Червоненська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Селищний бюджет на 2021 рік

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

ІІІ сесія                                                                 

від 23.12.2020 року                                                               

 

Про бюджет

Червоненської селищної

територіальної громади

на 2021 рік

(06509000000)

 

VIII скликання

 

№53

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

1) Доходи селищного бюджету у сумі 48 550 214 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 47 497 766 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 1 052 448 гривень, згідно
з  додатком 1 до цього рішення.

2) Видатки селищного бюджету у сумі 48 550 214 гривень,                             у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету -                              
46 093 481 гривня та видатки спеціального фонду селищного бюджету –        2 456 733 гривні згідно з  додатком 3 до цього рішення.

3) Профіцит  селищного бюджету загального фонду у сумі 1 404 285  гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

4) Дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету у сумі 1 404 285  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

5)  Оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,22 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених підпунктом 2) цього пункту.

6) Резервний фонд селищного бюджету у розмірі 47 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених підпунктом 2) цього пункту.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.  Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Надати право виконавчому комітету Червоненської селищної ради, у  разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків селищного бюджету, з наступним затвердженням на сесії селищної ради.

5. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію,  капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3 318 307 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2021 рік до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України, у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України; у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з відповідними пунктами статей 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти отримані до спеціального фонду згідно пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України .

10. Визначити на 2021 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • соціальне забезпечення;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Надати право  фінансовому відділу Червоненської селищної ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету  на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Надати право виконавчому комітету Червоненської селищної ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами) та відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

13. Головним розпорядникам бюджетних коштів селищного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечити доступність про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами, показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року,

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

6) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

14.  Надати право виконавчому комітету Червоненської селищної ради приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, від одного розпорядника до іншого,  за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

15.  Надати право виконавчому комітету Червоненської селищної ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

16. Доручити селищному голові укладати договори з головами відповідних місцевих рад про отримання та використання за цільовим призначенням у 2021 році коштів субвенцій, що передбачені для передачі селищному бюджету, та коштів субвенцій, що передаються з селищного бюджету.

17. Дозволити фінансовому відділу Червоненської селищної ради в процесі виконання селищного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів селищного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах.

18. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

19. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 до рішення є його невід’ємною частиною.

20. Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті селищної ради та в газеті ПП «Новини Андрушівщини», не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

21. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

 

Додатки:

 

Селищний голова                                                                Ю.В.Ящук

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік" 4 сесії від 26.01.2021, вносяться наступні зміни:

1. Внести зміни  до рішення сесії селищної ради від 23.12.2020р. №53  «Про бюджет Червоненської селищної територіальної громади на 2021 рік»,  а саме:

Пункти 1-17 викласти в новій редакції: «1. Визначити на 2021 рік : 1) Доходи бюджету селищної територіальної громади у сумі 48 550 214 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади – 47 497 766 гривень та доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 1 052 448 гривень, згідно  з  додатком 1 до цього рішення.

2) Видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 48 550 214  гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету селищної  територіальної громади -  46 093 481 гривня та видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 2 456 733 гривні згідно з  додатком 3 до цього рішення.

3) Профіцит  бюджету селищної  територіальної громади загального фонду у сумі 1 404 285 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.

4) Дефіцит спеціального фонду  бюджету селищної  територіальної громади у сумі 1 404 285  гривень, джерелами покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду),  згідно з додатком 2 до цього рішення.

5) Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної  територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,22 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної  територіальної громади, визначених підпунктом 2) цього пункту.

6) Резервний фонд бюджету селищної  територіальної громади у розмірі 47 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених підпунктом 2) цього пункту.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної  територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.  Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Надати право виконавчому комітету Червоненської селищної ради, у  разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків бюджету селищної  територіальної громади, з наступним затвердженням на сесії селищної  ради.

5. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію,  капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Затвердити розподіл витрат бюджету селищної  територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3 318 307 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

7. Установити, що на 2021 рік до доходів загального фонду бюджету селищної  територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної  територіальної громади на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені пунктами 41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України; у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету селищної  територіальної громади згідно з відповідними пунктами статей 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти отримані до спеціального фонду згідно пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України .

10. Визначити на 2021 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками бюджету селищної  територіальної громади видатки загального фонду на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • соціальне забезпечення;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Надати право  фінансовому відділу Червоненської селищної ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету селищної  територіальної громади на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Надати право виконавчому комітету Червоненської селищної ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної  територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами) та відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

13. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету селищної  територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечити доступність про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами, показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року,

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

6) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

14.  Надати право виконавчому комітету Червоненської селищної ради приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, від одного розпорядника до іншого,  за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

15. Надати право виконавчому комітету Червоненської селищної ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

16. Доручити селищному голові укладати договори з головами відповідних місцевих рад про отримання та використання за цільовим призначенням у 2021 році коштів субвенцій, що передбачені для передачі бюджету селищної  територіальної громади, та коштів субвенцій, що передаються з бюджету селищної  територіальної громади.

17. Дозволити фінансовому відділу Червоненської селищної ради в процесі виконання бюджету селищної  територіальної громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету селищної  територіальної громади здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах.»

2. Рішення набирає чинності з 26 січня 2021 року.

3. Додатки 1, 2, 3, 5, 6 викласти в новій редакції.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

Додатки:

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік" 6 сесії від 18.03.2021, вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 78 556 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду бюджету селищної територіальної громади. 

2. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 23.12.2020р. №53 «Про бюджет Червоненської селищної територіальної громади на 2021 рік» зі змінами,  а саме:

2.1. В підпункті 2) пункту 1 цифри 49 174 751 та 46 532 545 замінити відповідно цифрами 49 253 307 та 46 611 101.

2.2. Підпункт 3) пункту 1 викласти в новій редакції: «1.3. Установити в цілому профіцит загального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі 886 665 гривня (додаток 2), з них:

 • профіцит загального фонду бюджету селищної  територіальної громади у сумі 1 589 758 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів бюджету селищної  територіальної громади в сумі 703 093 гривень;
 • дефіцит загального фонду бюджету селищної  територіальної громади у сумі 703 093 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів бюджету селищної  територіальної громади, в тому числі:
 • залишку коштів бюджету селищної  територіальної громади в сумі 695 093 гривень;
 • залишку коштів додаткової дотації, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 8 000 гривень».

2.3. В пункті 6 цифру 3 529 756 замінити цифрою 3 555 579.  

3. Рішення набирає чинності з 18 березня 2021 року.

4. Додатки 2, 3,  та 6 викласти в новій редакції.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

Додатки:

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету Червоненської селищної територіальної громади на 2021 рік" 9 сесії від 10.06.2021, вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 385 428 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду бюджету селищної територіальної громади. 

2. Внести зміни  до рішення сесії селищної ради від 23.12.2020р. №53  «Про бюджет Червоненської селищної територіальної громади на 2021 рік» зі змінами,  а саме:

2.1. В підпункті 2) пункту 1 цифри 49 504 826, 46 862 620  та 2 642 206 замінити відповідно цифрами 49 890 254, 47 036 048  та 2 854 206.

2.2. Підпункт 3) пункту 1 викласти в новій редакції: «1.3. Установити в цілому профіцит загального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі 461 718 гривень (додаток 2), з них:

 • профіцит загального фонду бюджету селищної територіальної громади у сумі 1 801 758 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі 397 473 гривень;
 • дефіцит загального фонду бюджету селищної  територіальної громади у сумі 1 340 040 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів бюджету селищної  територіальної громади, в тому числі:

залишку коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі

 1 290 040 гривень;

залишку коштів додаткової дотації, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 50 000 гривень».

2.3. Підпункт 4) пункту 1 викласти в новій редакції: «1.4. Установити в цілому дефіцит спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади у сумі 1 801 758 гривень (додаток 2), джерелами покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)».

2.4. В пункті 6 цифру 3 795 698 замінити цифрою 4 091 549. 

3. Рішення набирає чинності з 10 червня 2021 року.

4. Додатки 2, 3, 4, 4.1, 5 та 6 викласти в новій редакції.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

Додатки:

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету Червоненської селищної територіальної громади на 2021 рік" 10 сесії від 22.07.2021, вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 861 683 гривні вільних залишків бюджетних коштів загального фонду бюджету селищної територіальної громади. 

2. Внести змінидо рішення сесії селищної ради від 23.12.2020р. №53 «Про бюджет Червоненської селищної територіальної громади на 2021 рік» зі змінами,  а саме:

2.1. В підпункті 2) пункту 1 цифри 49 890 254, 47 036 048  та 2 854 206 замінити відповідно цифрами 50 751 937, 47 675 571  та 3 076 366.

2.2. Підпункт 3) пункту 1 викласти в новій редакції: «1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі 177 805 гривень (додаток 2), з них:

 • профіцит загального фонду бюджету селищної  територіальної громади у сумі 2 023 918 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів  бюджету селищної  територіальної громади в сумі 619 633 гривень;
 • дефіцит загального фонду бюджету селищної  територіальної громади у сумі 2 201 723 гривні, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів бюджету селищної  територіальної громади, в тому числі:
  • залишку коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі 1 669 234 гривень;
  • залишку коштів додаткової дотації, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 65 000 гривень;
  • залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 467 489 гривень».

2.3. Підпункт 4) пункту 1 викласти в новій редакції: «1.4. Установити в цілому  дефіцит  спеціального фонду бюджету селищної  територіальної громади у сумі 2 023 918 гривень (додаток 2), джерелами покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)».

2.4. В пункті 6 цифру 4 091 549 замінити цифрою 4 356 789. 

3. Рішення набирає чинності з 22 липня 2021 року.

4. Додатки 2, 3, 4, 4.1 та 6 викласти в новій редакції.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

Додатки: