Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням XXV сесії VIII скликання

Червоненської селищної ради

від 21 грудня 2022 року № 524

                                                                                                                                     

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я

Червоненської селищної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Червоненської селищної ради (далі – Відділє виконавчим органом Червоненської селищної ради, який утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Відділ  підзвітний та підконтрольний раді, підпорядкований її виконавчому комітету, селищному голові, заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю ради, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету ради, відповідно до розподілу обов’язків, а також підзвітний та підконтрольний з питань виконання делегованих повноважень відповідним органам виконавчого влади.

1.3. Відділ є бюджетною неприбутковою установою. у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Червоненського селищного голови, рішеннями    сесій селищної ради та виконавчого комітету, а також Положенням про відділ.

1.4.  Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці Відділу затверджується рішенням селищної ради.

1.5. Відділ соціального захисту населення  та охорони здоров’я Червоненської селищної ради  є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.

1.6. Юридична адреса: 13434, Житомирська область, Бердичівський район,   смт. Червоне, вул. Миру, 30.

1.7.  Повна назва юридичної особи: Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я  Червоненської селищної ради.

1.8.  Скорочена назва: ВСЗН Червоненської селищної ради.

1.9. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Червоненської селищної територіальної громади, які виділені на його утримання.

1.10. Джерелами фінансування Відділу є: кошти місцевого бюджету, інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

1.11. Бухгалтерський облік, фінансова звітність та фінансово-господарська діяльність Відділу здійснюється головним спеціалістом Відділу на якого згідно посадової інструкції покладено ведення бухгалтерського обліку, відповідно до вимог чинного законодавства.

1.12. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про бюджет Червоненської селищної територіальної громади на фінансування  установ соціальної сфери та  охорони здоров’я, селищних програм і заходів. Фінансову діяльність Відділ, як головний розпорядник бюджетних коштів галузі соціальної сфери та охорони здоров’я здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

1.13.  Майно, що є комунальною власністю Червоненської селищної ради і закріплене за Відділом, належить йому на правах оперативного управління. Відділ  володіє і користується цим майном відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.14. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть бути розподілені серед засновників (учасників), працівників відділу (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб.


2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ


2.1. Завдання Відділу у сфері соціального захисту населення є:

2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей пільгових категорій, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та членів їх сімей, підтримки сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, прийомних, патронатних, ДБСТ та виконання програм і заходів у цій сфері;

2.1.2.  Розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та членів їх сімей, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, і всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання, перебування;

2.1.3. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури;

2.1.4. Реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

2.1.5.  Складає та затверджує паспорти по бюджетних програмах, виконання яких безпосередньо забезпечує Відділ.

2.2. Завдання Відділу у сфері охорони здоров’я є:

2.2.1. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

2.2.2. Забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення.

2.2.3. Координація та підтримка діяльності закладів, установ та підприємств сфери охорони здоров’я усіх форм власності, розташованих на території громади.

2.2.4. Забезпечення діяльності і організація фінансування закладів, установ, організацій і підприємств сфери охорони здоров'я громади, що знаходяться в комунальній власності громади.

2.2.5. Забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій і підприємств зазначеної сфери з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями.

2.2.6. Участь у формуванні і реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров'я  в інтересах громади.

2.2.7. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню і розвитку закладів, установ, організацій і підприємств охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності громади.

2.2.8. Нормативна і програмна підтримка закладів, установ і підприємств охорони здоров’я.

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

 

3.1.У сфері соціального захисту населення:

3.1.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та Департаменту праці, соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації.

3.1.2.  Аналізує стан і тенденції соціального розвитку в межах ТГ та вживає заходів для усунення недоліків.

3.1.3.  Бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку територіальної громади.

3.1.4.  Вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету.

3.1.5. Забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів, виділених відділу.

3.1.6. Бере участь у підготовці заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальної громади.

3.1.7. Розробляє проекти розпоряджень селищного голови, рішень виконавчого комітету селищної ради, рішень селищної ради, цільові програми з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я.

3.1.8.  Бере участь у розробленні проєктів розпоряджень селищного  голови, рішень виконавчого комітету селищної ради, рішень селищної ради;

3.1.9.  Бере участь у підготовці звітів селищного голови.

3.1.10.  Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання селищному голові.

3.1.11. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.1.12. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.1.13. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

3.1.14. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ.

3.1.15. Виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

3.1.16. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.1.17. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

3.1.18.  Забезпечує захист персональних даних.

3.1.19. Залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і відповідних заходів.

3.1.20. Бере участь у роботі комісій, утворених при виконавчому комітеті селищної ради з питань соціального захисту населення.

3.1.21. Надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг, у тому числі шляхом організації роботи «мобільного соціального офісу».

3.1.22. Здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.

3.1.23. У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян організовує прийом документів на призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України.

3.1.24. Організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідуваньучасників бойових дій (в тому числі АТО (ООС) та постраждалих учасників Революції Гідності, та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також прийом документів на виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України.

3.1.25. Подає пропозиції до проєктів програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.1.26. Організовує в межах компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України.

3.1.27. Організовує збір і подання документів для виплати одноразової грошової допомоги постражд