Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (12 проєкт): Положення Про відділ соціально-економічного розвитку, комунальної власності, земельних відносин, екології, благоустрою, архітектури та містобудування апарату Червоненської селищної ради та її виконавчого комітету

Додаток до рішення дванадцятої сесії

Червоненської селищної ради восьмого

скликання від 16.09.2021 року №


Положення
Про відділ соціально-економічного розвитку, комунальної власності, земельних відносин, екології, благоустрою, архітектури та містобудування апарату Червоненської селищної ради та її виконавчого комітету

1. Загальні положення
Відділ соціально-економічного розвитку, комунальної власності, земельних відносин, екології, благоустрою, архітектури та містобудування апарату Червоненської селищної ради ради та її виконавчого комітету (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Червоненської селищної ради та її виконавчого комітету, підзвітним і підконтрольним виконавчому комітету селищної ради та є робочим органом, який регулює діяльність з розміщення зовнішньої реклами на території громади.
Відділ у своїй діяльності підпорядковується селищному голові та заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, є підзвітним і підконтрольним Червоненській селищній раді. Структура відділу та його чисельність визначається селищною радою в межах граничної чисельності та коштів, що затверджуються в місцевому бюджеті на утримання апарату ради.
 1.3. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду розпорядженням селищного голови на конкурсних засадах або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством, та звільняється з посади селищним головою відповідно до законодавства про працю України. 
 1.4. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначаються у встановленому порядку.
 1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, а також Положенням про відділ.
Завдання та повноваження Відділу
Основними завданнями відділу є:
2.1.1. у сфері комунального майна:

 • здійснює облік, інвентаризацію комунальної власності та створення електронної бази даних;
 • забезпечує контроль за використанням об'єктів комунальної власності;
 • проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше);
 • здійснює підготовку договорів оренди нерухомого майна комунальної власності та змін до них на підставі розпоряджень селищного голови;
 • нараховує орендну плату за користування комунальним майном та контролює своєчасне - у разі несвоєчасного надходження платежів за користування орендованим комунальним майном Відділ готує претензії та документи для підготовки для розгляду справи у суді по стягненню заборгованості з орендної плати та розірванню договірних відносин;
 • виступає ініціатором розірвання договорів оренди, коли орендар порушає вимоги нормативних документів, чинного законодавства та умов договору;
 • готує і вносить на розгляд селищної ради проекти рішень щодо затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки об'єктів, що не підлягають приватизації;
 • здійснює підготовку об'єктів до приватизації;
 • виступає організатором конкурсів з надання в оренду об'єктів комунальної власності;
 • проводить роботу щодо замовлення експертної оцінки майна комунальної власності;
 • готує та вносить на розгляд селищної ради питання про прийняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб'єктам права власності;
 • бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень селищної ради;
 • вносить на розгляд селищної  ради і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади;
 • контролює обов'язкове страхування комунального майна, що здається в оренду;
 • контролює виконання умов договорів оренди об'єктів комунальної власності Червоненської селищної територіальної громади;
 • здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади;
 • готує проекти рішень селищної ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об'єктами комунальної власності;
 • здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від використання комунального майна;
 • готує Програму приватизації майна комунальної власності територіальної громади;
 • виступає організатором конкурсів з приватизації об'єктів комунальної власності, з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об'єктів приватизації комунальної власності;
 • подає на затвердження селищній раді оцінки про вартість майна, що приватизується;
 • забезпечує систематичне інформування населення територіальної громади про хід приватизації;
 • проводить консультаційну роботу з питань приватизації;
 • представляє міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації об'єктів комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 • здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим майном комунальної власності територіальної громади відповідно до чинного законодавства України.

2.1.2. у сфері, що стосується житла:

 • здійснює облік вивільнених житлових приміщень на території селищної ради;
 • забезпечує організаційну підготовку та проведення засідань житлової комісії;
 • здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання;
 • готує пропозиції щодо розподілу і наданню збудованого та вивільненого житла;
 • здійснює контроль за станом квартирного обліку та фактичного використання житлового фонду підприємствами і організаціями.

2.1.3.  у сфері містобудування та архітектури:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території громади;
 • аналіз стану містобудування на території Червоненської селищної територіальної громади, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів Червоненської селищної територіальної громади, його складових частин, іншої містобудівної документації;
 • забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації;

У сфері містобудування та архітектури відділ відповідно до покладених на нього завдань:
Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до селищної ради пропозиції з цих питань;
Веде облік забезпеченості містобудівною документацією селищної ради, вносить пропозиції селищній раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації;
Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до селищної ради висновки з цих питань;
Розробляє та подає до селищної ради пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, розглядає і погоджує проекти конкретних об'єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;
Координує та контролює на території Червоненської селищної  ради виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;
Організовує в порядку, визначеному чинним законодавством створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;
Надає дозволи на проведення інженерних вишукувань для будівництва на території селищної ради;
Надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інші вихідні дані на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, визначеному законодавством України.
Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;
Надає забудовникам визначену законодавством документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель на території селищної ради, погоджує в межах своїх повноважень проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;
Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
Організовує створення та ведення містобудівного кадастру, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;
Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;
Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку селищної ради, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення в порядку, встановленому законодавством України;
Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;
2.3. у сфері земельних відносин:
2.3.1. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері землекористування- виконання Законів України, Постанов Верховної ради України, Постанов і Розпоряджень Кабінету Міністрів України, Указів Президента України та додержання  законодавства у сфері землекористування;
2.3.2. Готує та вносить на розгляд сесії пропозиції та бере участь у підготовці проектів рішень щодо:- передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;

 • надання земельних ділянок у власність або тимчасове користування із земель комунальної власності селищної ради відповідно до Земельного Кодексу України;
 • продажу земельних ділянок фізичним та юридичним особам;

2.3.3. За дорученням селищного голови інформує населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок,здійснює моніторинг стану земельних ділянок на території громади та населених пунктів селищної територіальної громади;
2.3.4. Надає довідки фізичним та юридичним особам про наявність земельних ділянок та їх розмір і інші довідки, передбачені чинним законодавством України, несе відповідальність за їх зміст та форму;
2.3.5. За дорученням селищного голови, розглядає звернення, скарги та заяви громадян по земельним питанням, дає на них письмові відповіді та несе відповідальність за їх форму, зміст та термін розгляду;
2.3.6. Вносить пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території громади.
2.3.7.Організовує підготовку та прийняття регуляторних актів стосовно ставок земельного податку і орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку.
2.3.8 Здійснює перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди та готує необхідні додаткові угоди в разі потреби;
2.3.9. Здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до бюджету селищної територіальної громади від земельного податку, оренди землі та продажу земельних ділянок комунальної власності.
2.3.10.. Представляє Червоненську селищну раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на них Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
2.3.11. Здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів селищної ради.
2.3.12. Проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління земельними ресурсами та комунальним майном.
2.3.13. Зді