Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Форум місцевого розвитку

«Затверджено»

Установчими зборами засновників громадської організації «Червоненська громадська рада» «08»­­ грудня 2016 р.

Протокол № 1

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Форум місцевого розвитку Червоненської об’єднаної територіальної громади 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Форум місцевого розвитку Червоненської об’єднаної територіальної громади (далі за текстом - ФМР) є дорадчо-консультативним органом об’єднаної територіальної громади, що діє на громадських засадах.

1.2. Метою створення ФМР є:

 • створення умов для реалізації принципів сталого розвитку на території громади та активному залученню усіх верств населення, представників установ, організацій та бізнес-структур до діалогу з органами місцевої влади та громадського обговорення проектів регуляторних актів, рішень органів самоврядування;
 • сприяння прозорому здійсненню повноважень об’єднаною територіальною громадою в реалізації проектів/програм місцевого розвитку та врахування громадської думки в прийнятті рішень стосовно питань місцевого розвитку;
 • створення діалогової платформи між представниками владних органів та громадянами, що мешкають на території громади;
 • визначення проблем та можливостей щодо їх вирішення, пов’язаних із впровадженням стратегії місцевого розвитку;
 • вдосконалення шляхів організації та реєстрації громадських об’єднань;
 • дослідження шляхів просування спільного врядування та громадсько-приватного партнерства для покращення якості життя мешканців громади;
 • сприяння реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;
 • вироблення нових та вдосконалення існуючих шляхів залучення міжнародної технічної допомоги, фінансових ресурсів інвесторів для реалізації ініціатив членів територіальної громади.

1.3. Рішення ФМР носять рекомендаційний характер та є формою місцевої ініціативи в питаннях місцевого розвитку.

1.4. Для досягнення мети та виконання своїх завдань ФМР взаємодіє з обласною державною адміністрацією, обласною радою, органами виконавчої влади, місцевими та регіональними правоохоронними органами, з громадськими та благодійними об’єднаннями, фондами, підприємствами та організаціями різних форм власності.

1.5. У своїй діяльності ФМГ керується законодавством України та цим Положенням.

1.6. Місце знаходження Секретаріату ФМР: Житомирська область, Андрушівський район, смт. Червоне, вул. Миру 28.

 

2.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ФМР    

2.1. Склад та повноваження ФМР

2.1.1. До складу ФМР входять:

 • члени об’єднаної територіальної громади у кількості від 2-3 представників з числа мешканців кожного населеного пункту об’єднаної територіальної громади і які представляють різні вікові групи та різні верстви населення;
 • старости, інші посадові особи Червоненської селищної територіальної громади;
 • представники органів виконавчої влади, самоврядування або правоохоронних органів, що здійснюють свої владні повноваження на території громади/надають адміністративні послуги членам територіальної громади, а саме:
 • представники закладів соціальної інфраструктури населених пунктів (дитячий садочок, школа, будинок культури, фельдшерсько-акушерського пункту тощо);
 • представники поліції (начальник територіального органі, дільничні інспектори поліції, офіцери поліції ювенальної превенції);
 • представник бюро вторинної безоплатної правової допомоги;
 • представники соціальних служб;
 • представники комунальних підприємств / установ, які володіють інформацією щодо стану комунальної інфраструктури;
 • представники бізнесу, що проживають / здійснюють господарську діяльність на території громади;
 • представники громадських організацій (об’єднань), фондів, професійних спілок, спілок (об’єднань, асоціацій) вразливих груп населення, благодійних організацій, органів самоорганізації населення, організації співвласників багатоквартирних будинків.

2.1.2. Визначення складу учасників відбувається за принципом рівного представництва кожного населеного пункту та з дотриманням гендерного балансу.

2.1.3. Склад ФМР затверджується розпорядженням Голови Червоненської об’єднаної територіальної громади.

2.1.4. Членство в ФМР є добровільним та ґрунтується на громадських засадах.

2.1.5. До повноважень ФМР відноситься:

 • обрання складу Координаційного комітету ФМР;
 • представлення інтересів мешканців громади в реалізації проектів (програм)  міжнародної технічної допомоги;
 • прийняття рішень з рекомендаціями щодо покращення законодавчих і регуляторних умов реалізації спільних проектів з місцевого розвитку та подання їх на розгляд ради об’єднаної територіальної громади або виконавчого органу;
 • прийняття рішень з рекомендаціями щодо внесення змін або доповнень до проектів програм соціально-економічного розвитку території громади та проектів бюджету об’єднаної територіальної громади з питань місцевого розвитку;
 • запрошення на засідання ФМР депутатів ради об’єднаної територіальної громади та посадових осіб місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування;
 • визначення складу ініціативної групи з числа членів ФМР для участі на відкритому засіданні ради об’єднаної територіальної громади, на якому розглядаються ініціативи ФМР;
 • заслуховування звіту про діяльність голови об’єднаної територіальної громади;
 • вивчення та узагальнення міжнародного та національного досвіду розвитку об’єднаних територіальних громад;
 • вироблення рекомендацій щодо покращення реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;
 • проведення громадських обговорень з проблемних питань та прийняття відповідних рішень з рекомендаціями щодо усунення їх чинників, вжиття превентивних заходів, які направляються компетентним органам;
 • прийняття рішень зі створення робочих груп ФМР, визначення їх складу та порядку їх роботи.

2.1.6. У виключних випадках член ФМР може делегувати свої повноваження  для участі в засіданні ФМР іншій особі, яка мешкає на території того ж самого населеного пункту. Делегування повноважень відбувається шляхом складення відповідного листа на ім’я голови Координаційного комітету ФМР та підписується особою, яка делегує свої повноваження іншій особі.

2.2. Управління та організація діяльності ФМР.

2.2.1. У складі ФМР функціонують Координаційний комітет, Секретаріат. У складі ФМР можуть створюватися робочі групи з окремих напрямків.

2.2.2. Робочі групи з окремих напрямків створюються на підставі рішення ФМР, в якому визначено склад робочої групи, головуючий та порядок її роботи.

2.2.3. Склад робочої групи ФМР обирається зі складу членів ФМР на його засіданні з дотриманням вимог пунктів 2.1.1 та 2.1.2 цього Положення.

2.2.4. Порядок роботи робочої групи, її склад та головуючий затверджуються протокольним рішенням ФМР.

2.3. Склад Координаційного комітету ФМР

2.3.1. До складу Координаційного комітету ФМР входять:

 • завідуюча сектором економічного розвитку та інвестицій – голова Координаційного комітету ФМР;
 • старости Червоненської селищної територіальної громади – члени Координаційного комітету ФМР.

2.3.2. У разі звільнення або усунення завідуючої сектором економічного розвитку та інвестицій, старост селищної територіальної громади від посади або обрання нових осіб на ці посади, новообрані/новопризначені особи автоматично стають членами Координаційного комітету ФМР.

2.3.3. На Координаційний комітет ФМР покладається виконання управлінських функцій щодо діяльності ФМР.

2.3.4. Голова Координаційного комітету ФМР:

 • вносить пропозиції ФМР, що оформлені протокольними рішеннями ФМР, на розгляд виконавчого комітету територіальної громади, голові територіальної громади, здійснює контроль за проходженням коштів, організацію тендерів на виконання підрядних робіт, організовує моніторинг реалізації проектів;
 • представляє ФМР у відносинах з фізичними та юридичними особами, співпрацює зі ЗМІ при проведенні інформаційних заходів;
 • організовує не рідше як два рази на рік зібрання ФМР та сприяє виконанню його рішень;
 • підписує порядок денний, протоколи засідань, протокольні рішення, листи ФМР.

2.3.5. Голова Координаційного комітету ФМР, який є головуючим на засіданні ФМР, не бере участі в голосуваннях його рішень.

2.3.6. Члени Координаційного комітету ФМР не можуть делегувати свої повноваження іншій особі.

2.4. Секретаріат ФМР

2.4.1. До складу Секретаріату ФМР входять:

 • головний спеціаліст (секретар ради) виконкому об’єднаної територіальної громади – секретар ФМР;
 • представник міжнародної організації/проекту/донора – секретар ФМР (без права голосу).

2.4.2. На Секретаріат ФМР покладається ведення протоколів засідань, документальне оформлення прийнятих на ФМР рішень, здійснення підготовчих та організаційних заходів для проведення засідань ФМР за вказівкою голови Координаційного комітету ФМР, складання графіку засідань робочих груп ФМР, оформлення протоколів її засідань, сповіщення членів робочих груп про графік засідань та направлення їм інформаційних матеріалів.

2.5. Засідання ФМР.

2.5.1. Основною формою роботи ФМР є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на півроку.

2.5.2. Засідання ФМР  є повноважним, якщо у ньому бере участь не менше половини від її складу.

2.5.3. Засідання можуть скликатися як за власною ініціативою Координаційного комітету ФМР, так і за пропозицією членів ФМР.

2.5.4. Засідання ФМР відкриває і веде голова Координаційного комітету ФМР, а в разі його відсутності Староста найбільшого за чисельністю мешканців населеного пункту (далі за текстом – головуючий). Головуючий не бере участі в голосуванні стосовно прийняття рішень ФМР.

2.5.5. Засідання ФМР є відкритими для всіх інших представників громадськості, засобів масової інформації, які не є членами ФМР. Засідання ФМР не може бути закритим.

2.5.6. Засідання ФМР проводяться у відповідності до порядку денного, що заздалегідь складається Координаційним Комітетом ФМР на направляється всім членам ФМР.

2.5.7. Члени ФМР та інші представники громадськості можуть порушувати будь-які питання на засіданнях ФМР, що віднесенні до його повноважень.

2.5.8. Протоколи засідань ФМР щодо обговорень та прийнятих рішень ФМР підписуються головуючим та секретарем ФМР.

2.5.9. Рішення ФМР приймаються простою більшістю голосів його членів, які беруть участь у її засіданні, та викладаються в протокольному рішенні засідання ФМР.

2.6. Матеріально-технічне забезпечення ФМР

2.6.1. Матеріально-технічне забезпечення та витрати, пов’язані з діяльністю ФМР, його Координаційного комітету, здійснюється у відповідності з використанням грантової підтримки проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, інших проектів та бюджетних коштів.

2.7. Прикінцеві положення

2.7.1. ФМР є неюридичною і неприбутковою структурою, яка організована з метою створення умов для реалізації принципів місцевого розвитку.

2.7.2. ФМР не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх представників.

2.7.3. ФМР може мати бланки, атрибутику та символіку, взірці яких затверджуються на ФМР.

 

 

Секретар ради                                                                                                      Козиренко Г.І.

Код для вставки на сайт