Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (11 проєкт): Програма підтримки органів місцевого самоврядування та сприяння реалізації інноваційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток громади на 2021-2023 роки

 Проект

Додаток

до рішення селищної ради №

 від                    2021 року

сесія VIII скликання

 

   ПРОГРАМА

підтримки органів місцевого самоврядування та сприяння реалізації інноваційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток громади

 на 2021-2023 роки

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення програми

Червоненська селищна рада 

2.

Розробник Програми

Червоненська селищна рада 

3.

Відповідальний виконавець Програми

Червоненська селищна рада

4.

Співвиконавці Програми

Відділи та спеціалісти Червоненської селищної ради

5 .

Термін реалізації

2021-2023 роки 

6.

Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів,  необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

 

312,0 тис.грн.

 

2021 – 112,0 тис.грн.

2022 – 100,0 тис.грн.

2023 – 100,0 тис.грн.

7.

Орієнтовний обсяг коштів місцевого бюджету

312,0 тис.грн.

8.

Коштів з інших джерел

Гранти, кошти, залучені співвиконавцями програми, відповідно до чинного законодавства

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

      Програма підтримки органів місцевого самоврядування та сприяння реалізації інноваційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток громади на 2021– 2023 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з урахуванням Указу Президента України від 30 серпня 2001 року № 749/2001 „Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні”, і спрямована на подальший розвиток самоврядування, як важливої складової становлення громадянського суспільства.

     На сьогодні в Україні здійснюється низка заходів, спрямованих на здійснення комплексного реформування системи організації влади на місцевому рівні, включаючи питання регіонального розвитку, адміністративно-територіальної реформи, реформи місцевого самоврядування, покращення умов для реалізації прав і свобод людини і громадянина на місцевому рівні, створення правових та матеріально-фінансових засад трансформаційних процесів. Такі реформи набувають пріоритетного значення на шляху євроінтеграції України для зміцнення правових засад громадянського суспільства, поглиблення демократизації публічного управління. При цьому вони мають забезпечувати поступальний розвиток країни та окремих регіонів, враховувати започатковану у державі конституційну реформу та напрями здійснення перетворень,  визначені законодавчими актами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

     Зазначені фактори свідчать про необхідність розробки та впровадження комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку територіальної громади і органів муніципальної влади. Реалізацію таких заходів передбачається здійснити в межах Програми підтримки органів місцевого самоврядування та сприяння реалізації інноваційних проектів, спрямованих на соціально-економіфчний розвиток громади на 2021 роки.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

     Червоненська селищна рада, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання громад» представляє інтереси жителів об’єднаної територіальної громади, здійснює від імені та в інтересах громади відповідні функції і повноваження.

     Вивчення діяльності органів місцевого самоврядування виявило актуальні проблеми, пов’язані з фінансовим та матеріальним забезпеченням, відсутністю елементарних умов праці, таких як наявність необхідної кількості оргтехніки, побутової техніки першої необхідності, надання органами місцевого самоврядування якісних адміністративних та

громадських послуг населенню, комплексним соціально-економічним розвитком селища Червоне та населених пунктів, що входять до складу

Червоненської ТГ, забезпеченням належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, формуванням і зміцненням власної дохідної бази місцевого самоврядування, функціонуванням об’єктів комунальної власності та якістю комунальних послуг, підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування у відповідних навчальних закладах, відсутністю в достатній кількості навчально-методичного матеріалу, інформаційного ресурсу для вирішення проблем місцевого розвитку.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми розвитку місцевого самоврядування є:

  • покращення ефективності функціонування системи органу місцевого самоврядування, забезпечення сталого місцевого розвитку;
  • створення належних умов праці для працівників та посадових осіб органу місцевого  самоврядування Червоненської селищної ради;
  • створення єдиної системи інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування та жителів громади.

4. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

     Розвиток політичних процесів в Україні на сучасному етапі  характеризується децентралізацією влади, перерозподілом повноважень і ресурсів від центральної влади до місцевої. Одночасно на місцях відбувається перерозподіл повноважень та ресурсів між органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

     Це ставить органи місцевого самоврядування в нові умови  існування, вимагає від них здійснення нових функцій, виконання нових завдань, що в свою чергу, вимагає зміцнення матеріальної та технічної бази органів місцевого самоврядування, відповідного і своєчасного інформаційного забезпечення депутатського корпусу всіх рівнів, удосконалення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

     Найбільш актуальними і такими, що вимагають додаткового і спеціального навчання і підвищення кваліфікації посадовців та керівників постійних комісій селищної ради у найближчий період будуть питання застосування земельного законодавства, формування і зміцнення місцевих бюджетів, управління комунальною власністю тощо.

5. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

1. Створення децентралізованої моделі організації місцевої влади, спроможної ефективно впливати на процеси соціально-економічного й культурного розвитку території громади  в сучасних нестабільних політичних та економічних умовах.

2. Відновлення контролю за станом і динамікою розвитку територіальної громади.

3. Формування повноцінної системи місцевого самоврядування згідно з європейськими  стандартами.

4. Забезпечення доступності та якості управлінських та адміністративних послуг.

5. Підвищення іміджу органу місцевого самоврядування Червоненської селищної ради.

6. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

1. Поліпшення умов для реалізації прав і свобод мешканців Червоненської ТГ.

2. Забезпечення та організація ефективної роботи органу місцевого самоврядування.

3. Правове, методичне, кадрове та інформаційне забезпечення органу місцевого самоврядування.

4. Забезпечення сталого місцевого розвитку, наближення  до європейських стандартів, а саме:

  • удосконалення механізмів реалізації прав і свобод мешканців на місцевому рівні;
  • підвищення рівня правової, політичної культури мешканців громади щодо захисту їх прав і свобод шляхом проведення просвітницької діяльності;
  • розв’язання проблемних питань розвитку території та підготовка проектів відповідних програмних документів й нормативно-правових актів;
  • формування адекватної та ефективної структури муніципального управління на місцевому рівні;
  • поєднання зусиль органів місцевого самоврядування різного рівня для спільного вирішення питань місцевого розвитку;
  • поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади, громадськими організаціями при вирішенні питань місцевого значення;
  • реформування системи надання адміністративних, у