Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Селищний бюджет на 2018 рік

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Двадцять восьма сесія                                                                                                сьомого скликання 

Від 21 грудня 2017 року

                                                                                                       

Про селищний бюджет

на 2018 рік

 

     Заслухавши інформацію завідувача фінансового сектору Червоненської селищної ради Шевчук Н.В., керуючись статтями 26, 59 та 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Визначити на 2018 рік:

1.1. Доходи селищного бюджету у сумі  36613,350 тис. грн., у тому числі  доходи загального фонду 36378,350 тис. грн.; доходи спеціального фонду селищного бюджету -235,000 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2. Видатки селищного бюджету  у сумі 36613,350 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету - 36378,350 тис.грн.; видатки спеціального фонду селищного бюджету - 235,000 тис. грн.

2. Встановити, що в 2018 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.

3. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів селищного бюджету на 2018 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі  по загальному фонду - 36378,350 тис. грн. та спеціальному фонду - 235,000 тис.грн., згідно з додатком 2 до цього рішення.

4. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету в сумі 100,000 тис .грн.

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд селищного бюджету в сумі 40,000 тис.грн.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату ;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування ;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3, в тому числі інші субвенції із селищного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 3.1.

8. Затвердити у складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1123,706 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду селищного бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпоряднику бюджетних коштів селищного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що джерелами формування загального фонду селищного бюджету на 2018 рік: 

 • у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2018 рік:  

 • у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

13. Надати право селищному голові у разі надходження міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, вносити зміни до доходів та видатків селищного бюджету, з наступним затвердженням селищною радою.

14. Надати право селищному голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення  тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

15. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються селищною радою.

16. Додатки №1 - 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Селищний голова                                                                                                 Ю.В.Ящук

 

 

Додатки:

 

 

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік" 29 сесії від 22.02.2018 (І пленарне засідання), вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 1460,364 тис.грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.                                                  

2. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 21.12.2017р. «Про селищний бюджет на 2018 рік», а саме :

2.1. В підпункті 1.2 пункту 1: цифри 36613,350 тис.грн., 36378,350 тис.грн. та 235,000 тис.грн. замінити відповідно цифрами 38073,714 тис.грн., 37069,108 тис.грн. та 1004,606 тис.грн.

2.2. Пункт 1 доповнити підпунктом 1.3 такого змісту: «1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 690,758 тис.грн. (додаток 6), з них:

 • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 769,606 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету.
 • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 1460,364 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету ».

2.3. Пункт 1 доповнити підпунктом 1.4 такого змісту: «1.4. Установити в цілому  дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 769,606 тис. грн. (додаток 6), джерелами покриття якого визначити: надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.

2.5. В пункті 3 цифри 36378,350 тис.грн. та 235,000 тис.грн. замінити відповідно цифрами 37069,108 тис.грн. та 1004,606 тис.грн.

2.6. Пункт 7 доповнити підпунктом 7.1 такого змісту: «7.1. Затвердити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на загальну суму 20,000 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 20,000 тис.грн., з них:

 • на виконання Програми дотримання законності, боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень та охорони громадського порядку на території Червоненської селищної ради на 2018 рік в сумі 20,000 тис.грн.»

2.7. В пункті 8 цифру 1123,706 тис.грн. замінити цифрою 3604,257 тис.грн.  

2.8. Пункт 11 викласти в новій редакції: «11. Установити, що джерелами формування  загального фонду селищного бюджету на 2018 рік: 

 • у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;
 • у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України».

2.9. Пункт 12 викласти в новій редакції: «12. Установити, що джерелами  формування спеціального фонду селищного бюджету на 2017 рік:       

 • у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
 • у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України».

Додатки:

 

 

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік" 29 сесії від 27.02.2018 (ІІ пленарне засідання), вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 6270,887 тис.грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.                                                  

2. Внести зміни  до рішення сесії селищної ради від 21.12.2017р. «Про селищний бюджет на 2018 рік», зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням сесії від 22.02.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», а саме:

2.1. В підпункті 1.2 пункту 1: цифри 38073,714 тис.грн. та 1004,606 тис.грн. замінити відповідно цифрами 44344,601 тис.грн. та 7275,493 тис.грн.

2.2. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 690,758 тис.грн. (додаток 6), з них:

 • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 7040,493 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету.
 • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 7731,251 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету ».

2.3. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.4. Установити в цілому дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 7040,493 тис. грн. (додаток 6), джерелами покриття якого визначити: надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету».

2.4. В пункті 3 цифру 1004,606 тис.грн. замінити цифрою 7275,493 тис.грн.

2.5. В пункті 8 цифру 3604,257 тис.грн. замінити цифрою 3679,257 тис.грн.

Додатки:

 

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік" 30 сесії від 17.04.2018 (ІІ пленарне засідання), вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 3477,828 тис.грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.

2. В рішення сесії селищної ради від 27.02.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» внести зміни  до пункту 1, а саме: цифру 6270,887 тис.грн. замінити на цифру 615,000 тис.грн.

3. Внести зміни  до рішення сесії селищної ради від 21.12.2017р. «Про селищний бюджет на 2018 рік», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сесій від 22.02.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» та від 27.02.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», а саме :

3.1. В підпункті 1.2 пункту 1: цифри 44344,601 тис.грн., 37069,108 тис.грн. та 7275,493 тис.грн. замінити відповідно цифрами 42031,542 тис.грн., 37538,588 тис.грн. та 4492,954 тис.грн.

3.2. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 1295,238 тис.грн. (додаток 6), з них:

 • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 4257,954 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів  селищного бюджету;
 • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 5553,192 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету».

3.3. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.4. Установити в цілому  дефіцит  спеціального фонду селищного бюджету у сумі 4257,954 тис. грн. (додаток 6), джерелами покриття якого визначити: надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету».

3.4. Пункт 1 доповнити підпунктом 1.5 такого змісту: «1.5. Надання кредитів з селищного бюджету у сумі 135,000 тис. грн., у тому числі із загального фонду селищного бюджету - 135,000 тис.грн., згідно з додатком 7».

3.5. В пункті 3 цифри 37069,108 тис.грн. та 7275,493 тис.грн.  замінити відповідно цифрами   37538,588 тис.грн. та 4492,954 тис.грн.

3.6. Пункту 7 викласти в такій редакції: «7. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3, в тому числі інші субвенції із селищного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 3.1 та субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів згідно з додатком 3.2».

3.7. В пункті 8 цифру 3679,257 тис.грн. замінити цифрою 4240,007 тис.грн.  

3.8. Рішення доповнити пунктом 17 наступного змісту: «Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 8 до цього рішення».

4. Додатки  2, 3, 3.1, 3.2, 4, 6 викласти в новій редакції.

5. Рішення доповнити додатками 3.2, 7, 8.

Додатки:

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік" 32 сесії від 13.06.2018, вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 1954,043 тис.грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.

2. Внести зміни  до рішення сесії селищної ради від 21.12.2017р. «Про селищний бюджет на 2018 рік», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сесій  від 22.02.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 27.02.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» та від 17.04.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», а саме :

2.1. В підпункті 1.1 пункту 1:  цифри 36613,350 тис.грн., 36378,350 тис.грн. та 235,000 тис.грн. замінити відповідно цифрами 38523,71321 тис.грн., 38288,71321 тис.грн., 235,000 тис.грн.

2.2. В підпункті 1.2 пункту 1:  цифри 42031,542 тис.грн., 37538,588 тис.грн. та 4492,954 тис.грн. замінити відповідно цифрами 45895,94821 тис.грн., 39976,35921 тис.грн. та 5919,589 тис.грн.

2.3. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 1822,646 тис.грн. (додаток 6), з них:

 • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 5684,589 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), в тому числі за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів  селищного бюджету в сумі 3956,989 тис.грн.;
 • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 7507,235 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету».

2.4. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.4. Установити в цілому  дефіцит  спеціального фонду селищного бюджету у сумі 5684,589 тис.грн. (додаток 6), джерелами покриття якого визначити: надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у тому числі 3956,989 тис.грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету».

2.5. В пункті 3 цифри 37538,588 тис.грн. та 4492,954 тис.грн. замінити відповідно цифрами   39976,35921 тис.грн. та 5919,589 тис.грн.

2.6. Пункт 7 викласти в такій редакції: «7. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3, в тому числі інші субвенції із селищного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 3.1 , субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів згідно з додатком 3.2 та субвенція з місцевого бюджету на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету згідно з додатком 3.3».

2.7. Пункт 7 доповнити підпунктом 7.1 такого змісту: «7.1. Затвердити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на загальну суму 77,854 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 26,354 тис.грн., з них:

 • на виконання Програми дотримання законності, боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень та охорони громадського порядку на території Червоненської селищної ради на 2018 рік в сумі 20,000 тис.грн.;
 • на виконання Селищної програми підтримки управління праці соціального захисту населення Андрушівської РДА на 2018 рік в сумі 20,000 тис.грн.;
 • на виконання Селищної комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на 2018 рік в сумі 37,854 тис.грн. »

2.8. В пункті 8 цифру 4240,007 тис.грн. замінити цифрою 5081,656 тис.грн.  

3. Додатки  1, 2, 3, 3.1, 3.2, 4, 6, 7 та 8 викласти в новій редакції.

4. Рішення доповнити додатком 3.3.

Додатки:

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік" 34 сесії від 17.07.2018, вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 523,105 тис.грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.

2. Внести зміни  до рішення сесії селищної ради від 21.12.2017р. «Про селищний бюджет на 2018 рік», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сесій  від 22.02.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 27.02.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 17.04.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 13.06.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» та від 20.06.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», а саме :

2.1. В підпункті 1.1 пункту 1:  цифри 38523,71321 тис.грн., 38288,71321 тис.грн. замінити відповідно цифрами 38918,81321 тис.грн., 38683,81321 тис.грн.

2.2. В підпункті 1.2 пункту 1:  цифри 45960,94821 тис.грн., 40041,35921 тис.грн. та 5919,589 тис.грн. замінити відповідно цифрами 46879,15321 тис.грн., 42626,90021 тис.грн. та 4252,253 тис.грн.

2.3. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 4078,087 тис.грн. (додаток 6), з них:

 • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 4017,253 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), в тому числі за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів  селищного бюджету в сумі 3985,253 тис.грн.;
 • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 8095,340 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету».

2.4. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.4. Установити в цілому  дефіцит  спеціального фонду селищного бюджету у сумі 4017,253 тис.грн. (додаток 6), джерелами покриття якого визначити: надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у тому числі 3985,253 тис.грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету».

2.5. В пункті 3 цифри 40041,35921 тис.грн. та 5919,589 тис.грн. замінити відповідно цифрами   42626,90021 тис.грн. та 4252,253 тис.грн.

2.6. В пункті 8 цифру 5101,656 тис.грн. замінити цифрою 5227,358 тис.грн.  

3. Додатки   1, 2, 3, 3.3, 4 та  6  викласти в новій редакції.

Додатки: