Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Комплексна програма профілактики злочинності на території Червоненської селищної територіальної громади на 2022 - 2025 роки

Додаток

до рішення ХХІХ сесії VІІІ скликання Червоненської селищної ради

 від 24.02.2023р. № 571

                             

 

 

 

 

Комплексна програма профілактики злочинності на території Червоненської селищної територіальної громади

на 2022 - 2025 роки

 

 

 

1.Паспорт Комплексної програми профілактики злочинності на території Червоненської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки (далі – Програма)

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Червоненська селищна рада

2.

Розробник програми

Виконавчий комітет Червоненської селищної ради

3.

Співрозробники програми

Відділ поліцейської діяльності №1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області

4.

Відповідальний виконавець програми

Відділ поліцейської діяльності №1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області

5.

Організація виконання програми (ГРК)

Фінансовий відділ Червоненської селищної ради

6.

Термін реалізації програми

2022-2025 роки

7.

Фінансове забезпечення

Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів   місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

тис. грн.

В межах фінансових можливостей

 

9.

Основні джерела фінансування програми

Бюджет селищної територіальної громади

 

 

 

 

2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована

 

        Найбільшої важливості у сфері охорони правопорядку за останні роки в Україні набув той напрямок діяльності, при якому заходи кримінального покарання почали співвідноситися із заходами попередження злочинів, причому в багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні, цим заходам надається пріоритетний напрямок. Система профілактики кримінальних і адміністративних правопорушень, як предметно існуюча система соціального регулювання, охоплює спеціалізовані органи і формування громадськості, які на основі застосування сучасних досягнень науки про людину намагаються забезпечити виконання діючих законів. Внаслідок обмеження обсягів державного фінансування рівень матеріально-технічного забезпечення органів та підрозділів Національної поліції залишається надзвичайно низьким.

                  Попередження правопорушень забезпечує захист суспільства від злочинних посягань, також захист нестійких членів суспільства від подальшого морального падіння, не дає їм можливості стати злочинцями, і тим самим позбавляє від кримінального покарання.

        На реалізацію визначених Президентом України, Урядом держави, Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією України завдань відділом поліцейської діяльності №1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області вжито організаційних і практичних заходів, спрямованих на дотримання прав і свобод людини захисту життя та здоров’я особи, підвищення рівня боротьби зі злочинністю, забезпечення публічного порядку і безпеки, що дозволило контролювати криміногенну ситуацію населених пунктах Червоненської селищної територіальної громади. Зміцнена система контролю за прийманням, реєстрацією та розглядом заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

         Водночас, результати роботи відділення поліції на пріоритетних напрямках оперативно-службової діяльності ще не в повній мірі відповідають сучасним вимогам.

Серед найбільш актуальних проблем, що потребують розв’язання, залишається якість вирішення звернень громадян, захист економічних відносин від кримінального впливу, протидія наркозлочинності, подолання явищ поширення негативних явищ в дитячому середовищі, а також подальше зміцнення партнерських зв’язків з населенням.

Необхідно зміцнювати та підтримувати матеріально-технічну базу діяльності поліції,  що дає можливості впровадження сучасних форм та методів боротьби злочинністю та правопорушеннями.

Загальне загострення соціально-економічних проблем призведе до подальшого росту таких видів правопорушень як крадіжки, розбої, грабежі приватного майна громадян, в т.ч. з квартир.

Програма спрямована на виконання таких завдань:

- охорону конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян, насамперед, об’єктивного та в повному обсязі розгляду їх звернень, своєчасне реагування на заяви громадян про кримінальні та інші правопорушення;

- викорінення фактів корупції серед особового складу, поліпшення професійної підготовки працівників;

- покращання стану роботи щодо профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю, завдяки концентрації зусиль на попередження, розкриття і розслідування тяжких кримінальних правопорушень, припинення незаконного обігу зброї, вибухових речовин, наркотичних засобів тощо.

        

 

3. Визначення мети Програми

 Головною метою Програми є забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення її зниження на основі чітко визначених пріоритетів на території громади, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, правоохоронних і контролюючих органів, громадськості у напрямку профілактики та протидії злочинності, корупції, порушенням публічного порядку та іншим антисоціальним проявам, які негативно впливають на рівень захисту конституційних прав і свобод громадян. Програма розроблена з метою зміцнення законності та правопорядку, попередження та розкриття злочинів, запобігання та протидії корупції, посилення боротьби з пияцтвом та алкоголізмом, наркоманією, захисту особистої безпеки і майнових прав громадян та захисту прав дітей.

Також, Програма спрямована на підвищення ефективності реалізації узгоджених заходів відділу поліцейської діяльності № 1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області, органами місцевого самоврядування  щодо профілактики правопорушень і боротьби зі злочинністю та усунення причин, що зумовили їх вчинення, захист прав і законних інтересів громадян.

         Програма розроблена на основі комплексного підходу до розв'язання проблем захисту суспільства, особи, майнових надбань від злочинних посягань та правопорушень; враховує необхідність вирішення актуальних завдань профілактичної та іншої правоохоронної роботи, а тому визначає досягнення специфічних для міста цілей і завдань на шляху удосконалення системи профілактики правопорушень та боротьби з кримінальними правопорушеннями в громаді, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

       Реалізація Програми здійснюється шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з місцевого бюджету. Це дозволить протягом 4-х років здійснити правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування комплекс узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, створити в громаді сприятливі умови для діяльності працівників відділу поліцейської діяльності № 1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області та підвищити їх авторитет серед населення.

Шляхами досягнення мети Програми є:

         • створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;

         • послаблення дії криміногенних факторів;

• недопущення втягнення в злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;

         • витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;

     • створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства; • обмеження незаконного обігу наркотичних засобів, кримінальних проявів пияцтва та алкоголізму, проституції та інших супутніх злочинності явищ.

 

 

         4. Перелік завдань та заходів Програми та результативні показники

 

У рамках виконання Програми передбачається вирішити наступні завдання за такими основними напрямами:

             - відродження і розвиток єдиної системи профілактики правопорушень боротьби із злочинністю;

             - удосконалення і підвищення ефективності упереджувально-профілактичної роботи конкретних державних органів та недержавних організацій в цій сфері,  використання ініціативи громадськості;

             - підвищення оперативності і якості реагування на заяви та повідомлення громадян про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, удосконалення проведення слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, рівня взаємодії всіх служб, у тому числі з громадськістю, у боротьбі зі кримінальним сегментом;

             - ефективне вирішення завдань із забезпечення правопорядку і громадської безпеки та оперативне реагування на зміни в оперативній обстановці;

             -інформаційне забезпечення населення, органів місцевого самоврядування з питань профілактики і боротьби зі злочинністю правопорушеннями;

             - посилення контролю за недопущенням розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів;

             - забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації, насильства, втягнення у злочинну діяльність, вживання наркотиків, пияцтва та тютюнопаління;

             - покращення матеріально-технічної бази відділення поліції;

             - забезпечення профілактичної діяльності.

                  Перелік заходів програми додається до даної Програми та є невід’ємною його частиною.

5.Фінансове забезпечення програми

                   Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджету, громадських організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених Програмою, визначені виходячи із фінансових можливостей.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проєктів місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому, передбачених Програмою.

Головним розпорядником по бюджету Червоненської селищної територіальної громади визначити Фінансовий відділ Червоненської селищної ради.

 

6. Механізми управління та здійснення контролю за виконанням Програми

Координація роботи, пов’язаної з проведенням заходів, передбачених цією Програмою та здійснення контролю за її виконанням покладається на відділ поліцейської діяльності № 1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюють  виконком Червоненської селищної ТГ. Відділ поліцейської діяльності № 1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області звітує про виконання даної програми в кінці кожного року

Відповідальним виконавцям Програми надати Фінансовому відділу Червоненської селищної ради Звіт про виконання зазначеної Програми до 15 лютого року, наступного за звітним періодом, для наступного звітування на сесії Червоненської селищної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Перелік заходів Комплексної програми профілактики злочинності на території Червоненської селищної

територіальної громади на 2022-2025 роки.

Розділ I. Організаційні заходи    

№ з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

Розділ I. Організаційні заходи

1.

Постійно аналізувати стан правопорядку населених пунктах  громади. За результатами аналізу та з урахуванням факторів, що негативно впливають на стан правопорядку, уживати заходів щодо запобігання злочинності з визначенням виконавців, термінів виконання, обсягів запланованого фінансування. Довести до населення зміст та основні напрямки роботи органів представницької та виконавчої влади, правоохоронних структур щодо реалізації Програми.

2022 - 2025

роки

Відділ поліцейської діяльності № 1 Бердичівського райвідділу поліції, виконавчий комітет Червоненської селищної ради

 

-

Фінансування не потребує

Покращання профілактики злочинності, зниження кількості адміністративних та кримінальних проявів

2.

З метою зміцнення довіри населення до поліції, створення позитивного  іміджу забезпечити відкритість інформаційної політики відділу поліцейської діяльності № 1 Бердичівського районного відділу поліції, оперативне  надання фахових (у т.ч. через ЗМІ) коментарів щодо резонансних подій та об’єктивної інформації про діяльність відділу поліцейської діяльності № 1 Бердичівського районного відділу поліції, результати здійснених профілактичних заходів, передбачених Програмою.

2022 - 2025

роки

Відділ поліцейської діяльності № 1 Бердичівського райвідділу поліції, ЗМІ

-

Фінансування

 не потребує

Підвищення довіри населення до поліції, встановлення партнерських стосунків між поліцією та громадянами

3.

Організовувати в засобах масової інформації цикли передач та спеціальні рубрики про позитивний досвід роботи громадських формувань з метою  популяризації їх діяльності, забезпечення співпраці населення з правоохоронними органами

Постійно

Відділ поліцейської діяльності № 1 Бердичівського райвідділу поліції

-

Фінансування

не потребує

Формування позитивного іміджу громадських формувань

ІІ. Захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань

1. <