Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження Положення про конкурсний відбір керівника загальноосвітнього навчального закладу комунальної власності Червоненської селищної ради

ЧЕРВОНЕНСЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА

Андрушівського району Житомирської області

 Р І Ш Е Н Н Я

 

Двадцять друга сесія                                                                                                   сьомого скликання

від 21 червня 2017 року

 

Про затвердження Положення про конкурсний відбір

керівника загальноосвітнього навчального закладу

комунальної власності Червоненської селищної ради

 

     Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту» (1060-12), «Про загальну середню освіту» (651-14), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964 (964-2000-п), Положення про освітній округ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 79 від 20.01.2016, № 574 від 31.08.2016№ 289 від 19.04.2017), враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики та місцевого самоврядування, селищна рада

    

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір керівника загальноосвітнього навчального закладу комунальної власності Червоненської селищної ради (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської  діяльності і етики та місцевого самоврядування.

 

 

Селищний голова                                                                                             Ю.В. Ящук

 

 

 

 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                   Рішення 22 сесії сьомого скликання

                                                                                                   Червоненської селищної ради

                                                                                                   від 21 червня 2017 року__

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір

керівника загальноосвітнього навчального закладу комунальної власності

Червоненської селищної ради

 

1. Загальні положення

1.1 Положення про конкурсний відбір керівника закладу освіти комунальної власності Червоненської селищної ради (далі — Положення) визначає механізм та умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів освіти комунальної власності Червоненської селищної ради (далі — заклади освіти).

Положення розроблено у відповідності до Кодексу Законів про працю України, Закону України “Про освіту”, Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 827.

1.2. Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш трьох років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

1.3. Призначення керівників закладів освіти здійснює орган управління освітою за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення шляхом укладення контракту за попереднім погодженням з виконавчим комітетом Червоненської селищної ради.

1.4. Для проведення відбору претендентів на заміщення вакантних посад керівників закладів освіти рішенням виконавчого комітету Червоненської селищної ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

До складу конкурсної комісії входять представники засновника, педагогічного колективу та батьківського комітету. 

Кількісний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Червоненської селищної ради. Персональний склад комісії становить: 1/3 представників від засновника, 1/3 представників від педагогічного колективу та 1/3 представників від батьківського комітету.

2. Умови проведення конкурсу

2.1. Умови проведення конкурсу з урахуванням вимог цього Положення визначаються  органом управління освітою, керівник якого призначає на посади та звільняє з посад керівників закладів освіти.

Підставою для проведення конкурсного відбору є  рішення виконавчого комітету Червоненської селищної ради. Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади керівника закладу освіти оголошується в разі:

 • утворення нового закладу освіти;
 • наявності  вакантної посади керівника закладу освіти;
 • прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником закладу освіти.

2.2. Кандидата на посаду керівника закладу освіти визначає конкурсна комісія за результатами конкурсного відбору.

2.3. Конкурсний відбір складається з етапів:

 • оголошення відділом освіти та культури Червоненської селищної ради конкурсу на посаду керівника закладу освіти;
 • формування складу конкурсної комісії;
 • подання документів претендентами на посаду керівника закладу освіти;
 • відбір претендентів на посаду керівника закладу освіти;
 • надання конкурсною комісією висновку щодо результатів конкурсного відбору.

3. Оголошення про проведення конкурсу

3.1. Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень, назалежності, об’єктивності та обгрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантної посади керівника закладу освіти.

3.2. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації, веб-сайті  Червоненської селищної ради та закладу освіти (в разі наявності такого веб-сайту) не пізніше ніж за місяць до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

 • найменування і місцезнаходження закладу освіти;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника закладу освіти;
 • перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;
 • дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;
 • прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститись додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

4. Прийом та розгляд документів для участі у конкурсі

4.1. Строк подання документів для участі у конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

4.2. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, встановленого зразка (додається);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • фотокартку розміром 4х6 см;
 • копію паспорта;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;
 • копію трудової книжки;
 • копію війського квитка (для військовозобов’язаних);
 • медичну довідку встановленого зразка;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • мотиваційний лист довільної форми;
 • перспективний план розвитку закладу освіти в короткостроковій (строком на один рік) та довгостроковій (строком на п’ять років) перспективах, у якому повинні бути чітко відображені заходи, що вживатимуться претендентом для підвищення ефективності діяльності навчального закладу;
 • претендент, який подає документи, відповідає за достовірність поданої ним інформації.

4.3. Особи можуть подавати додаткову  інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації та ін.);

4.4. Претендент має право:

 • відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це конкурсну комісію письмово;
 • зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, повідомивши письмово про це комісію.

4.5. Забороняється вимагати відомості й документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

4.6. Не допускається невмотивована відмова у допуску до участі у конкурсі.

4.7. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням  конкурсної комісії, до конкурсу не допускаються.

4.8. Подані документи і матеріали конкурсної комісії  зберігаються у виконавчому комітеті Червоненської селищної ради.

5. Проведення конкурсного відбору

5.1. Конкурсний відбір проводиться за наявності не менше як двох претендентів на одну вакантну посаду.

5.2. За наявності лише одного претендента на вакантну посаду конкурс не проводиться. Конкурсна комісія може рекомендувати такого претендента на посаду керівника закладу освіти в разі подання ним повного пакета документів, що відповідають умовам конкурсу або прийняти рішення про проведення повторної конкурсної процедури за умовами цього Положення.

5.3. Засідання конкурсної комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення конкурсної комісії приймається таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів проводиться повторне голосування.

5.4. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.5. Конкурсний відбір полягає в:

 • поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;
 • поданні претендентом мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу на 1 (один) та 5 (п’ять) років та проведенні ним відкритої публічної презентації;
 • вивченні конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу освіти;
 • заслуховуванні конкурсною комісією публічних презентацій претендентів;

5.6. Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу освіти не може здійснюватись більше як п’ять робочих днів.

5.7. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення вивчення поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу надає претендентам та виконавчому комітету Червоненської селищної ради висновок щодо результатів конкурсного відбору.

Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до виконавчого комітету Червоненської селищної ради, не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.

5.8. На підставі висновку та заперечень (за наявності), зазначених у пункті 5.7 цього Положення, виконавчий комітет рекомендує органу управління освітою кандидатуру претендента до прийняття на посаду. Не раніше ніж через п’ять робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання відділу освіти та культури Червоненської селищної ради укладає конракт з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог законодавства про працю.

5.9. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

 • відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
 • жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;
 • конкурсною комісією не визначено переможця.

Підставою для визнання конкурсного відбору таким , що не відбувся, є рішення конкурсної комісії.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Положення.

5.10. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті   Червоненської селищної ради та закладу освіти (в разі наявності такого  веб-сайту).

 

 

 

Секретар ради                                                                                                  Г.І. Козиренко