Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження Положення про діяльність сектору економічного розвитку та інвестицій Червоненської селищної ради

Червоненська селищна рада

Андрушівського району Житомирської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Тринадцята позачергова сесія                                           першого скликання                                                 

 

від 03 жовтня  2016 року

 

Про затвердження Положення

про діяльність сектору економічного розвитку

та інвестицій Червоненської селищної ради

 

         Відповідно до ст. 26 та ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

          

         В И Р І Ш И Л А :

 

         1. Затвердити Положення про сектору економічного розвитку та інвестицій Червоненської селищної ради (додається).

 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

 

 

                

 

        Селищний голова                                                Ю.В. Ящук

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням тринадцятої

позачергової сесії

першого скликання

від 03 жовтня 2016 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про сектор економічного розвитку та інвестицій

Червоненської селищної ради

 

1. Загальні засади

 

1.1. Сектор економічного розвитку та інвестицій  є структурним підрозділом  виконавчого  комітету  Червоненської селищної ради.

 

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, рішеннями Червоненської селищної ради та її виконавчих органів, прийнятими в межах її компетенції, а також цим Положенням.

 

1.3. Структуру і чисельність працівників сектору затверджується радою на  засіданні селищної   ради.

До складу сектору входить:

  • завідувач сектору;
  • спеціаліст сектору. 

 

ІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ

          

  1. Основними завданнями сектору є:

 

1) Реалізація повноважень виконавчого органу ради в сфері соціально-економічного розвитку громади, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами.

 

2) Організація  виконання  стратегічних  та  поточних  програм  соціально-економічного та культурного розвитку громади.

 

3) Розробка проектів стратегії розвитку громади, програм соціально-економічного розвитку, інших планувальних документів у сфері своїх повноважень та подання  їх на затвердження селищної ради. Реалізація державної політики в сфері економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади.

 

4) Сприяння комплексному соціально-економічному розвитку селищної ради, удосконаленню розміщення продуктивних сил.

 

5) Реалізація державної регуляторної політики у сфері розвитку економічної конкуренції.

 

6) Забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання.

 

7) Забезпечення реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.

 

8) Забезпечення реалізації державної цінової політики.

 

9) Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку внутрішньої торгівлі та послуг.

 

10) Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку малого підприємництва.

 

11) Проведення разом з іншими структурними  підрозділами  виконавчого  комітету 

селищної  ради державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

 

12) Забезпечення ефективного управління майном, що перебуває у власності об’єднаної територіальної  громади.

 

13) Сприяння залученню інвестицій у економіку громади.

 

14) Реалізація проектів співробітництва громад.

 

15) Забезпечення розвитку відносин громади  з громадами-побратимами  з інших регіонів України та з інших держав.

 

16) Підготовка проектів для їх подання в Державний фонд регіонального розвитку, до програм та фондів, що реалізують міжнародну технічну допомогу в Україні.

 

2.  Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 

2.1. Розробляє прогнози комплексного економічного і соціального розвитку громади, сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств, установ, організацій, підприємців, що діють у громаді всіх форм власності.

 

2.2. Визначає основні напрямки інвестиційної політики в громаді, розробляє заходи, спрямовані на залучення внутрішніх та зовнішніх  інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади.

 

2.3. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів та коштів  місцевого бюджету.

 

2.4. Забезпечує виконання державної, регіональної та програми громади з питань розвитку малого бізнесу, регуляторної політики.

 

2.5. Забезпечує реалізацію державної тарифної політики.

 

2.6. Аналізує та здійснює контроль за своєчасними розрахунками із виплати заробітної плати підприємствами громади всіх форм власності.

 

2.7. Визначає пріоритетні напрямки вирішення екологічних проблем та невідкладних природоохоронних заходів.

 

2.8. Готує проекти розпорядчих актів селищної ради, її виконавчих органів і голови громади, в т.ч. нормативного характеру.

 

2.9. Забезпечує контроль за виконанням рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови  з питань, що належать до компетенції Сектору.

 

2.10. Готує чи ініціює підготовку проектів розвитку громади для подання на отримання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, програм міжнародної технічної допомоги, подає пропозиції до проектів розвитку регіону під час їх підготовки.

 

2.11. Здійснює інші повноваження, покладені на Сектор відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

2.12.     Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку громади, бере участь у визначенні його пріоритетів, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує селищному  голові пропозиції, спрямовані на забезпечення економічної безпеки, сталого розвитку і детінізації економіки.

 

2.13.   Бере участь у розробленні заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів.

 

2.14.   Сприяє розвитку інфраструктури транспорту   на  території  громади , формуванню та удосконаленню автотранспортної мережі.

 

2.15.   Розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб громади.

 

2.16. За поданням органів місцевого самоврядування розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевих бюджету  та інших джерел фінансування.

 

2.17.   Проводить моніторинг здійснення запланованих закупівель.

 

2.18.   Вносить селищному  голові та виконавчому комітету пропозиції щодо передачі у власність чи в оренду майна, що перебуває у  власності об’єднаної територіальної громади.

 

2.19.   Проводить аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що перебувають у власності  територіальної  громади.

 

2.20.    Аналізує стан і розробляє пропозиції щодо розвитку споживчого ринку товарів та побутових послуг, формування його інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту; сприяє розвитку мережі закладів торгівлі, громадського харчування та побуту.

 

2.21.   Бере участь у здійсненні контролю за додержанням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами та організаціями на території громади.

 

2.22.   Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території  громади та  поза її межами, незалежно від форм власності.

 

2.23.   Розробляє заходи, спрямовані на залучення іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу території громади.

 

2.24. Співпрацює з розташованими на території громади інвесторами, власниками підприємств та установ, щодо залучення грошових інвестицій, благодійної допомоги та іншої підтримки територіальної громади.

 

2.26. Представляє громаду на міжнародному рівні, міжнародних конференціях, семінарах-практикумах, тощо.

 

2.26.   Готує селищному  голові  пропозиції з питань розміщення на території  громади нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, що належать до сфери її управління. 

                    

                   3. Права Сектору

 

 Сектор має право:

 

3.1. Залучати спеціалістів інших  структурних  підрозділів  виконавчого  комітету    ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

 

 

3.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів апарату селищної ради та її виконкому, органів самоорганізації населення, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

3.3. Ініціювати  в установленому порядку засідання  бюджетної  комісії  з питань, що належать до його компетенції.

 

3.4. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату селищної ради та її виконкому, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

                       

 4. Начальник Сектору

 

4.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади  селищним  головою у відповідності до вимог діючого законодавства.

 

4.2. Завідувач сектору:

 

1) Здійснює керівництво діяльністю сектору, визначає функції та ступінь відповідальності його спеціалістів.

 

2) Несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

 

3) Готує і затверджує посадові інструкції працівників сектору.

 

4) Забезпечує розробку проектів програм економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади на довго-, середньо- та короткострокові періоди і подає їх на затвердження на сесії Червоненської селищної ради, забезпечує їх виконання.

 

5) Контролює підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях комісії  питань, які відносяться до компетенції сектору.

 

6) Розглядає пропозиції інших структурних підрозділів й органів виконавчої влади та звернення суб’єктів господарювання, громадських організацій, засобів масової інформації та громадян з питань, що належать до компетенції сектору, приймає щодо них рішення.

 

7) Координує виконання іншими структурними підрозділами виконавчого  комітету 

селищної ради, підприємствами, установами та організаціями відповідних законів України, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації  з  питань, віднесених  до  компетенції  Сектору.

 

8) Вирішує інші питання діяльності Сектору в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

 

 

 

Селищний голова                                                       Ю.В. Ящук

 

 

 

 

Червоненська селищна рада

 

 

Тринадцята позачергова сесія                                                                   від 03.10.2016р

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

 

Про затвердження Положення про

діяльність сектору економічного розвитку

та інвестицій

 

№ п/п

Прізвище, імя, по батькові депутата

за

проти

утримався

не брав участі  в голосуванні

відсутній

1

Атаманюк Ірина Іванівна

х

 

 

 

 

2

Бачинський Володимир Степанович

х