Червоненська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про внесення змін до договору оренди та укладення додаткової угоди (60 проєкт)

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Шістдесята   сесія                                                                                        сьомого  скликання

від __ вересня  2020 року

 

Про внесення змін

до договору оренди

та укладення додаткової угоди

 

Відповідно до ст.ст. 26, 33 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 83, 93,122, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 30 Закону України «Про оренду землі», ст. 288 Податкового кодексу України,  розглянувши заяву Балакішієва Станіслава Закіровича , враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1.   Внести до Договору оренди земельної ділянки №21-13 від 30.09.2013 року (далі – Договір), укладеного з Балакішієвим Станіславом Закіровичем  на земельну ділянку комунальної власності загальною площею 23.1040 га. ( кадастровий номер 1820381300:02:000:0105 ) для  ведення  фермерського господарства яка розташована за межами с. Великі Мошківці Червоненської селищної ради Андрушівського району Житомирської області , наступні зміни:

у абзаці 1 замінити Орендодавця земельної ділянки з «Головне управління Держземагенства у  Житомирській області, в особі начальника Кулачка Юрія Дмитровича» на «Червоненська селищна рада, в особі селищного голови Ящука Юрія Валентиновича»;

у  пункті 8 замінити цифри «10 років» на «___ років»;

у пункті 9  замінити цифри « 21024,12 гривень» на « ________»  що становить ___% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки (525603 грн.)

пункт 11 викласти в наступній редакції :

«Орендна плата вноситься у такі строки: За земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності, набуті в оренду без проведення земельних торгів:

  • за перший рік - у п’ятиденний строк після підписання договору оренди;
  • починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України,

(щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця у розмірі 1/12 частини річної орендної плати)»;

пункт 14 викласти в наступній редакції: «У  разі  невнесення  орендної  плати  у строки,  визначені  цим   договором,  у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором; стягується  пеня у розмірі 1% несплаченої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної ставки НБУ, що діяла на момент прострочення платежу.

2.Внести до Договору оренди земельної ділянки № 23-13 від 30.09.2013 року ( далі – Договір )  укладений з Балакішієвим Станіславом Закіревичем  на земельну ділянку комунальної власності загальною площею 49.4149 га. ( кадастровий номер 18520381300:02:000:0104)  для  ведення  фермерського господарства яка розташована за межами с. Великі Мошківці Червоненської селищної ради Андрушівського району Житомирської області , наступні зміни:

у абзаці 1 замінити Орендодавця земельної ділянки з «Головне управління Держземагенства у  Житомирській області, в особі начальника Кулачка Юрія Дмитровича» на «Червоненська селищна рада, в особі селищного голови Ящука Юрія Валентиновича»;

у  пункті 8 замінити цифри «10 років» на «___ років»;

у пункті 9  замінити цифри « 21024,12 гривень» на « ________»  що становить ___% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки (116563 грн.)

пункт 11 викласти в наступній редакції :

«Орендна плата вноситься у такі строки: За земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності, набуті в оренду без проведення земельних торгів:

  • за перший рік - у п’ятиденний строк після підписання договору оренди;
  • починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України,

(щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця у розмірі 1/12 частини річної орендної плати)»;

пункт 14 викласти в наступній редакції: «У  разі  невнесення  орендної  плати  у строки,  визначені  цим   договором,  у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором; стягується  пеня у розмірі 1% несплаченої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної ставки НБУ, що діяла на момент прострочення платежу.

3.Зміни провести шляхом укладання Додаткової угоди до Договору оренди земельної ділянки №21-13 від 30.09.2013 року та Договору оренди земельної ділянки № 23-13 від 30.09.2013 року

4. Гр. Балакішієву Станіславу Закіровичу здійснити державну реєстрацію Додаткових угод.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, комунальної власності, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.  

 

 

 

Селищний голова                                                                                        Юрій ЯЩУК