Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (15 сесія): Про затвердження Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Червоненської селищної територіальної громади

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКИЙ  РАЙОН  ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

 

ХV сесія VIII скликання

 

21  грудня 2021 року                                                                           № 412

 

Про затвердження Положення про

порядок надання одноразової матеріальної

допомоги мешканцям Червоненської

селищної територіальної громади

 

      Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рішення виконавчого комітету Червоненської селищної ради від 30.11.2021 №134 «Про внесення на розгляд селищної ради проєкту рішення «Про затвердження Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Червоненської селищної територіальної громади», та з метою забезпечення надання одноразової грошової матеріальної допомоги мешканцям Червоненської селищної територіальної громади,  враховуючи рекомендації постійних комісій, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Червоненської селищної територіальної громади (додаток 1).
  2. Затвердити склад комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Червоненської селищної територіальної громади (додаток 2).

3.  Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Болотіна П.С.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг (Журавель І.М.)

 

 

 

Селищний голова                                                                            Юрій ЯЩУК

 

Рішення розроблено:

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                               Наталія СЕМЕНОВА

 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради                                                                                       Павло БОЛОТІН

 

Секретар селищної ради                                                                 Неля БЕЗНОСКО

 

Начальник відділу правового,

організаційно-інформаційного

забезпечення, документообігу,

  цивільного захисту та мобілізаційної роботи                         Олександр САВЕНКО

 

Головний бухгалтер                                                               Світлана ЖУРБІЦЬКА

 

Начальник Фінансового відділу

Червоненської селищної ради                                                       Наталія ШЕВЧУК

 

Начальник Гуманітарного відділу                                                    

Червоненської селищної ради                                                          Оксана РОГАЛЬ

 

Начальник Служби у справах дітей

Червоненської селищної ради                                                 Людмила ЧЕПІНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення Червоненської селищної ради від 21.12.2021 № 412

 

Положення

про порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям

Червоненської селищної територіальної громади

 

1. Це Положення визначає порядок та умови надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Червоненської селищної територіальної громади (далі – Порядок) за рахунок видатків, передбачених у бюджеті Червоненської селищної територіальної громади (далі – Червоненська ТГ) на поточний рік.

2. Одноразова матеріальна допомога (далі - Допомога) надається на безповоротній основі особам, які зареєстровані та (або) проживають на території Червоненської ТГ або працюють в установах, організаціях та підприємствах Червоненської ТГ, у тому числі у комунальних закладах та підприємствах Червоненської ТГ.

3. Надання Допомоги у розмірі:

- від 300 гривень до 2 000 гривень – вирішується на засіданні виконавчого комітету Червоненської селищної ради.

- від 2 001 гривні до 10 000 гривень — вирішується на сесії Червоненської селищної ради.

4. Пропозиції щодо розміру одноразової Допомоги та можливість її надання заявникам визначається  комісією з питань надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Червоненської селищної територіальної громади (далі – комісія).

Висновки про можливість надання або відмову у наданні Допомоги, про розмір Допомоги надаються комісією на підставі поданих заявником документів з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї заявника (за потреби) та з урахуванням причин звернення за наданням допомоги.

Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на місяць та у разі потреби.

Організовує роботу Комісії – голова Комісії, а у разі його відсутності – заступник голови Комісії. Рішення Комісії вважається правомірним, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу Комісії.

Комісія надає свої висновки у залежності від розміру допомоги:

- від 300 гривень до 2 000 гривень – у вигляді проєкту рішення виконавчого комітету Червоненської селищної ради;

- від 2 001 гривні до 10 000 гривень – у вигляді проєкту рішення Червоненської селищної ради.

Розмір Допомоги визначається індивідуально в кожному окремому випадку з урахуванням обставин, що склалися, враховуючи рівень забезпечення сім’ї.

5. Допомога надається заявнику, як правило, один раз на рік (в окремих випадках та в особливо гострих життєвих ситуаціях може розглядатися вдруге).

 

6. До членів сім’ї заявника відносяться мати/батько, чоловік (дружина), неповнолітні діти, інші особи, які перебувають на утриманні заявника.

 

7. Допомога надається з таких причин:

- у разі тривалого лікування, проведенні хірургічної операції, реабілітації, які потребують значних матеріальних витрат заявника або члена його сім’ї;

- у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем сім’ї заявника або тимчасову втрату працездатності заявника та членів його сім’ї, непередбачувані матеріальні витрати на інші особливі обставини;

- особам, які беруть (брали) участь в АТО/ООС або членам сім’ї такої особи;

- учасникам бойових дій, в т.ч. учасникам бойових дій АТО/ООС, учасникам бойових дій на території інших держав;

- постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (І, ІІ та ІІІ категорії), дружинам померлих громадян з числа ліквідаторів І категорії смерть яких пов’язана із Чорнобильською катастрофою, дітям які потерпіли від Чорнобильської катастрофи;

- багатодітним сім’ям (3 і більше дітей);

- на подолання наслідків від стихійного лиха, пожеж та підтоплень;

- одиноким громадянам похилого віку;

- сім’ям, що втратили годувальника;

- особам з інвалідністю внаслідок війни;

- дітям з інвалідністю;

- дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування;

- в разі смерті особи, яка не працювала та не була пенсіонером на момент смерті (родичам померлого за заявою);

- до Міжнародного дня людей з інвалідністю;

- до Дня пам’яті та примирення;

- медичним та іншим працівникам, які були безпосередньо задіяні у здійсненні заходів із запобігання поширенню на території Червоненської селищної територіальної громади коронавірусної хвороби COVID-19;

- підтримка обдарованих дітей та молоді;

- до ювілейних днів народження (90, 95 та 100 років);

- одному із батьків при народженні дитини;

- в інших вкрай необхідних випадках.

 

8. Допомога надається на підставі особистої заяви або заяви законного представника (опікуна, піклувальника) особи, що потребує допомоги, яка подається на ім’я селищного голови. В заяві зазначається прізвище, ім’я, по батькові заявника, його адреса, номер телефону та мотиви звернення. В окремих випадках Допомога надається членам сім’ї особи, яка потребує допомоги на тривале дороговартісне лікування.

 

8.1. До заяви додаються з урахуванням причин звернення особи:

- копія паспорта;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників (особи, які через свої релігійні  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відміткою про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків);

- довідка з місця проживання про склад сім’ї;

- довідка про доходи заявника (за потреби);

- довідка або інші документи (довідки з медичного закладу, довідки медико-соціальної експертної комісії, що засвідчує групу інвалідності та ступінь втрати працездатності, довідки служби зайнятості, свідоцтво про смерть, акт пожежної частини про пожежу, яка сталася не з вини заявника, документ що підтверджує необхідність реабілітації учасників АТО/ООС, копія свідоцтва про народження дитини, інші), що підтверджують особливі обставини, у зв’язку з чим особа звертається за наданням допомоги;

- копію посвідчення учасника бойових дій;

- копію довідки про безпосередню участь в антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районі/районах проведення антитерористичної операції;

- копію посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- акт обстеження матеріально-побутових умов (за потреби);

- згода на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Внутрішньо переміщені особи додатково до заяви подають копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 

8.2. Допомога на поховання померлої особи надається за умови проживання її на території Червоненської ТГ на момент смерті.                                                     

Допомога на поховання надається, якщо особа, яка здійснила поховання, звернулась із заявою про її виплату не пізніше шести місяців після смерті особи.

Для одержання Допомоги на поховання до заяви та визначених пунктом 8.1. Порядку документів додатково подається:                                                                   

- копія свідоцтва про смерть;

- довідка, щодо місця проживання та реєстрації померлої особи на день смерті;                                                           

- довідка з центру зайнятості про те, що померла особа не перебувала на обліку, як безробітна;

- копія трудової книжки померлої особи (перша сторінка та останній запис).

Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі).

 

8.3. Розгляд питання надання допомоги медичним та іншим працівникам, які були безпосередньо задіяні у здійсненні заходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в умовах підвищеного ризику зараження, захворіли під час виконання своїх професійних обов’язків здійснюється на підставі подання. Подання про надання такої допомоги готується і вноситься на ім’я селищного голови керівником закладу охорони здоров’я Червоненської селищної територіальної громади, або від імені трудового колективу такого закладу до якого додається:

- список осіб для надання матеріальної допомоги;

- копія паспорта;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників (особи, які через свої релігійні  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відміткою про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків);

- письмова згода на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

8.4. Розгляд питання надання допомоги для підтримки обдарованих дітей та молоді здійснюється на підставі подання. Подання про надання такої допомоги готується і вноситься на ім’я селищного голови керівником Гуманітарного відділу Червоненської селищної територіальної громади до якого додається:

- список осіб для надання матеріальної допомоги;

- копія свідоцтва про народження або паспорта;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників (особи, які через свої релігійні  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відміткою про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків);

- письмова згода батьків або осіб які їх заміняють на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

9. Допомога надається за рішенням сесії селищної ради в таких розмірах:

- особам на проведення хірургічних операцій, тривалого лікування,