Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (3 проєкт): Програма зайнятості населення на території Червоненської селищної ради на 2021 рік

рішення ІІІ  сесії

VІІІ скликання

від 23 грудня  2020 року 

ПРОЄКТ                                                                            

 

Програма зайнятості населення

на території Червоненської селищної ради

на 2021 рік

 

ПАСПОРТ Програми:

        

1

Ініціатор розроблення Програми

Червоненська селищна рада

 

2

Розробник Програми

Червоненська селищна рада

 

3

Відповідальний виконавець

Андрушівська районна філія Житомирського ОЦЗ,

Червоненська селищна рада

 

4

Учасники Програми

Андрушівська районна філія Житомирського ОЦЗ,

Червоненська селищна рада

 

5

Термін реалізації Програми

2021 рік

 

6

Кошти задіяні на виконання Програми

Селищний бюджет

 

 

7

Орієнтований обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання реалізації Програми

 

100000 грн.

 

                                                                                                                                              

 

І. Мета програми та rоловні концептуальні положення.

 

1. Мета програми - сприяння зайнятості населення, запобігання масовому безробіттю, забезпечення соціального захисту безробітних, а також прогнозування ринку праці на 2021 рік.

Мета програми:

Реалізація програми зайнятого населення, забезпечення ефективного збереження функціонуючих робочих місць, підвищення ефективності використання робочої сили та скорочення обсягів "прихованого безробіття". Своєчасно сприяти працевлаштуванню працездатного населення, запобігти масовому безробіттю шляхом здійснення активної політики на ринку праці, надання соціальної та матеріальної підтримки громадян, що потребують соціального захисту, забезпечити тимчасову зайнятість населення шляхом орrанізації оплачуваних громадських робіт, сприяти створенню нових робочих місць, підтримка суб'єктів господарювання, що створюють нові робочі місця, особливо в сільській місцевості.

Завдання:

Повне виконання завдань програми зайнятості на 2021 рік охопити 100 % незайнятого населення активними формами підтримки, вдосконалювати професійну освіту безробітних громадян з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці і можливості як найшвидшого працевлаштування, розвиток оплачуваних громадських робіт.

 

2. Правове забезпечення зайнятості населення

 

     Програма зайнятості населення розроблена на основі Закону України «Про зайнятість населення» тa Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

     Вищевказаними законами держава гарантує працездатному населенню у працездатному віці:

1)  добровільність праці, вибір або зміну професії та виду діяльності;

2)  захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також  сприяння у збереженні роботи;

3) безплатне сприяння у підборі підходящої роботи і працевлаштування відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб, всіма доступними засобами, включаючи професійну орієнтацію і перепідготовку;

4) компенсацію матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість;

5) виплату вихідної допомоги працівникам, які втратили постійну роботу на підприємствах, в установах і організаціях, у випадках і на умовах, передбачених чинним законодавством;

6)  безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних закладах або в системі державної служби зайнятості з виплатою матеріальної допомоги;

7) виплату безробітним в установленому порядку допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги членам сім'ї, які перебувають на їх утриманні;

8) включення періоду перепідготовки та навчання нових професій, участі в оплачуваних громадських роботах, одержання допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги по безробіттю до загального трудового стажу, а також до безперервного трудового стажу;

9) надання роботи за фахом на пepioд не менше трьох років молодим спеціалістам — випускникам державних навчальних закладів держави раніше заявлених підприємствами, установами, організаціями.

Державна служба зайнятості надає послуги по працевлаштуванню та професійної орієнтації працівникам, які бажають змінити професію або місце роботи, вивільнюваним працівникам і незайнятому населенню, розробляє і вносить на розгляд місцевих державних адміністрацій пропозиції про встановлення для підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, квоти прийняття на роботу осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, та направляти таких громадян для їх працевлаштування.

Підприємства, установи і організації незалежно від форм власності сприяють проведенню державної  політики зайнятості на основі:

1)  додержання законодавства про працю, а також прийнятих відповідно до нього умов договорів та угод;

2) організації професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;

3)  інформування працівників про наявність вакантних робочих місць, у тому числі з неповним робочим часом.

Підприємствам, що активно сприяють розв’язанню проблем зайнятості населення шляхом створення додаткових робочих місць для працевлаштування чи організації оплачуваних громадських робіт відповідно до законодавства України надаються пільги щодо податків та інших платежів до бюджету, які частково або повністю компенсують витрати, пов'язані з прийняттям на роботу додаткової кількості працівників.

 

ІІ. Працевлаштування безробітних на

вільні та новостворені робочі місця