Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням XXV сесії VIII скликання

Червоненської селищної ради

від 21 грудня 2022 року № 524

                                                                                                                                     

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я

Червоненської селищної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Червоненської селищної ради (далі – Відділє виконавчим органом Червоненської селищної ради, який утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Відділ  підзвітний та підконтрольний раді, підпорядкований її виконавчому комітету, селищному голові, заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю ради, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету ради, відповідно до розподілу обов’язків, а також підзвітний та підконтрольний з питань виконання делегованих повноважень відповідним органам виконавчого влади.

1.3. Відділ є бюджетною неприбутковою установою. у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Червоненського селищного голови, рішеннями    сесій селищної ради та виконавчого комітету, а також Положенням про відділ.

1.4.  Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці Відділу затверджується рішенням селищної ради.

1.5. Відділ соціального захисту населення  та охорони здоров’я Червоненської селищної ради  є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.

1.6. Юридична адреса: 13434, Житомирська область, Бердичівський район,   смт. Червоне, вул. Миру, 30.

1.7.  Повна назва юридичної особи: Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я  Червоненської селищної ради.

1.8.  Скорочена назва: ВСЗН Червоненської селищної ради.

1.9. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Червоненської селищної територіальної громади, які виділені на його утримання.

1.10. Джерелами фінансування Відділу є: кошти місцевого бюджету, інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

1.11. Бухгалтерський облік, фінансова звітність та фінансово-господарська діяльність Відділу здійснюється головним спеціалістом Відділу на якого згідно посадової інструкції покладено ведення бухгалтерського обліку, відповідно до вимог чинного законодавства.

1.12. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про бюджет Червоненської селищної територіальної громади на фінансування  установ соціальної сфери та  охорони здоров’я, селищних програм і заходів. Фінансову діяльність Відділ, як головний розпорядник бюджетних коштів галузі соціальної сфери та охорони здоров’я здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

1.13.  Майно, що є комунальною власністю Червоненської селищної ради і закріплене за Відділом, належить йому на правах оперативного управління. Відділ  володіє і користується цим майном відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.14. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть бути розподілені серед засновників (учасників), працівників відділу (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб.


2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ


2.1. Завдання Відділу у сфері соціального захисту населення є:

2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей пільгових категорій, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та членів їх сімей, підтримки сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, прийомних, патронатних, ДБСТ та виконання програм і заходів у цій сфері;

2.1.2.  Розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та членів їх сімей, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, і всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання, перебування;

2.1.3. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури;

2.1.4. Реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

2.1.5.  Складає та затверджує паспорти по бюджетних програмах, виконання яких безпосередньо забезпечує Відділ.

2.2. Завдання Відділу у сфері охорони здоров’я є:

2.2.1. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

2.2.2. Забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення.

2.2.3. Координація та підтримка діяльності закладів, установ та підприємств сфери охорони здоров’я усіх форм власності, розташованих на території громади.

2.2.4. Забезпечення діяльності і організація фінансування закладів, установ, організацій і підприємств сфери охорони здоров'я громади, що знаходяться в комунальній власності громади.

2.2.5. Забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій і підприємств зазначеної сфери з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями.

2.2.6. Участь у формуванні і реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров'я  в інтересах громади.

2.2.7. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню і розвитку закладів, установ, організацій і підприємств охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності громади.

2.2.8. Нормативна і програмна підтримка закладів, установ і підприємств охорони здоров’я.

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

 

3.1.У сфері соціального захисту населення:

3.1.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та Департаменту праці, соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації.

3.1.2.  Аналізує стан і тенденції соціального розвитку в межах ТГ та вживає заходів для усунення недоліків.

3.1.3.  Бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку територіальної громади.

3.1.4.  Вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету.

3.1.5. Забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів, виділених відділу.

3.1.6. Бере участь у підготовці заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальної громади.

3.1.7. Розробляє проекти розпоряджень селищного голови, рішень виконавчого комітету селищної ради, рішень селищної ради, цільові програми з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я.

3.1.8.  Бере участь у розробленні проєктів розпоряджень селищного  голови, рішень виконавчого комітету селищної ради, рішень селищної ради;

3.1.9.  Бере участь у підготовці звітів селищного голови.

3.1.10.  Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання селищному голові.

3.1.11. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.1.12. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.1.13. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

3.1.14. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ.

3.1.15. Виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

3.1.16. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.1.17. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

3.1.18.  Забезпечує захист персональних даних.

3.1.19. Залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і відповідних заходів.

3.1.20. Бере участь у роботі комісій, утворених при виконавчому комітеті селищної ради з питань соціального захисту населення.

3.1.21. Надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг, у тому числі шляхом організації роботи «мобільного соціального офісу».

3.1.22. Здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.

3.1.23. У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян організовує прийом документів на призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України.

3.1.24. Організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідуваньучасників бойових дій (в тому числі АТО (ООС) та постраждалих учасників Революції Гідності, та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також прийом документів на виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України.

3.1.25. Подає пропозиції до проєктів програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.1.26. Організовує в межах компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України.

3.1.27. Організовує збір і подання документів для виплати одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті.

3.1.28.  Веде облік внутрішньо переміщених осіб.

3.1.29. Проводить перевірки достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, а також інших громадян, яким призначається соціальна допомога та матеріальна допомога за результатами яких складається відповідний акт обстеження.

3.1.30. Аналізує стан виконання комплексних та інших програм, реалізації заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам і подає селищному голові пропозиції з цих питань.

3.1.31. Організовує прийом документів на виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

3.1.32. У сфері надання населенню соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи організовує роботу із визначення потреби адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, готує і подає пропозиції до селищної ради щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів і служб соціального захисту та соціального обслуговування населення, формування соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями, узагальнює інформацію щодо визначення потреб населення адміністративно-територіальних одиниць / територіальних громад у соціальних послугах;

3.1.33. Узагальнює та подає щокварталу Департаменту соціального захисту населення звіт про надання соціальних послуг потенційним отримувачам соціальних послуг.

3.1.34. Розглядає заяви осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, щодо отримання соціальних послуг і приймає рішення щодо їх надання.

3.1.35. Проводить моніторинг надання соціальних послуг і контролює комунальних надавачів соціальних послуг, вживає заходів з покращення якості надання соціальних послуг.

3.1.36. Забезпечує облік осіб, які звертаються у відділ з питань їх направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам.

3.1.37. Проводить моніторинг та аналіз ефективності надання соціальних послуг.

3.1.38. Подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо створення закладів, установ і служб, які надають психологічні, реабілітаційні соціальні послуги особам і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі громадянам похилого віку, дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їхнього самостійного життя.

3.1.39. Забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їхню якість і своєчасність надання відповідно до законодавства України.

3.1.40. Бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту та соціального обслуговування населення.

3.1.41. Сприяє створенню недержавних служб, закладів, установ, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям / особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, насильства в сім’ї, іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

3.1.42. Сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи.

3.1.43. У межах компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.1.44. Сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

3.1.45. Сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.1.46. Вживає заходів щодо запобігання бездомності та соціального захисту бездомних громадян.

3.1.47. Вживає заходів із соціального патронажу осіб, звільнених від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, бере участь в діяльності спостережної комісії.

3.1.48. У сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю веде облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

3.1.49. Приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю, а також дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

3.1.50. Проводить прийом документів на виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України.

3.1.51. Визначає потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту.

3.1.52. Подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

3.1.53. Інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

3.1.54. Інформує центри зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати.

3.1.55. Бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

3.1.56. Здійснює організацію роботи щодо забезпечення дітей з інвалідністю реабілітаційними заходами.

3.1.57. Здійснює роботу щодо санаторно-курортного лікування постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій ( в тому числі АТО/ООС).

3.1.58. Здійснює роботу щодо забезпечення санаторно-курортними путівками Мінсоцполітики осіб з інвалідністю внаслідок війни.

3.1.59. Здійснює роботу щодо забезпечення санаторно-курортним            лікуванням осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та осіб з     інвалідністю з дитинства.

3.1.60. Проводить роботу щодо прийому документів на виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року  № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 року, постанови Кабінету Міністрів України № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» та  постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 року № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей».

3.1.61. Виконує інші повноваження, передбачені законодавством України в сфері соціальних послуг.

3.2. У сфері охорони здоров’я.

Власні (самоврядні) повноваження:

3.2.1. Забезпечення надання в межах виділеного фінансування доступного і безкоштовного медичного обслуговування на території громади.

3.2.2. Сприяння розвитку усіх видів медичного обслуговування, удосконаленню мережі лікувальних закладів усіх форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення потреби при формуванні замовлень на кадри для цих закладів, укладання договорів на підготовку фахівців; участь в організації роботи з удосконалення кваліфікації кадрів.

3.2.3. Сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян.

3.2.4. Контроль в установленому порядку за підготовкою до державної акредитації комунальних закладів охорони здоров’я.

3.2.5.  Контроль за забезпеченням відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

3.2.6. Аналіз стану охорони здоров’я в територіальній громаді, визначення тенденцій і перспектив розвитку сфери охорони здоров’я.

3.2.7. Внесення у встан