соціального захисту населення, допомога в отриманні безоплатної правової допомоги;
 • інші послуги, що визначаються при індивідуальних обстеженнях матеріально-побутових умов проживання одиноких непрацездатних громадян. 

2. Порядок та умови надання Установою соціальних послуг

Установа приймає на обслуговування осіб похилого віку, інвалідів (яким виповнилось 18 років і старше); хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше чотирьох місяців), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Для отримання соціальних послуг одинокий непрацездатний громадянин звертається з письмовою заявою  до селищного голови. Потім у триденний термін з дати надходження заяви надсилається запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання громадянина для одержання медичного висновку. У десятиденний термін з дати отримання запиту заклад охорони здоров’я надає такий висновок Установі надання соціальних послуг, який у триденний термін приймає рішення про необхідність (або відмову) у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг). Після надходження документів Установа проводить оцінювання індивідуальних потреб непрацездатного громадянина у соціальному обслуговуванні (соціальних послугах), визначає їх зміст, уточнює їх обсяг, складає план надання соціальних послуг, укладає договір (для непрацездатних громадян, які обслуговуються центром на платній або безоплатній основі). Приймає рішення щодо необхідності надання соціальних послуг, про що готується розпорядження селищного голови.

У разі необхідності та за згоди непрацездатного громадянина або малозабезпеченої особи комісія у складі не менше 3-х осіб з числа працівників  Установи проводить обстеження матеріально-побутових умов проживання з метою визначення додаткової потреби в матеріальній та натуральній допомозі.

У разі якщо особа, яка потребує соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

Установа забезпечує безоплатне надання соціальних послуг (соціальне обслуговування) громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Установа може надавати платні соціальні послуги (в межах компетенції та наявних можливостей) громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок документи, що підтверджують право громадянина на надання соціальних послуг. 

Документи, що містяться в особовій справі громадянина (крім заяви), поновлюються щороку на підставі подання Установи  шляхом надіслання відповідних запитів.

Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку. У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники територіального центру зобов'язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому надання соціальних послуг в інших установах.

Надання соціальних послуг громадянам припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1. Поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в наданні соціальних послуг;

2. Виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує Установа, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини)  або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

3. Направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого  віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, інших закладах постійного проживання;

4. Зміни місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження Установи);

5. Поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг;

6. Грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників  та інших працівників Установи;

7. Порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

8. Систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

9. Виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг Установою;

10. Надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою;  

11. Відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;

12. Припинення діяльності Установи;

13. У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть. 

Про припинення надання соціальних послуг громадянина видається Розпорядження селищного голови.

Працівники Установи, які надають соціальні послуги, зобов’язані сумлінно надавати соціальні послуги особам, які перебувають у складній життєвій ситуації, керуватися основними принципами надання соціальних послуг, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, які одержують соціальні послуги, зберігати в таємниці інформацію, отриману в процесі виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти особи, яка обслуговується.

3. Перелік платних соціальних  послуг та порядок їх надання Установою

1. Платні соціальні послуги надаються:

 • громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

2. Надання платних соціальних послуг здійснюється на підставі поданої до Установи за місцем проживання заяви особи,  яка їх потребує.

У разі коли особа, яка потребує соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке ріш