Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма організації безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок війни в Україні та надання фінансової допомоги сім’ям померлих (загиблих) військовослужбовців  по Червоненській селищній територіальній г

Додаток

до XXXI сесії VIII скликання

Червоненської селищної ради

Від 26.05.2023 №

 

 

Програма

організації безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок війни в Україні та надання фінансової допомоги сім’ям померлих (загиблих) військовослужбовців  по Червоненській селищній територіальній громаді на 2022-2023 рік

 

І. Загальна характеристика Програми, визначення проблеми, на розв’язання якої вона спрямована

Програму організації безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок війни в Україні та надання фінансової допомоги сім’ям померлих (загиблих) військовослужбовців  по Червоненській селищній територіальній громаді  (далі – Програма) розроблено на виконання положень, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами), статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу» з врахуванням Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни» від 28.10.2004 року №1445.

Початок загарбницької  війни ініційованої російською федерацією 24.02.2022 року призвів до бойових дій на території України, як наслідок – гинуть громадяни, які беруть в ній участь і захищають незалежність нашої держави. Тому, виникла нагальна потреба в прийнятті даної Програми, яка  визначає механізм здійснення видатків  з бюджету Червоненської селищної територіальної громади на поховання померлих (загиблих) громадян,  сім’ї яких проживають  на території селищної територіальної громади та надання фінансової допомоги сім’ям померлих (загиблих).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Паспорт Програми

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Червоненська селищна рада

2.

Розробник програми

Червоненська селищна рада

3.

Відповідальний виконавець програми

 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Червоненської селищної ради, Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради

 

4.

Учасники програми

Червоненська селищна рада, Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради, Відділ соціального захисту населення та охорони  здоров’я Червоненської селищної ради, суб’єкти господарювання

5.

Термін реалізації програми

2022-2023

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Червоненської  селищної        

територіальної громади

7.

Обсяг фінансових  ресурсів, необхідних для

реалізації програми , в т.ч.

В межах коштів, передбачених у бюджеті Червоненської селищної територіальної громади та залучених коштів

7.1.

коштів місцевого бюджету

В межах коштів, передбачених у бюджеті Червоненської  селищної територіальної громади

7.2.

коштів інших джерел

В межах залучених коштів

 

ІІІ. Мета, завдання  та пріоритетні напрямки Програми

Метою Програми є забезпечення належного посмертного вшанування та поховання, загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні, безоплатного для їх родин та фінансової допомоги їх родинам.

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення організації заходів для віддання честі, шани та належного поховання військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні.

- фінансова підтримка родин військовослужбовців, які втратили життя під час захисту України від російської агресії та участі в бойових діях.

 Програма є вкрай актуальною, її важливість зумовлена необхідністю забезпечення фінансової підтримки родин померлих (загиблих) через війну та бойові дії шляхом організації  безоплатного їх поховання та надання фінансової допомоги родинам померлих (загиблих).

Отже, пріоритетними напрямками діяльності згідно Програми є спрямування коштів місцевого бюджету на організацію заходів  з належного вшанування та поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій, надання фінансової допомоги родинам померлих (загиблих).

 

ІV. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми та реалізації завдань Програми

З метою віддання честі пам’яті померлого (загиблого) військовослужбовця, учасника бойових дій  внаслідок російської агресії та з метою соціального захисту сім’ї в рамках дії Програми передбачено оплату заходів з проведення посмертного вшанування та належного, безоплатного для родини загиблого, поховання та надання фінансової допомоги членам його сім’ї за рахунок коштів бюджету Червоненської  селищної територіальної громади.

Для оформлення поховання близьким, котрі волевиявили або соби, які зобов’язались здійснити поховання померлого (загиблого) військовослужбовця подають до Відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Червоненської селищної ради наступні документи:

- заява (звернення) до селищної ради особи, яка волевиявила здійснити поховання померлого (загиблого) військовослужбовця;

- копія  повідомлення (сповіщення) про смерть родині загиблого військовослужбовця з відповідної військової частини, військового підрозділу;

- копія лікарського висновку про смерть (при можливості одержання та наявності);

- довідка про склад сім’ї померлого (загиблого).

На підставі названих вище документів  селищний голова видає розпорядження про організацію заходів з віддання честі та належного поховання військовослужбовця, учасника бойових дій.

Підвезення присутніх на церемонії поховання здійснюється автобусом, що перебуває на балансі Червоненського ліцею Червоненської селищної ради.

Обсяги фінансування заходів з організації поховання здійснюватимуться в межах сум, які наведено нижче і які можуть змінюватися в залежності від відстані та вартості окремих товарів, робіт, послуг.

 

п/п

Перелік  послуг,  робіт, заходів, допомоги

Орієнтовна ціна, вартість,  в грн.

1.

  Оплата   ритуальних  послуг – всього, в т. ч.:

14000,00

1.1

Закупівля предметів похоронної належності (одяг, взуття, труна, покрівець в труну, хрест, вінок з траурною стрічкою, квіти, хустки, рушники, тощо) копання ями під могилу та закопування могили, перевезення катафалком)

12000,00

1.2

Відшкодування ПММ Червоненському ліцею Червоненської селищної ради витрачених на підвезення присутніх на церемонії поховання

2000,00

(по факту використання)

2.

Надання фінансової допомоги сім’ї померлого (загиблого) учасника бойових дій в т.ч. на виготовлення надгробного пам’ятника

20000,00

 

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем виступає Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Червоненської селищної ради, який буде здійснювати оплату заходів з організації поховання та надання фінансової допомоги сім’ї померлого (загиблого).

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Червоненської селищної ради проводить оплату організованих заходів з віддання честі та належного поховання військовослужбовця, учасника бойових дій на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями щодо наданих послуг та актів  виконаних робіт, проведених заходів тощо.

Фінансова допомога для сім’ї померлого (загиблого) надається  законній дружині (чоловіку), опікуну дітей (у разі відсутності іншого з подружжя), одному з батьків (якщо померлий (загиблий) на момент смерті був не одружений), якщо померлий зареєстрований та/або похований на території громади,  шляхом перерахування коштів на банківський рахунок одержувача допомоги.

Для отримання фінансової допомоги сім’єю померлого (загиблого) військовослужбовця, який похований на території громади звертається із заявою до селищної ради про надання фінансової допомоги в т.ч. на виготовлення надгробного пам’ятника. До заяви додається: свідоцтво про смерть, копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, копія лікарського свідоцтва про смерть.

Оплата проводиться  в установленому порядку через казначейські рахунки з бюджету Червоненської селищної територіальної громади  та/або з інших джерел не заборонених законодавством.   

Компенсація вартості ПММ, витрачених на підвезення присутніх на церемонії поховання, проводиться шляхом виділення Червоненському ліцею Червоненської селищної ради додаткових коштів з бюджету Червоненської селищної територіальної громади для придбання ПММ згідно поданого Червоненським ліцеєм розрахунку. Головним розпорядником коштів в даному випадку виступає Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради.

В разі загибелі військовослужбовця під час російської агресії починаючи з 24 лютого 2022 року і до набрання чинності даної програми, дружина (чоловік), опікун дітей (у разі відсутності іншого з подружжя), один з батьків (якщо померлий (загиблий) на момент смерті був не одружений), має право звернутись до Відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Червоненської селищної ради для отримання фінансової допомоги в т.ч. на виготовлення пам’ятника

Обсяг фінансування Програми визначається у бюджеті Червоненської селищної територіальної громади та  може уточнюватись та коригуватись з урахуванням наявності в бюджеті Червоненської селищної територіальної громади ресурсного забезпечення,  виконання запланованих заходів Програми.

V. Ресурсне забезпечення Програми

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

Етапи виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми

На період дії Програми

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

В межах коштів, передбачених у бюджеті Червоненської селищної територіальної громади та залучених коштів

В межах коштів, передбачених у бюджеті Червоненської селищної територіальної громади та залучених коштів

-     бюджет       Червоненської

територіальної громади

В межах коштів, передбачених у бюджеті Червоненської селищної територіальної громади

В межах коштів, передбачених у бюджеті Червоненської селищної територіальної громади

- кошти інших джерел, не заборонених законодавством

В межах залучених коштів

В межах залучених коштів

 

VI. Показники досягнення результативності Програми

Досягненням належних результатів та мети Програми вважатиметься: забезпечення організованих заходів з посмертного вшанування та належного, безоплатного для родини загиблого у війні з російською федерацією, поховання  військовослужбовця, учасника бойових дій та соціального захисту сімей загиблих.

 

VII.   Координація та контроль за виконанням Програми

Координація та контроль за виконанням заходів Програми та за використанням коштів з бюджету здійснює Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Червоненської селищної ради.

Узагальнений звіт про стан виконання завдань та заходів Програми і використання бюджетних коштів подається по вимозі Червоненської селищної ради, або її виконавчого комітету по закінченні бюджетного року.

 

Секретар селищної ради                                                  &nbs