Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ХІІІ позачергової сесії Червоненської селищної ради VIII скликання №321 від «08» жовтня 2021 року    

 

 

                                           

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ ЧЕРВОНЕНСЬКОЇ

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

1.Загальні положення

  1. Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради є виконавчим органом Червоненської селищної ради, який утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відділ є підзвітним і підконтрольним Червоненській селищній раді,  підпорядкований її виконавчому комітету, селищному голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень - підконтрольний профільним управлінням (департаментам) в галузях освіти, культури, туризму, молоді, спорту Житомирської обласної державної адміністрації.
  2. Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради (далі - Відділ)  є бюджетною неприбутковою установою, у своїй діяльності керується:  Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт», іншими законами України в гуманітарній сфері,  постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями Червоненської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними селищною радою, іншими виконавчими органами селищної ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбачені чинним законодавством України.

 

1.4. Червоненська селищна рада створює сприятливі умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, в разі необхідності - транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими актами й іншими нормативними і довідковими матеріалами, іншими посібниками, літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до електронних інформаційних баз.

1.5. Положення про Відділ, структура та штатна чисельність Відділу затверджується рішенням сесії селищної ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сесії селищної ради.

1.6.  Відділ є юридичною особою публічного права,  відкриває рахунки в Управлінні Державної казначейської служби України, має окремий баланс, свою печатку та штамп, власні бланки, та діє на підставі цього Положення.

1.7. Повне найменування Відділу: Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради Житомирської області

  Скорочене найменування Відділу: Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради.

1.8. Місце знаходження: Україна, 13434, Житомирська область, Бердичівський район, смт  Червоне, вул. Миру, 30

1.9. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Червоненської селищної територіальної громади, які виділені на його утримання.

1.10. Джерелами фінансування Відділу є: кошти місцевого бюджету; інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

1.11. Бухгалтерський облік, складання фінансової звітності,  фінансово-господарську діяльність Відділу та підпорядкованих підприємств, установ, закладів  здійснює бухгалтерія Відділу відповідно до вимог чинного законодавства.

1.12. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про бюджет Червоненської селищної територіальної громади на фінансування  підпорядкованих підприємств, установ, закладів, селищних програм і заходів. Фінансову діяльність Відділ, як головний розпорядник бюджетних коштів в гуманітарній сфері, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

1.13. Відділ має право укладати господарські та інші договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а  також  фізичними  особами  відповідно  до законодавства України.

1.14. Майно, що є комунальною власністю Червоненської селищної територіальної громади і закріплене за Відділом, належить йому на правах оперативного управління. Відділ  володіє і користується цим майном відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.15. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть бути розподілені серед засновників (учасників), працівників відділу (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб.

1.16. Не вважається розподілом доходів відділу, в розумінні п. 1.15 Положення, використання відділом власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Положенням.

1.17. Відділ є органом управління установ, закладів освіти, культури, молоді, спорту, заснованих на комунальній власності Червоненської селищної територіальної громади та здійснює свої повноваження відповідно до законодавства.

2. Завдання та функції Відділу

 

2.1. Основними завданнями Відділу:

2.1.1. в галузі освіти, фізичної культури, молоді є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади;

2.1.2. в галузі освіти є реалізація державної політики та політики селищної ради в галузі освіти і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища на території Червоненської селищної територіальної громади, аналіз стану освіти в громаді, прогнозування розвитку закладів загальної  середньої та дошкільної освіти, удосконалення мережі навчальних закладів незалежно від типів та форм  власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка  та організація виконання селищної програми розвитку освіти, створення  умов для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої освіти;

2.1.3. в галузі культури та туризму  є реалізація державної політики у сфері культури та мистецтва, туризму, охорони культурної спадщини, а також у сфері міжнародних відносин, релігії та захисту національних меншин України. Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, туризму шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору Червоненської  селищної територіальної громади  та надання якісних послуг через мережу комунальних закладів та підприємств різних форм власності;

2.1.4. в галузі спорту є  забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері фізичної культури і спорту, організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

2.1.5. При здійсненні повноважень відділ зобов'язаний:

2.1.5.1. Забезпечити дотримання конституційних прав т