Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма зайнятості населення на території Червоненської селищної ради Андрушівського району на 2019 рік


Програма

зайнятості населення

на території Червоненської селищної ради

Андрушівського району

на 2019 рік

 

І. Мета програми та rоловні концептуальні положення.

 

1. Мета програми - сприяння зайнятості населення, запобігання масовому безробіттю, забезпечення соціального захисту безробітних, а також прогнозування ринку праці на 2019 рік.

Мета програми:

Реалізація програми зайнятого населення, забезпечення ефективного збереження функціонуючих робочих місць, підвищення ефективності використання робочої сили та скорочення обсягів "прихованого безробіття". Своєчасно сприяти працевлаштуванню працездатного населення, запобігти масовому безробіттю шляхом здійснення активної політики на ринку праці, надання соціальної та матеріальної підтримки громадян, що потребують соціального захисту, забезпечити тимчасову зайнятість населення шляхом орrанізації оплачуваних громадських робіт, сприяти створенню нових робочих місць, підтримка суб'єктів господарювання, що створюють нові робочі місця, особливо в сільській місцевості.

Завдання:

Повне виконання завдань програми зайнятості на 2019 рік охопити 100 % незайнятого населення активними формами підтримки, вдосконалювати професійну освіту безробітних громадян з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці і можливості як найшвидшого працевлаштування, розвиток оплачуваних громадських робіт.

2. Правове забезпечення зайнятості населення.

 

         Програма зайнятості населення розроблена на основі Закону України "Про зайнятість населення" тa Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

Вищевказаними законами держава гарантує працездатному населенню у працездатному

віці:

1)  добровільність праці, вибір або зміну професії та виду діяльності;

2)  захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а    також к сприяння у збереженні роботи;

3) безплатне сприяння у підборі підходящої роботи і працевлаштування відповідно до  покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб, всіма доступними засобами, включаючи професійну орієнтацію і перепідготовку;

4)  компенсацію матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу  місцевість;

5) виплату вихідної допомоги працівникам, які втратили постійну роботу на підприємствах, в установах і організаціях, у випадках і на умовах, передбачених чинним законодавством;

6)   безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних закладах     або в системі державної служби зайнятості з виплатою матеріальної допомоги;

7) виплату безробітним в установленому порядку допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги членам сім'ї, які перебувають на їх утриманні;

8) включення періоду перепідготовки та навчання нових професій, участі в оплачуваних  громадських роботах, одержання допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги по безробіттю до загального трудового стажу, а також до безперервного трудового стажу;

9) надання роботи за фахом на пepioд не менше трьох років молодим спеціалістам — випускникам державних навчальних закладів держави раніше заявлених підприємствами, установами, організаціями.

Державна служба зайнятості надає послуги по працевлаштуванню та професійної орієнтації працівникам, які бажають змінити професію або місце роботи, вивільнюваним працівникам і незайнятому населенню, розробляє і вносить на розгляд місцевих державних адміністрацій пропозиції про встановлення для підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, квоти прийняття на роботу осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, та направляти таких громадян для їх працевлаштування.

Підприємства, установи і організації незалежно від форм власності сприяють проведенню державної  політики зайнятості на основі:

1    додержання законодавства про працю, а також прийнятих відповідно до нього умов договорів та угод;

2 організації професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;

3    інформування працівників про наявність вакантних робочих місць, у тому числі з неповним робочим часом.

Підприємствам, що активно сприяють розв’язанню проблем зайнятості населення шляхом створення додаткових робочих місць для працевлаштування чи організації оплачуваних громадських робіт відповідно до законодавства України надаються пільги щодо податків та інших платежів до бюджету, які частково або повністю компенсують витрати, пов'язані з прийняттям на роботу додаткової кількості працівників.

ІІ. Працевлаштування безробітних на вільні та новостворені робочі місця

 

Для громадян, які втратили роботу і заробіток (трудовий доход) згідно ст. 7 Закону України "Про зайнятість населення" підходящою вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника і надається в тій же місцевості, де він проживає. Заробітна плата повинна відповідати рівню, який особа мала за попередньою poботою.

       При пропонуванні підходящої роботи враховується трудовий стаж громадянина за спеціальністю, його попередня діяльність, вік, досвід, становище на ринку праці, тривалість періоду безробіття.

Для громадян, які вперше шукають po6ory і не мають професії (спеціальності), підходящою вважається робота, яка потребує попередньої професійної підготовки aбо оплачувана робота, яка не потребує професійної підготовки.

Для громадян, які працювали не за професією понад шість місяців, підходящою вважається робота, яку вони виконували за останнім місцем роботи з урахуванням потреб ринку праці у цій професії.

Держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатним громадянам у працездатному  віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, у тому числі:

1   один з батьків або особа, яка їх замінює, і:

  • має на утриманні дітей (дітей) віком до шести років;
  • виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину — інваліда;
  • утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства та/або інваліда 1 групи.

       2 діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

        3    особи, звільнені після відбуття покарання aбо примусового лікування;

         4   молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно - технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової альтернативної служби, (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

         5    особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилось 10 і менше років;