Червоненська громада
Житомирська область, Бердичівський район

8 скликання (11 проєкт): Про затвердження заступника селищного голови З питань діяльності виконавчих органів ради

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Житомирської області
ХІ сесія VIII скликання

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я
від  _____серпня 2021 року                                                                          № 153

 

Про затвердження заступника селищного голови
З питань діяльності виконавчих органів ради

 

     Керуючись ст. 26, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 15, 16 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування,  розглянувши та обговоривши пропозицію селищного голови щодо кандидатури заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити на посаду заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Болотіна Павла Сергійовича.
2. Селищному голові Ящуку Ю.В. вирішити питання щодо присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування.
3. Болотіну П.С. приступити до виконання посадових обов’язків заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради з 01.09.2021 року.

 

 

Селищний голова                                                                         Юрій ЯЩУК