Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

С Т А Т У Т «Крилівська гімназія» Червоненської селищної ради Житомирської області

 

                                         

 

 

 

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Житомирської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

IX  сесія VIII скликання

 

від 10 червня 2021 року                                                                         № 214

 

Про зміну назви та затвердження

статуту «Крилівської гімназії»

Червоненської селищної ради

Житомирської області  у новій редакції

 

 

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статей 89, 90 Цивільного кодексу України, пункту 11 частини 1 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України в галузі освіти установчих документів, враховуючи висновок спільного засідання постійних комісій, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

     1. Змінити назву Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Андрушівського району Житомирської області (код ЄДРПОУ 20409636) на «Крилівську гімназію» Червоненської селищної ради Житомирської області.

     2. Визначити, що освітня діяльність «Крилівської гімназії» Червоненської селищної ради Житомирської області здійснюється на першому та другому рівнях повної загальної середньої освіти.

     3. Визначити, що ведення бухгалтерського облікує, фінансово-господарської діяльності та звітності в «Крилівській гімназії» Червоненської селищної ради Житомирської області здійснюється самостійно з урахуванням вимог нормативно-правових актів з 01 січня 2022 року.

     4. Затвердити Статут «Крилівської гімназії» Червоненської селищної ради Житомирської області в новій редакції (додається).

     5. Директору «Крилівської гімназії» Червоненської селищної ради Житомирської області до 01 вересня 2021 року здійснити державну реєстрацію Статуту в новій редакції та інших змін у статутних відомостях закладу, відповідно до вимог чинного законодавства України про що повідомити селищну раду в місячний термін.

     6. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики та місцевого самоврядування.

 

              

 

 

 

Секретар ради                                                                 Неля БЕЗНОСКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ІX сесії VІІІ скликання                                                                                                Червоненської селищної ради                                                                           від 10.06.2021року №___

 

Селищний голова

 

                                             Юрій ЯЩУК

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

«Крилівська гімназія»

Червоненської селищної ради Житомирської області

 

(нова редакція)

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 20409636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Червоне

2021

1. Загальні положення

1. «Крилівська гімназія» Червоненської селищної ради Житомирської області - це комунальний заклад загальної середньої освіти за типом гімназія, який забезпечує здобуття на першому та другому рівнях повної загальної середньої освіти, а саме: початкової та базової  середньої освіти, в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

 

«Крилівська гімназія» Червоненської селищної ради Житомирської області є правонаступником усього майна прав та обов’язків Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Андрушівського району Житомирської області створеної на базі майна комунальної власності Червоненської селищної територіальної громади з 01.01.2016 року відповідно до рішень третьої сесії першого скликання Червоненської селищної об’єднаної  територіальної громади від 25.12.2015 року «Про надання згоди щодо входження Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади до складу засновників» та «Про прийняття майнових комплексів загальноосвітніх навчальних закладів у комунальну власність Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади».

 

2. «Крилівська гімназія» Червоненської селищної ради Житомирської області (далі – гімназія) є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору та має бланки, печатки, штамп, ідентифікаційний номер.

Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

Форма власності: комунальна

 

3. Гімназія, як суб’єкт господарювання, має статус неприбуткового закладу освіти.

 

4. Найменування гімназії:

 

повне найменування українською мовою: - «Крилівська гімназія» Червоненської селищної ради Житомирської області

 

скорочене найменування українською мовою:  Крилівська гімназія.

 

5. Юридична адреса та місцезнаходження гімназії: вул. Заможного, 2а, с.Крилівка, Бердичівський (Андрушівський) район, Житомирська область, 13435

 

6. Засновником та Власником майна гімназії є Червоненська селищна територіальна громада в особі Червоненської селищної ради Житомирської області (надалі – Засновник).

Органом управління гімназії є відповідний орган управління навчальним закладом в межах делегованих повноважень Червоненською селищною радою (далі – Орган управління).

 

7. Гімназія  забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти на таких рівнях:

початкова освіта – перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;

базова середня освіта – другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти.

 

8. Головною  метою функціонування гімназії  є реалізація права громадян на рівний доступ до якісної освіти та здобуття початкової та базової  середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; формування в учнів компетентностей, визначених Законом України "Про освіту" та державними стандартами.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності: вільне володіння державною мовою;
здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова  грамотність; інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

 

9. Головними завданнями діяльності гімназії  є: