Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Організація методичної роботи педагогічних працівників

Р о з д і л  ІV

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

4.1. Організація методичної роботи педагогічних працівників

Науково-методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на підвищення педагогічної мобільності та професійної майстерності вчителів в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно притаманні їй основні функції:

діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимогами    до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів;

відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти;

коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації  з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій  до потреб кожного вчителя;

компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя, формуванню професійної мобільності педагогів;

прогностичну (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам  у майбутньому;

моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної діяльності;

 

У 2022/2023  навчальному році методична робота Крилівської гімназії Червоненської селищної ради Житомирської області спрямована на реалізацію проблемної теми: «Формування навчально-пізнавальних та виховних компетентностей учнів в умовах Нової української школи».

Для вирішення цієї  теми  поставлені такі завдання :

запровадження гнучкої системи організації освітнього процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства;

розробка та впровадження моделей розвивального освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності учнів;

підготовка педагогів до запровадження основних ідей через удосконалення самоосвіти та активізацію методичної роботи;

розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над темою;

оволодіння інноваційними формами та методами навчання;

пізнання вікових та психологічних особливостей учнів;

оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленоїнапідвищення професійної майстерності;

вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;

діагностика та створення банку даних професійної підготовки педагогів;

забезпечення високого наукового та методичного рівня навчання;

удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;

заохочування та залучення вчителів до дослідницької та експериментальної роботи;

активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлених на розвиток самостійної праці школяра;

активізація роботи з молодими вчителями;

забезпечення методичною радою надання допомоги вчителям з питань реформування школи, підготовки до роботи основної школи в умовах НУШ;

підвищення практичної спрямованості у роботі методичної ради;

активізація роботи учителів з метою розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня;

введення в освітній процес комп’ютерно - орієнтованих технологій, інструментів дистанційного навчання;

організація, інформаційно - методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та регіональних програм з питань соціального захисту дітей

 

 

 

З метою удосконалення усіх аспектів освітнього процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, наступні форми   методичної  роботи:

Колективні  форми  роботи:

педагогічна рада;

методична рада;

методична оперативна нарада;

методичне об’єднання ;

педагогічні виставки;

педагогічні читання ;

Індивідуальні  форми  роботи:

методичні консультації;

співбесіди;

наставництво;

робота над методичною темою;

атестація;

безперервне підвищення кваліфікації педагогів ;самоосвіта вчителів;

участь у професійних конкурсах;

аналіз уроків.

     Для забезпечення безперервності навчання педагогів, опанування ними новітніх педагогічних технологій та вирішення проблеми, поставленої педагогічним колективом школи, організувати  роботу  в  таких  напрямках:

 

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Співбесіда з учителями з метою визначення готовності до роботи в новому навчальному році (знання вимог стандарту освіти, навчальних програм, наявність навчально-методичного забезпечення з предмета)

25.08

Федько Н.М.

 

2

Уточнення списків учителів

26.08

Федько Н.М.

 

3

Засідання педагогічної ради

30.08

Федько Н.М.

 

4

Засідання методичної ради

29.08.

Вільчинська Н.П.

 

5

Засідання методичних обєднань

31.08.

Голови МО

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

 

 

1

Контроль нормативності затвердження календарно-тематичного планування учителями

02.09.

Вільчинська Н.П.

 

2

Контроль нормативності заповнення сторінок класних журналів, особових справ, журналів ТБ

02.09.

Вільчинська Н.П.

 

3

Контроль нормативності поурочного планування учителів

02.09.