Червоненська громада
Житомирська область, Бердичівський район

8 скликання (9 сесія): Про намір передачі майна в оренду на аукціоні

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

IX сесія VIII скликання

від 10 червня 2021 року                                                                    № 192

 

Про намір передачі майна

в оренду на аукціоні

 

       Керуючись  статтею 25, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,  Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»,  з метою врегулювання організаційних етапів, пов’язаних з передачею в оренду нерухомого майна, враховуючи висновок спільного засідання постійних комісій, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на передачу в оренду на аукціоні нерухомого майна комунальної власності Червоненської селищної територіальної громади, що перебуває на балансі Червоненської селищної ради, згідно додатку 1 (додається).

2. Встановити, що  нежитлові приміщення №1, №2 та №10, які знаходяться в одноповерховій будівлі аптеки №50, за адресою Житомирська область, Бердичівський (Андрушівський) район, смт. Червоне, провулок  Базарний, 6,  передаються в оренду  без зміни цільового призначення, без  права їх викупу та передачі їх в суборенду.

3. Встановити, що нежитлові приміщення з №3 по №9, які знаходяться в одноповерховій будівлі аптеки №50, за адресою Житомирська область, Бердичівський (Андрушівський) район, смт. Червоне, провулок  Базарний, 6, що не використовувались в діяльності аптеки протягом трьох років, з метою їх передачі в оренду, можуть бути використані за будь-яким цільовим призначенням, без  права їх викупу та передачі їх в суборенду.

4. Затвердити умови передачі в оренду на електронному аукціоні нерухомого майна, вказаного в п.1 даного рішення, згідно з додатками 2-4 (додаються).

5. Спеціалісту юрисконсульту І категорії апарату виконавчого комітету селищної ради Болотіну П.С. забезпечити:

5.1. оприлюднення на офіційному сайті Червоненської селищної ради та в електронній торговій системі (ЕТС) рішення про намір передачі нерухомого майна в оренду, визначеного в п.1 цього рішення, протягом трьох робочих днів;

5.2. внесення та опублікування інформації про потенційні об’єкти оренди, вказані в п.1 даного рішення, до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені чинним законодавством;

5.3. формування в ЕТС оголошення про передачу нерухомого майна, вказаного в п. 1 даного рішення, в оренду на аукціоні згідно з умовами, визначеними в додатках 2-4 до даного рішення;

5.4. вжиття заходів щодо проведення електронного аукціону з передачі в оренду нерухомого майна, вказаного в п. 1 даного рішення.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг.

 

 

 

Секретар ради                                                        Неля БЕЗНОСКО

ї                          Додаток 1

до рішення  IX сесії VIII скликання

Червоненської  селищної ради 

від 10.06.2021 року № 192

Перелік  нерухомого майна комунальної власності  Червоненської селищної територіальної громади,

що перебуває на балансі Червоненської селищної ради  та може бути передано в оренду на аукціоні

п/п

Назва об’єкту

 

Місцезнаходження потенційного об’єкта оренди

Площа приміщення,

кв. м

Вартість об’єкта оренди - ринкова (оціночна) вартість, грн.

Цільове призначення використання приміщення

1

Нежитлові приміщення в будівлі аптеки №50

(кімнати №1 та №10)

Житомирська область

Бердичівський (Андрушівський) район

смт. Червоне, провулок  Базарний, 6

44,7

90 104,00

Розміщення аптеки для здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами та виробами медичного призначення

2

Нежитлові приміщення в будівлі аптеки №50

(кімната №2)

Житомирська область

Бердичівський  (Андрушівський) район

смт. Червоне, провулок  Базарний, 6

16,7

33 663,00

Розміщення стоматологічного кабінету для надання всіх видів стоматологічної та зуботехнічної допомоги населенню, розміщення закладу охорони здоров’я,  приватна медична практика, розміщення ветеринарної аптеки

3

Нежитлові приміщення в будівлі аптеки №50

(кімнати №3-№9)

Житомирська область

Бердичівський (Андрушівський) район

смт. Червоне, провулок  Базарний, 6

71,5

144 126,00

Будь-яке цільове призначення

Секретар ради                                                                  Неля БЕЗНОСКО

 

 

Додаток 2

до рішення  IX сесії VIII скликання

Червоненської  селищної ради

від 10.06.2021 року № 192

Умови

передачі в оренду на електронному аукціоні

нежитлових приміщень  (кабінети №1, №10) в одноповерховій будівлі аптеки №50, за адресою: Житомирська обл., смт.Червоне, провулок Базарний, 6,

 загальною площею 52,3 кв.м. (корисною площею  44,7 кв.м.),  яка обліковується

на балансі Червоненської селищної ради

Повне найменування і адреса орендодавця

Червоненська селищна рада,

13434, Житомирська обл., смт. Червоне, вулиця Миру, 28

Код ЄДРПОУ 04346793                                                                                                                           

Повне найменування і адреса балансоутримувача

Червоненська селищна рада,

13434, Житомирська обл., смт. Червоне, вулиця Миру, 28

Код ЄДРПОУ 04346793        

Загальна інформація про об’єкт оренди:

тип Переліку

Перший

Ринкова вартість об’єкту  

90 104,00 грн. (дев’яносто тисяч сто чотири гривень) без ПДВ

тип об’єкта

Нерухоме майно

інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу управління балансоутримувача

Рішення Червоненської селищної ради від 10.06.2021 р. «Про намір передачі майна в оренду на аукціоні»

місцезнаходження об’єкта

13434, Житомирська обл., смт. Червоне, провулок Базарний, 6

загальна і корисна площа об’єкта

52,3 кв.м/44,7 кв.м.

характеристика об’єкта оренди

 нежитлові приміщення  (кабінети №1, №10) в одноповерховій будівлі аптеки №50, немає  окремого входу

технічний стан об’єкта, інформація про потужність електромережі і забезпечення об’єкта комунікаціями

потребує поточного ремонту, наявне електропостачання,  індивідуальне газове та частково пічне опалення.

поверховий план об’єкта або план поверху

додається

інформація про те, що об’єктом оренди є пам’ятка культурної спадщини

Об’єкт оренди не є пам’яткою культурної спадщини

витрати на оплату комунальних послуг

Орендар компенсує балансоутримувачу витрати на оплату комунальних послуг та утримання орендованого майна на основі окремих договорів, укладених з балансоутримувачем

Умови оренди:

стартова орендна плата для всіх видів аукціонів в розрахунку за місяць оренди за всю площу  об’єкта оренди

901,04  грн.  (дев’ятсот одна гривня 04 коп.), без урахування ПДВ - для електронного аукціону;

450,52 грн.  (чотириста п’ятдесят гривень 52 коп.), без урахування ПДВ - для електронного аукціону із зниженням стартової ціни

450,52 грн.  (чотириста п’ятдесят гривень 52 коп.), без урахування ПДВ – для електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій

Строк оренди

2  роки 11 місяців

Додаткові умови оренди:

обмеження щодо використання майна

без зміни цільового використання, без права передачі в суборенду та викупу.

Цільове призначення об’єкта оренди або перелік обмежень за якими не допускається використання об’єкта оренди

Розміщення аптеки для здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Обмеження — без зміни цільового призначення.

виконання ремонтних робіт, реконструкції або реставрації об’єкта оренди чи виконання інших інвестиційних зобов’язань у межах, передбачених законодавством

Орендар має право за письмовою згодою власника майна за рахунок власних коштів здійснювати в разі необхідності поточний та/або капітальний ремонт  орендованого майна відповідно до положень передбачених Порядком передачі в оренду державного та комунального майна  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483

Вимоги до орендаря та можливість укладання договору суборенди

потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 №157-ІХ (далі — Закон), мати досвід роботи у сфері охорони здоров’я — наявність ліцензії на право провадження відповідного виду діяльності з мінімальним строком з дати видачі ліцензії — 2 роки, баланс і звіт за попередній рік

 

Майно передається в оренду без права передачі в суборенду та викупу

Контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача для звернень про ознайомлення з об’єктом оренди

Болотін Павло Сергійович

0680435209

e-mail: chervone_rada@ukr.net                         

Інформація про аукціон:

спосіб та дата проведення аукціону

Електронний аукціон

дата аукціону  ________2021 р. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні  встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону

розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону

1% стартової орендної плати

розмір реєстраційного внеску

600,00 грн (Шістсот гривень)

розмір гарантійного  внеску

Дві місячні орендні плати, але не менше як 0,5 розміру мінімальної зарплати

Розмір авансового внеску

Дві місячні орендні плати

кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій

2

Додаткова інформація:

реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними орендарями гарантійних та реєстраційних внесків

за посиланням на сторінку веб-сайта операторів електронних майданчиків, на яких зазначені реквізити таких рахунків

найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних орендарів та проведення переможцями аукціонів розрахунків за орендовані об’єкти

(для перерахування реєстраційного внеску)

р/рUA ______________________________________________________ ГУК у Жит.обл/ТГ смт. Червоне /_______ код ____________

 

 (для перерахування гарантійного внеску)

Червоненська селищна рада

Номер рахунку UA___________________________   

Отримувач:Червоненська селищна  рада

Код отримувача:04346793  

Банк отримувача : ДКСУ м.Київ

МФО: ________

Технічні реквізити оголошення:

період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій

20 календарних днів з дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду

єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання в алфавітному порядку на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

інша додаткова інформація:

Порядок ознайомлення з об’єктом оренди

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

Розпорядок роботи: понеділок – п’ятниця з 8.00 – до 17.00  з 12.00 до 13.00  обідня перерва.

Орендар зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу відповідну частину його витрат з оплати за користування земельною ділянкою згідно з вимогами Цивільного та Податкового кодексів України.

На остаточну суму орендної плати нараховується ПДВ (у випадках передбачених чинним законодавством України)

Секретар ради                                                                                                  Неля БЕЗНОСКО

 

 

Додаток 3

до рішення  IX сесії VIII скликання

Червоненської  селищної ради

від 10.06.2021 року № 192

Умови

передачі в оренду на електронному аукціоні

 нежитлового приміщення  (кабінет №2) в одноповерховій будівлі аптеки №50, за адресою: Житомирська обл., смт.Червоне, провулок Базарний, 6, 

загальною площею 19,5 кв.м.  (корисною площею  16,7 кв.м.),  яка обліковується

на балансі Червоненської селищної ради

Повне найменування і адреса орендодавця

Червоненська селищна рада,

13434, Житомирська обл., смт. Червоне, вулиця Миру, 28

Код ЄДРПОУ 04346793                                                                                                                           

Повне найменування і адреса балансоутримувача

Червоненська селищна рада,

13434, Житомирська обл., смт. Червоне, вулиця Миру, 28

Код ЄДРПОУ 04346793        

Загальна інформація про об’єкт оренди:

тип Переліку

Перший

Ринкова вартість об’єкту  

33 663,00 грн.(тридцять три тисячі шістсот шістдесят три гривні)без ПДВ

тип об’єкта

Нерухоме майно

інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу управління балансоутримувача

Рішення Червоненської селищної ради від 10.06.2021 р. «Про намір передачі майна в оренду на аукціоні»

місцезнаходження об’єкта

13434, Житомирська обл., смт. Червоне, провулок Базарний, 6

загальна і корисна площа об’єкта

19,5 кв.м/16,7 кв.м.

характеристика об’єкта оренди

 нежитлове приміщення  (кабінет №2) в одноповерховій будівлі аптеки №50, немає  окремого входу

технічний стан об’єкта, інформація про потужність електромережі і забезпечення об’єкта комунікаціями

потребує поточного ремонту, наявне електропостачання та індивідуальне газове опалення.

поверховий план об’єкта або план поверху

додається

інформація про те, що об’єктом оренди є пам’ятка культурної спадщини

Об’єкт оренди не є пам’яткою культурної спадщини

витрати на оплату комунальних послуг

Орендар компенсує балансоутримувачу витрати на оплату комунальних послуг та утримання орендованого майна на основі окремих договорів, укладених з балансоутримувачем

Умови оренди:

стартова орендна плата для всіх видів аукціонів в розрахунку за місяць оренди за всю площу  об’єкта оренди

336,63 грн.  (триста тридцять шість гривень 63 коп.), без урахування ПДВ - для електронного аукціону;

168,32 грн.  (сто шістдесят вісім гривень 32 коп.), без урахування ПДВ - для електронного аукціону із зниженням стартової ціни

168,32 грн.  (сто шістдесят вісім гривень 32 коп.), без урахування ПДВ – для електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій

Строк оренди

2 роки 11 місяців

Додаткові умови оренди:

обмеження щодо використання майна

без зміни цільового використання, без права передачі в суборенду та викупу.

Цільове призначення об’єкта оренди або перелік обмежень за якими не допускається використання об’єкта оренди

Розміщення стоматологічного кабінету для надання всіх видів стоматологічної та зуботехнічної допомоги населенню,  розміщення закладу охорони здоров’я,  приватна медична практика, розміщення ветеринарної аптеки. Обмеження — без зміни цільового призначення.

виконання ремонтних робіт, реконструкції або реставрації об’єкта оренди чи виконання інших інвестиційних зобов’язань у межах, передбачених законодавством

Орендар має право за письмовою згодою власника майна за рахунок власних коштів здійснювати в разі необхідності поточний та/або капітальний ремонт  орендованого майна відповідно до положень передбачених Порядком передачі в оренду державного та комунального майна  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483

Вимоги до орендаря та можливість укладання договору суборенди

потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 №157-ІХ (далі — Закон), мати досвід роботи у сфері охорони здоров’я — наявність ліцензії на право провадження відповідного виду діяльності з мінімальним строком з дати видачі ліцензії — 2 роки, баланс і звіт за попередній рік, докази перебування професійних спеціалістів у трудових відносинах з орендарем (копії дипломів та інших документів, які свідчать про наявність трудових відносин)

Майно передається в оренду без права передачі в суборенду та викупу

Контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача для звернень про ознайомлення з об’єктом оренди

Болотін Павло Сергійович

0680435209

e-mail: chervone_rada@ukr.net,                          

Інформація про аукціон:

спосіб та дата проведення аукціону

Електронний аукціон

дата аукціону  ________2021 р. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні  встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону

розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону

1% стартової орендної плати

розмір реєстраційного внеску

600,00 грн. (Шістсот гривень)

розмір гарантійного  внеску

Дві місячні орендні плати, але не менше як 0,5 розміру мінімальної зарплати

Розмір авансового внеску

Дві місячні орендні плати

кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій

2

Додаткова інформація:

реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними орендарями гарантійних та реєстраційних внесків

за посиланням на сторінку веб-сайта операторів електронних майданчиків, на яких зазначені реквізити таких рахунків

найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних орендарів та проведення переможцями аукціонів розрахунків за орендовані об’єкти

(для перерахування реєстраційного внеску)

р/рUA______________________________________________________ ГУК у Жит.обл/ТГ смт. Червоне /_______ код ____________

 

 (для перерахування гарантійного внеску)

Червоненська селищна рада

Номер рахунку UA___________________________   

Отримувач:Червоненська селищна  рада

Код отримувача:04346793  

Банк отримувача : ДКСУ м.Київ

МФО: ________

Технічні реквізити оголошення:

період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій

20 календарних днів з дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду

єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання в алфавітному порядку на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

інша додаткова інформація:

Порядок ознайомлення з об’єктом оренди

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

Розпорядок роботи: понеділок – п’ятниця з 8.00 – до 17.00  з 12.00 до 13.00  обідня перерва.

Орендар зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу відповідну частину його витрат з оплати за користування земельною ділянкою згідно з вимогами Цивільного та Податкового кодексів України.

На остаточну суму орендної плати нараховується ПДВ (у випадках передбачених чинним законодавством України)

Секретар ради                                                                                                  Неля БЕЗНОСКО

 

 

Додаток  4

до рішення  IX сесії VIII скликання

Червоненської  селищної ради

від 10.06.2021 року № 192

Умови

передачі в оренду на електронному аукціоні

нежитлових приміщень  (кабінети №3 - №9) в одноповерховій будівлі аптеки №50, за адресою: Житомирська обл., смт.Червоне, провулок Базарний, 6,  

загальною площею 83,7 кв.м., (корисною площею  71,5 кв.м.),  яка обліковується

на балансі Червоненської селищної ради

Повне найменування і адреса орендодавця

Червоненська селищна рада,

13434, Житомирська обл., смт. Червоне, вулиця Миру, 28

Код ЄДРПОУ 04346793                                                                                                                           

Повне найменування і адреса балансоутримувача

Червоненська селищна рада,

13434, Житомирська обл., смт. Червоне, вулиця Миру, 28

Код ЄДРПОУ 04346793        

Загальна інформація про об’єкт оренди:

тип Переліку

Перший

Ринкова вартість об’єкту  

144 126,00 грн. (сто сорок чотири тисячі сто двадцять шість гривень 00 коп.) ) без ПДВ

тип об’єкта

Нерухоме майно

інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу управління балансоутримувача

Рішення Червоненської селищної ради від 10.06.2021 р. «Про намір передачі майна в оренду на аукціоні»

місцезнаходження об’єкта

13434, Житомирська обл., смт. Червоне, провулок Базарний, 6

загальна і корисна площа об’єкта

83,7  кв.м./71,5 кв.м.

характеристика об’єкта оренди

нежитлові приміщення  (кабінети №3 - №9) в одноповерховій будівлі аптеки №50, є окремий вхід

технічний стан об’єкта, інформація про потужність електромережі і забезпечення об’єкта комунікаціями

потребує поточного ремонту, наявне електропостачання, індивідуальне газове та пічне опалення.

поверховий план об’єкта або план поверху

додається

інформація про те, що об’єктом оренди є пам’ятка культурної спадщини

Об’єкт оренди не є пам’яткою культурної спадщини

витрати на оплату комунальних послуг

Орендар компенсує балансоутримувачу витрати на оплату комунальних послуг та утримання орендованого майна на основі окремих договорів, укладених з балансоутримувачем

Умови оренди:

стартова орендна плата для всіх видів аукціонів в розрахунку за місяць оренди за всю площу  об’єкта оренди

1 441, 26 грн.  (одна тисяча  чотириста сорок одна гривня 26 коп.), без урахування ПДВ - для електронного аукціону;

720,63 грн.  (сімсот двадцять гривень 63 коп.), без урахування ПДВ - для електронного аукціону із зниженням стартової ціни

720,63 грн.  (сімсот двадцять гривень 63 коп.), без урахування ПДВ – для електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій

Строк оренди

2 роки 11 місяців

Додаткові умови оренди:

обмеження щодо використання майна

 без права передачі в суборенду та викупу.

Цільове призначення об’єкта оренди або перелік обмежень за якими не допускається використання об’єкта оренди

Використання за будь-яким цільовим призначенням

виконання ремонтних робіт, реконструкції або реставрації об’єкта оренди чи виконання інших інвестиційних зобов’язань у межах, передбачених законодавством

Орендар має право за письмовою згодою власника майна за рахунок власних коштів здійснювати в разі необхідності поточний та/або капітальний ремонт  орендованого майна відповідно до положень передбачених Порядком передачі в оренду державного та комунального майна  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483

Вимоги до орендаря та можливість укладання договору суборенди

потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 №157-ІХ (далі — Закон)

Майно передається в оренду без права передачі в суборенду та викупу

Контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача для звернень про ознайомлення з об’єктом оренди

Болотін Павло Сергійович

0680435209

e-mail: chervone_rada@ukr.net,                          

Інформація про аукціон:

спосіб та дата проведення аукціону

Електронний аукціон

дата аукціону  ________2021 р. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні  встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону

розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону

1% стартової орендної плати

розмір реєстраційного внеску

600,00 грн (Шістсот гривень)

розмір гарантійного  внеску

Дві місячні орендні плати, але не менше як 0,5 розміру мінімальної зарплати

Розмір авансового внеску

Дві місячні орендні плати

кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій

2

Додаткова інформація:

реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними орендарями гарантійних та реєстраційних внесків

за посиланням на сторінку веб-сайта операторів електронних майданчиків, на яких зазначені реквізити таких рахунків

найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних орендарів та проведення переможцями аукціонів розрахунків за орендовані об’єкти

(для перерахування реєстраційного внеску)

р/рUA______________________________________________________ ГУК у Жит.обл/ТГ смт. Червоне /_______ код ____________

 

 (для перерахування гарантійного внеску)

Червоненська селищна рада

Номер рахунку UA___________________________   

Отримувач:Червоненська селищна  рада

Код отримувача:04346793  

Банк отримувача : ДКСУ м.Київ

МФО: ________

Технічні реквізити оголошення:

період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій

20 календарних днів з дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду

єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання в алфавітному порядку на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

інша додаткова інформація:

Порядок ознайомлення з об’єктом оренди

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

Розпорядок роботи: понеділок – п’ятниця з 8.00 – до 17.00  з 12.00 до 13.00  обідня перерва.

Орендар зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу відповідну частину його витрат з оплати за користування земельною ділянкою згідно з вимогами Цивільного та Податкового кодексів України.

На остаточну суму орендної плати нараховується ПДВ (у випадках передбачених чинним законодавством України)

Секретар ради                                                                                                  Неля БЕЗНОСКО