Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Селищний бюджет на 2022 рік

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

ХV сесія VIII скликання 

 

21 грудня 2021 року                      смт Червоне                                           №427

 

Про бюджет

Червоненської селищної

територіальної громади

на 2022 рік

(06509000000)

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

1) Доходи бюджету селищної територіальної громади у сумі 51 880 130 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади – 50 754 100 гривень та доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 1 126 030 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2) Видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 51 880 130  гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади - 50 754 100 гривень та видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 1 126 030 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3) Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної  територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної  територіальної громади, визначених підпунктом 2) цього пункту.

4) Резервний фонд бюджету селищної  територіальної громади у розмірі 51 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної  територіальної громади, визначених підпунктом 2) цього пункту.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної  територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення, у тому числі інші субвенції з бюджету селищної  територіальної громади місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1 до цього рішення.

4. Надати право виконавчому комітету Червоненської селищної ради, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків бюджету селищної територіальної громади, з наступним затвердженням на сесії селищної ради.

 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету селищної  територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 111 306 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Установити, що на 2022 рік до доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік у частині доходів є надходження, визначені пунктами 41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету селищної  територіальної громади згідно з відповідними пунктами статей 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками бюджету селищної  територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 10. Надати право  Фінансовому відділу Червоненської селищної ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету селищної  територіальної громади на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Надати право виконавчому комітету Червоненської селищної ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної  територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами) та відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

12. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечити доступність про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами, показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року,

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

6) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

13. Надати право виконавчому комітету Червоненської селищної ради приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, від одного розпорядника до іншого,  за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

14. Надати право виконавчому комітету Червоненської селищної ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

15. Доручити селищному голові укладати договори з головами відповідних місцевих рад про отримання та використання за цільовим призначенням у 2022 році коштів субвенцій, що передбачені для передачі бюджету селищної  територіальної громади, та коштів субвенцій, що передаються з бюджету селищної  територіальної громади.

16. Дозволити Фінансовому відділу Червоненської селищної ради в процесі виконання бюджету селищної  територіальної громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету селищної територіальної громади здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах.

17. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

18. Додатки 1, 2, 3, 4, 4.1, 5 до рішення є його невід’ємною частиною.

19. Дане рішення підлягає опублікуванню в газеті ПП «Новини Андрушівщини», не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

 

Селищний голова       Юрій ЯЩУК

 

Рішення розроблено начальником Фінансового відділу Червоненської селищної ради

 

Начальник Фінансового відділу                                         Наталія ШЕВЧУК 

 

 

 

  

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                              Павло БОЛОТІН

Секретар селищної ради                                           Неля БЕЗНОСКО

Керуючий справами  (секретар)

виконавчого комітету                                                     Наталія СЕМЕНОВА

 

Начальник відділу правового,

організаційно-інформаційного

забезпечення, документообігу,

цивільного захисту та мобілізаційної роботи               Олександр САВЕНКО

 

Начальник Гуманітарного відділу

Червоненської селищної ради                                        Оксана РОГАЛЬ

Начальник Служби в справах дітей

Червоненської селищної ради                                        Людмила ЧЕПІНЕЦЬ