Червоненська громада
Житомирська область, Бердичівський район

8 скликання (11 проєкт): Про внесення змін до Положення про старост

Червоненська селищна рада

Житомирської області

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

___XI_ сесія VIII скликання

від  _______ 2021 року                                                                            № ___

 

Про внесення змін

до Положення про старост

 

         Відповідно до статтей 26, 54-1, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 6 статті 13 Закону України «Про адміністративні послуги», з  метою організації надання адміністративних послуг в старостинських округах, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про старост, затвердженому рішенням першої сесії Червоненської селищної ради восьмого скликання від 07.12.2020 р. (далі – Положення), а саме:

1.1) Доповнити главу 3 Положення новим пунктом 3.41 в такій редакції:

«3.41. За рішенням селищної ради здійснює окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг.».

1.2) Доповнити главу 4 Положення новим пунктом 4.71 в такій редакції:

«4.71. За рішенням селищної ради здійснювати окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг.».

1.3) Доповнити главу 5 Положення новим пунктом 5.101 в такій редакції:

«5.101. За рішенням селищної ради здійснювати окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг.».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову Ящука Ю.В.

 

 

 

Селищний голова                                                                  Юрій ЯЩУК