Червоненська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Програми інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на 2020 рік (53 сесія)

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Андрушівського району Житомирської області

 Р І Ш Е Н Н Я

 

П’ятдесят третя сесія                                                       сьомого  скликання

від  20.02. 2020 року

 

Про затвердження Програми інформаційної

діяльності Червоненської селищної ради

на 2020 рік

 

     Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», з метою створення оптимальних умов для інформування населення громади про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, підвищення рівня прозорості їх діяльності та підзвітності перед громадянами, враховуючи висновок постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на 2020 рік (додається).

2. Внести зміни до селищного бюджету на 2020 рік:

2.1. Виділити кошти в сумі 15000 грн. (п’ятнадцять тисяч гривень) – на висвітлення в засобах масової інформації діяльності селищної ради та організацію культурно-мистецьких заходів, відзначення державних свят, інших пам'ятних дат і урочистостей.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

 

 

 

Селищний голова                                                                        Юрій ЯЩУК
 

 

 

                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                   Рішення 53 сесії селищної ради
                                              сьомого скликання
                                                     від 20.02.2020 року                                                                                                       

 

ПРОГРАМА
  інформаційної діяльності
Червоненської селищної ради
на 2020 рік

 

                                       

 

  1. ПАСПОРТ Програми інформаційної діяльності Червоненської селищної ради (далі – Програма) на 2020 рік

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Червоненська селищна рада

2

Розробники Програми

Червоненська селищна рада

3

Співрозробники Програми

                    –

4

Відповідальні  виконавці Програми

Червоненська селищна рада;

відділи селищної ради та спеціалісти

 

5

Учасники Програми

Червоненська селищна рада

та відділи селищної ради;

підприємства, організації, з якими укладаються угоди

 

6

Терміни реалізації Програми

           2020 рік

 

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:

 

- з них коштів селищного бюджету

 

 

 

15000 грн.

 

15000 грн.

  8

Основні джерела фінансування Програми

Селищний бюджет

 

 

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

 

     Ефективна та якісна система інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування є невід'ємною складовою професійного функціонування системи державного управління. З появою нових інформаційних технологій інформація стає постійним і необхідним атрибутом забезпечення діяльності держави, юридичних осіб, громадських організації та громадян. Від її якості й достовірності, оперативності одержання залежать численні рішення, що приймаються на різних рівнях - від глави держави до громадянина.
     Головною метою інформатизації органів державної влади та органів місцевого самоврядування є створення оптимальних умов як для задоволення інформативних потреб, так і для реалізації конституційних прав громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, суспільних об'єднань на основі формування й використання інформаційних ресурсів.
     Зважаючи на це, прийняття Програми інформаційної діяльності Червоненської селищної ради та розвитку інформаційного простору громади на 2020 рік забезпечить можливість інформування населення отг щодо діяльності органу місцевого самоврядування, реалізацію державної інформаційної політики, втілення соціально важливих інформаційних кампаній, розвиток інформаційного простору громади шляхом залучення місцевих засобів масової інформації.
     На виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» та з метою донесення до населення громади вичерпної інформації про роботу органів влади та органів місцевого самоврядування, в селищному бюджеті необхідно передбачати кошти на фінансування заходів з висвітлення діяльності Червоненської селищної ради засобами масової інформації.
     Крім співпраці із засобами масової інформації, Програма передбачає також проведення заходів щодо підготовки професійних свят та урочистостей.
Отже, одночасно з тенденціями до демократизації влади, підвищення рівня прозорості її діяльності та підзвітності перед громадянами постає вимога інформаційної відкритості органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення якої потребує фінансування з селищного бюджету.

 

  1. Мета Програми

 

     Метою Програми є створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію; забезпечення висвітлення діяльності селищної ради ОТГ; утвердження свободи слова; розвиток інформаційного простору громади; забезпечення відкритості у діяльності селищної ради; організація відзначення державних свят та пам'ятних дат.

 

  1. Шляхи виконання завдань Програми

 

     Виконання завдань Програми забезпечується шляхом:
- втілення державної інформаційної політики;
- підвищення ролі засобів масової інформації в просторі громади;
- реалізації заходів, спрямованих на підтримку друкованих засобів масової інформації;
- відзначення державних свят та пам'ятних дат.

 

  1. Завдання Програми

 

     Основні завдання, які потрібно вирішити для забезпечення висвітлення діяльності селищної ради та розвитку інформаційного простору громади:
- висвітлення в засобах масової інформації діяльності селищної ради відповідно до укладених угод;
- організація культурно-мистецьких заходів, відзначення державних свят, інших пам'ятних дат і урочистостей.

 

6. Ресурсне забезпечення Програми

 

     Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 15000 грн.
     Розпорядником коштів, спрямованих на фінансування Програми, є селищна рада.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Всього видатків на виконання Програми,     2020р.,   грн.

                      1

2

Обсяг ресурсів всього, у тому числі:

15000

селищний  бюджет

15000

кошти небюджетних джерел

-

 

7. Контроль за виконанням Програми

 

     Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює виконавець –розпорядник бюджетних коштів.
     Виконавцем-розробником Програми –– один раз на рік до 1 січня подається узагальнена інформація про стан та результати її виконання. Інформація повинна містити дані про заплановані і фактичні обсяги та джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці від початку дії Програми відповідно до форми, пояснювальну записку про роботу учасників бюджетної програми з її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.
     Виконавці Програми щорічно здійснюють обґрунтовану оцінку результатів її виконання та, при потребі, розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми.

     Напрямки інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на 2020 рік:

з/п

Назва напрямку діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

        Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

  грн.

Очікуваний результат

2020 рік

1

           2

          3

     4

5

   6

    7

1.

 

Висвітлення діяльності селищної ради в засобах масової інформації

Укладання угод із засобами масової інформації

 

Апарат та відділи селищної ради

Селищний

бюджет

10000

Реалізація державної політики в інформаційній сфері на території громади

2.

Організація відзначення державних свят, урочистостей з нагоди професійних свят,  інших пам’ятних дат і урочистостей, проведення заходів з нагородження та інше

Участь в урочистих заходах державних свят та пам’ятних дат. Виготовлення  та придбання папок бланків  грамот, подяк і рамок до них; вітальних листівок.

Придбання квіткової та ритуальної продукції. Послуги банку

Апарат та відділи селищної ради

Селищний

бюджет

5000

Забезпечення проведення заходів з проведення державних свят, інших пам’ятних дат і урочистостей

 

 

     Кошторис витрат на виконання Програми інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на 2020 рік згідно додатка до Програми.

 

 

 

 

Додаток

до Програми

Рішення 53 сесії
селищної ради сьомого скликання
від  20.02. .2020

 

Кошторис

витрат на виконання

Програми інформаційної діяльності

Червоненської селищної ради

на 2020 рік

Вид бюджету    селищний

Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи  04346793 Червоненська селищна рада

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікація кредитування бюджету _2282_

пункту

пр-ми

Зміст

Показники

К-ть

од-ць

Загальна сума

(грн.)

1

2

3

4

5

Висвітлення діяльності селищної ради в засобах масової інформації:

1

Публікація матеріалів у формі привітання, оголошення

Оплата послуг (крім комунальних)

2

1600,00

2

Публікація матеріалів у формі інформації

Оплата послуг (крім комунальних)

2

8400,00

Організація відзначення державних свят, урочистостей з нагоди професійних свят, інших пам’ятних дат і урочистостей, проведення заходів з нагородження та інших:

1

Придбання папок, бланків, грамот, подяк і рамок до них; вітальних листівок; придбання квіткової та ритуальної продукції

Предмети, матеріалів, обладнання та інвентар

10

5000,00

 

 

Всього

 

15000,00

 

Секретар ради                                                                     Г.І.Козиренко