Червоненська громада
Житомирська область, Бердичівський район

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік»

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Тридцять дев’ята сесія                                                                                        сьомого скликання

 від 05 грудня 2018 р.

 

«Про внесення змін до

селищного бюджету на 2018 рік»

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу  селищної  ради Шевчук Н.В., керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетним кодексом України та враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни  до рішення сесії селищної ради від 21.12.2017р. «Про селищний бюджет на 2018 рік», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сесій  від 22.02.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 27.02.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 17.04.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 13.06.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 20.06.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 17.07.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 11.09.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 09.10.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» та від 15.11.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» а саме:

1.1. В підпункті 1.1 пункту 1:  цифри 39536,11321 тис.грн., 39301,11321 тис.грн. замінити відповідно цифрами 39593,51321 тис.грн., 39358,51321 тис.грн.

1.2. В підпункті 1.2 пункту 1:  цифри 48063,10640 тис.грн., 43175,96776 тис.грн. та 4887,13864 тис.грн. замінити відповідно цифрами 48120,50640 тис.грн., 43064,36776 тис.грн. та 5056,13864 тис.грн.

1.3. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 3840,85455 тис.грн. (додаток 6), з них:

  • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 4821,13864 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), в тому числі за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів  селищного бюджету в сумі 4789,13864 тис.грн.;
  • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 8661,99319 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету».

1.4. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.4. Установити в цілому  дефіцит  спеціального фонду селищного бюджету у сумі 4821,13864 тис.грн. (додаток 6), джерелами покриття якого визначити: надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у тому числі 4789,13864 тис.грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету».

1.5. В пункті 3 цифри 43175,96776 тис.грн. та 4887,13864 тис.грн. замінити відповідно цифрами   43064,36776 тис.грн. та 5056,13864 тис.грн.

1.6. В пункті 8 цифру 6502,71516 тис.грн. замінити цифрою 6565,81516 тис.грн.  

2. Додатки  1, 2, 4 та 6  викласти в новій редакції.

 

 

 

 

 

В.О. селищного голови, секретар ради                                                          Г.І.Козиренко