Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Стратегія діяльності і розвитку гімназії на 2021-2026рр.

 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні педагогічної ради                                  Директор «Крилівської гімназії»

Від «___»________20___р. №____                           Червоненської селищної ради

                                                                                      Житомирської області

                                                                                      Федько Н.М.

                                                                                                     «___»___________20___р.

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЯ

діяльності та розвитку

«Крилівської гімназії»

Червоненської селищної  ради

Житомирської області  області

на 2021-2026 роки

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік

СТРАТЕГІЯ

діяльності та розвитку «Крилівської гімназії» Червоненської селищної  ради

Житомирської області  області на 2021-2026 роки

Мета стратегії розвитку гімназії – визначити перспективи розвитку гімназії як закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Освіта є основою інтелектуального, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства.

Основними стратегічними завданнями розвитку закладу на 2021 – 2026 роки є:

1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, академічну свободу для всебічного розвитоку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.

2. Забеспечення якості надання освітніх послуг на початковому та базовому  середньому рівнях освіти.

3. Формування цінностей необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей.

4. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу.

5. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, педагогічний патронаж).

6. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства.

7. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.

8. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

9. Прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.

10. Врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.

11. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами

(інклюзивне, індивідуальне навчання).

12. Виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти.

13. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу.

14. Підвищення професійного рівня кадрового по­тенціалу згідно Положення проатестацію та сертифікацію педагогічних працівників.

 

1. Вступ

Підготовка Стратегії розвитку «Крилівської гімназії» Червоненської селищної  ради Житомирської області на 2021-2026 роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти згідно нового Закону України про освіту, про загальну середню освіту, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг. Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування сучасних освітніх компетенцій та формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, якісну підготовку підростаючого покоління до життя в основі якого закладена повна академічна свобода.

Сучасне суспільство перейшло до постіндустріальної доби, в якій цивілізація стала інформаційною. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Максимально повному вирішенню ц