Червоненська громада
Житомирська область, Бердичівський район

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» (34 сесія)

АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Тридцять четверта сесія                                                                                              сьомого скликання

17 липня 2018 р.

 

«Про внесення змін до

селищного бюджету на 2018 рік»

 

     Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу  селищної  ради Шевчук Н.В., керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетним кодексом України та враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Спрямувати на проведення видатків 523,105 тис.грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.

2. Внести зміни  до рішення сесії селищної ради від 21.12.2017р. «Про селищний бюджет на 2018 рік», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сесій  від 22.02.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 27.02.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 17.04.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 13.06.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» та від 20.06.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», а саме :

2.1. В підпункті 1.1 пункту 1:  цифри 38523,71321 тис.грн., 38288,71321 тис.грн. замінити відповідно цифрами 38918,81321 тис.грн., 38683,81321 тис.грн.

2.2. В підпункті 1.2 пункту 1:  цифри 45960,94821 тис.грн., 40041,35921 тис.грн. та 5919,589 тис.грн. замінити відповідно цифрами 46879,15321 тис.грн., 42626,90021 тис.грн. та 4252,253 тис.грн.

2.3. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 4078,087 тис.грн. (додаток 6), з них:

  • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 4017,253 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), в тому числі за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів  селищного бюджету в сумі 3985,253 тис.грн.;
  • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 8095,340 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету».

2.4. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.4. Установити в цілому  дефіцит  спеціального фонду селищного бюджету у сумі 4017,253 тис.грн. (додаток 6), джерелами покриття якого визначити: надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у тому числі 3985,253 тис.грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету».

2.5. В пункті 3 цифри 40041,35921 тис.грн. та 5919,589 тис.грн. замінити відповідно цифрами   42626,90021 тис.грн. та 4252,253 тис.грн.

2.6. В пункті 8 цифру 5101,656 тис.грн. замінити цифрою 5227,358 тис.грн.  

3. Додатки   1, 2, 3, 3.3, 4 та  6  викласти в новій редакції.

 

 

Селищний голова                                                          Ю.В.Ящук