Червоненська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про внесення змін до штатного розпису Червоненської селищної ради на 2018 рік.

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Андрушівського району Житомирської області

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

Тридцять друга сесія                                                                                                    сьомого скликання

від               2018 року

 

Про внесення змін до штатного розпису

Червоненської селищної ради на 2018 рік.

 

       Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україн»”, постанови КМУ від                   №       , заслухавши інформацію головного бухгалтера Журбіцької С.В. про необхідність внесення змін в штатний  розпис Червоненської селищної ради,  селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити штатний розпис Червоненської селищної ради на 2018 рік (додаток 2 до рішення Червоненської селищної ради від 21.12.2017 «Про затвердження структури селищної ради, штатних розписів бюджетних установ та закладів Червоненської селищної ради на 2018 рік») в новій редакції згідно з додатком до цього рішення та ввести його в дію з ___________р.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,   промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та  охорони  природи.

 

 

Селищний голова                                                     Ю.В. Ящук