Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Селищний бюджет на 2017 рік

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Сімнадцятої сесії                                                                                                          першого скликання

22 грудня 2016 року                                                                                                         

 

Про селищний бюджет

на 2017 рік

 

     Заслухавши інформацію головного бухгалтера селищної ради Журбіцької С.В., керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 14,72,77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Визначити на 2017 рік:

1.1. Доходи селищного бюджету у сумі  31406,835 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду 31001,845 тис. грн.; доходи спеціального фонду селищного бюджету -404,990 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2. Видатки селищного бюджету у сумі 31406,835 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету - 30776,580 тис.грн.; видатки спеціального фонду селищного бюджету -630,255 тис. грн.

1.3. Профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 225,265 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6.

1.4. Дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 225,265 тис. грн.., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6.

2. Встановити, що в 2017 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.

3. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів селищного бюджету на 2017 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду - 30776,580 тис. грн. та спеціальному фонду - 630,255 тис.грн., згідно з додатком 2 до цього рішення.

4. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету в сумі 100,000 тис .грн.

5. Затвердити на 2017 рік  резервний фонд селищного бюджету в сумі 40,000 тис.грн.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду селищного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

 • - оплата праці працівників бюджетних установ;
 • - нарахування на заробітну плату ;
 • - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • - забезпечення продуктами харчування ;
 • - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • - поточні трансферти населенню;
 • - поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5, в тому числі інші субвенції із селищного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 5.1 та медичну субвенцію з селищного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 5.2.

8. Затвердити у складі  видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1928,907 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом  Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду селищного бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпоряднику бюджетних коштів селищного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що джерелами формування загального фонду селищного бюджету на 2017 рік: 

 • у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2017 рік:  

 • у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
 • у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1  статті 71 Бюджетного кодексу України.

13. Надати право виконкому селищної ради здійснювати протягом 2017 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій  з державного бюджету місцевим бюджетам за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи, з наступним затвердженням селищною радою.

14. Надати право селищному голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення  тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

15. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються селищною радою.

16. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                Ю.В.Ящук

 

 

 

Додатки:

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік" 19 сесії від 14.03.2017, вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 3081,305грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду сільського бюджету.                                                  

2. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 22.12.2016 р. «Про селищний бюджет на 2017 рік», зі змінами та доповненнями, а саме:

2.1. В пункті 1.2 цифри 31406,835 тис.грн., 30776,580 тис.грн. та 630,255 тис.грн. замінити відповідно цифрами 34488,140 тис.грн., 31351,885 тис.грн. та 3136,255 тис.грн.

2.2. Пункт 1.3 викласти в такій редакції: «1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 350,040 тис.грн. (додаток 6), з них:

 • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 2731,265 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету.
 • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 3081,305 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету».

2.3. Пункт 1.4 викласти в такій редакції: «1.4. Установити в цілому дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 2731,265 тис. грн. (додаток 6), джерелами покриття якого визначити: надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету;

2.4. В пункті 3 цифри 30776,580 тис.грн. та 630,255 тис.грн. замінити відповідно цифрами 31351,885 тис.грн. та 3136,255 тис.грн. 

2.5. Рішення доповнити пунктом 17 наступного змісту: «Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 7 до цього рішення».

Додатки:

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік" 20 сесії від 05.05.2017, вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 674,336 тис.грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.                                                  

2. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 22.12.2016 р. «Про селищний бюджет на 2017 рік», зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням сесії від 14.03.2017 р., а саме :

2.1. Підпункт 1.1 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.1. Доходи селищного бюджету у сумі 31811,804 тис.грн., у тому числі  доходи загального фонду 31098,472 тис.грн.; доходи спеціального фонду селищного бюджету 713,332 тис.грн., в тому числі  бюджет розвитку - 308,342 тис.грн. згідно з додатком 1 до цього рішення.»  

2.2. В підпункті 1.2 пункту 1: цифри 34488,140 тис.грн., 31351,885 тис.грн. та 3136,255 тис.грн. замінити відповідно цифрами 35567,445 тис.грн., 32082,848 тис.грн. та 3484,597 тис.грн.

2.3. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 984,376 тис.грн. (додаток 6), з них:

 • - профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 2771,265 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів  селищного бюджету.
 • - дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 3755,641 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету».

2.4. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.4. Установити в цілому дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 2771,265 тис. грн. (додаток 6), джерелами покриття якого визначити: надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.

2.5. В пункті 3 цифри 31351,885 тис.грн. та 3136,255 тис.грн. замінити відповідно цифрами 32082,848 тис.грн. та 3484,597 тис.грн.

2.6. Пункт 7 доповнити підпунктом 7.1 такого змісту: «7.1. Затвердити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на загальну суму 60,000 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 60,000 тис.грн., з них:

 • на виконання Програми дотримання законності, боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень та охорони громадського порядку на території Червоненської селищної ради на 2017 рік в сумі 10,000 тис.грн.;
 • на виконання Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на 2016-2017 роки в сумі 50,000 тис.грн.»

Додатки:

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік" 21 позачергової сесії від 22.05.2017, вносяться наступні зміни:

1.Спрямувати на проведення видатків 98,874 тис.грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.                                                  

2. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 22.12.2016р. «Про селищний бюджет на 2017 рік», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сесій від 14.03.2017р., 05.05.2017 р., а саме :

2.1. В підпункті 1.2 пункту 1: цифри 35567,445 тис.грн., 32082,848 тис.грн. та 3484,597 тис.грн. замінити відповідно цифрами 35666,319 тис.грн., 32177,354 тис.грн. та 3488,965 тис.грн.

2.2. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 1078,882 тис.грн. (додаток 6), з них:

 • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 2775,633 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету.
 • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 3854,515 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету».

2.3. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.4. Установити в цілому дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 2775,633 тис. грн. (додаток 6), джерелами покриття якого визначити: надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.

2.4. В пункті 3 цифри 32082,848 тис.грн. та 3484,597 тис.грн. замінити відповідно цифрами 32177,354 тис.грн. та 3488,965 тис.грн.

Додатки:

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік" 22 сесії від 21.06.2017, вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 702,652 тис.грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.                                                  

2. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 22.12.2016р. «Про селищний бюджет на 2017 рік», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сесій від 14.03.2017р., 05.05.2017 р., 22.05.2017 р., а саме :

2.1. Підпункт 1.1 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.1. Доходи селищного бюджету  у сумі  34304,304 тис.грн., у тому числі  доходи загального фонду  31929,272 тис.грн.; доходи спеціального фонду селищного бюджету 2375,032 тис.грн., в тому числі  бюджет розвитку - 1970,042 тис.грн. згідно з додатком 1 до цього рішення.»

2.2 В підпункті 1.2 пункту 1:  цифри 35666,319 тис.грн., 32177,354 тис.грн. та 3488,965 тис.грн. замінити відповідно цифрами 38861,471 тис.грн., 32819,230 тис.грн. та 6042,241 тис.грн.

2.3. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 889,958 тис.грн. (додаток 6), з них:

 • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 3667,209 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), в тому числі за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 2836,409 тис.грн.
 • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 4557,167 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету».

2.4. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.4. Установити в цілому дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 3667,209 тис. грн. (додаток 6), джерелами покриття якого визначити: надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), у т.ч. 2836,409 тис.грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету».

2.5. В пункті 3 цифри 32177,354 тис.грн. та 3488,965 тис.грн. замінити відповідно цифрами 32819,230 тис.грн. та 6042,241 тис.грн.

Додатки:

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік" 23 позачергової сесії від 20.07.2017, вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 1000,000 тис.грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.                                                  

2. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 22.12.2016р. «Про селищний бюджет на 2017 рік», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сесій від 14.03.2017р., 05.05.2017 р., 22.05.2017 р.,21.06.2017р., а саме :

2.1 В підпункті 1.2 пункту 1: цифри 38861,471 тис.грн. та 6042,241 тис.грн. замінити відповідно цифрами 39861,471 тис.грн., та 7042,241 тис.грн.

2.2. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 889,958 тис.грн. (додаток 6), з них:

 • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 4667,209 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), в тому числі за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів  селищного бюджету у сумі 3836,409 тис.грн.
 • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 5557,167 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету».

2.3. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.4. Установити в цілому дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 4667,209 тис. грн. (додаток 6), джерелами покриття якого визначити: надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), у т.ч. 3836,409 тис.грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету».

2.4. В пункті 3 цифру 6042,241 тис.грн. замінити відповідно на цифру 7042,241 тис.грн.

Додатки:

 

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік" 24 позачергової сесії від 22.08.2017, вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 2803,395 тис.грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.                                                  

2. Внести зміни  до рішення сесії селищної ради від 22.12.2016р. «Про селищний бюджет на 2017 рік», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сесій від 14.03.2017р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 05.05.2017р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 22.05.2017 р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 21.06.2017р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 20.07.2017 р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», а саме :

2.1 В підпункті 1.2 пункту 1:  цифри 39861,471 тис.грн., 32819,230 тис.грн. та 7042,241 тис.грн. замінити відповідно цифрами 42664,866 тис.грн., 33938,077 тис.грн. та 8726,789  тис.грн.

2.2. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 2008,805 тис.грн. (додаток 6), з них:

 • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 6351,757 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), в тому числі за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 5520,957 тис.грн.
 • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 8360,562 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету».

2.3. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.4. Установити в цілому дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 6351,757 тис. грн. (додаток 6), джерелами покриття якого визначити: надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), у т.ч. 5520,957 тис.грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету».

2.4. В пункті 3 цифри 32819,230 тис.грн. та 7042,241 тис.грн. замінити відповідно цифрами 33938,077 тис.грн. та 8726,789 тис.грн.

2.5. Підпункт 7.1 пункту 7 викласти в такій редакції: «7.1. Затвердити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на загальну суму 70,000 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 70,000 тис.грн., з них:

 • на виконання Програми дотримання законності, боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень та охорони громадського порядку на території Червоненської селищної ради на 2017 рік в сумі 20,000 тис.грн.;
 • на виконання Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на 2016-2017 роки в сумі 50,000 тис.грн.»

Додатки:

 

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік" 26 сесії від 13.10.2017, вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 997,250 тис.грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.                                                  

2. Внести зміни  до рішення сесії селищної ради від 22.12.2016р. «Про селищний бюджет на 2017 рік», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сесій від 14.03.2017р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 05.05.2017р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 22.05.2017р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 21.06.2017р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 20.07.2017р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 22.08.2017р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», а саме :

2.1. Підпункт 1.1 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.1. Доходи селищного бюджету  у сумі 34684,304 тис.грн., у тому числі  доходи загального фонду  32309,272 тис.грн.; доходи спеціального фонду селищного бюджету 2375,032 тис.грн., в тому числі  бюджет розвитку - 1970,042 тис.грн. згідно з додатком 1 до цього рішення.»

2.2. В підпункті 1.2 пункту 1: цифри 42664,866 тис.грн., 33938,077 тис.грн. та 8726,789  тис.грн. замінити відповідно цифрами 44042,116 тис.грн., 34001,876 тис.грн. та 10040,240  тис.грн.

2.3. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 1692,604 тис.грн. (додаток 6), з них:

 • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 7665,208 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), в тому числі за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів  селищного бюджету у сумі 6484,408 тис.грн.
 • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 9357,812 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету».

2.4. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.4. Установити в цілому  дефіцит  спеціального фонду селищного бюджету у сумі 7665,208 тис. грн. (додаток 6), джерелами покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 7665,208 тис.грн., у тому числі 6484,408 тис.грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету».

2.5. В пункті 3 цифри 33938,077 тис.грн. та 8726,789 тис.грн. замінити відповідно цифрами 34001,876 тис.грн. та 10040,240 тис.грн.

Додатки:

 

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік" 27 сесії від 23.11.2017, вносяться наступні зміни:

1. Внести зміни  до рішення сесії селищної ради від 22.12.2016р. «Про селищний бюджет на 2017 рік», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сесій від 14.03.2017р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 05.05.2017р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 22.05.2017р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 21.06.2017р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 20.07.2017р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 22.08.2017р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 13.10.2017р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», а саме :

1.1. В підпункті 1.1 пункту 1:  цифри 34684,304 тис.грн., 32309,272 тис.грн., 2375,032 тис.грн. та 1970,042  тис.грн. замінити відповідно цифрами 34683,004 тис.грн., 32307,972 тис.грн., 2375,032 тис.грн. та 1970,042 тис.грн.

1.2. В підпункті 1.2 пункту 1:  цифри 44042,116 тис.грн., 34001,876 тис.грн. та 10040,240  тис.грн. замінити відповідно цифрами 44040,816 тис.грн., 34015,004 тис.грн. та 10025,812 тис.грн.

1.3. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 1707,032 тис.грн. (додаток 6), з них:

 • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 7650,780 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), в тому числі за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів  селищного бюджету у сумі 6469,980 тис.грн.
 • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 9357,812 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету».

1.4. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.4. Установити в цілому  дефіцит  спеціального фонду селищного бюджету у сумі 7650,780 тис. грн. (додаток 6), джерелами покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі  7650,780 тис.грн., у тому числі 6469,980 тис.грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету».

1.5. В пункті 3 цифри 34001,876 тис.грн. та 10040,240 тис.грн. замінити відповідно цифрами 34015,004 тис.грн. та 10025,812 тис.грн.

Додатки:

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь