Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (2 сесія): Про створення Служби у справах дітей Червоненської селищної ради

Червоненська селищна рада

Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

ІІ сесія VIII скликання

від  07 грудня 2020 року                                                                             № 34

 

Про створення Служби у справах дітей

Червоненської селищної ради

 

     Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Конституції України, Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи у справах дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 року № 1068 «Про затвердження Типових положень про службу у справах дітей», наказу Міністерства соціальної політики України від 14.06.2018 №890 «Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо соціальної підтримки населення та захисту прав дітей», для більш ефективної діяльності ради та її виконавчих органів, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Створити юридичну особу – Службу у справах дітей Червоненської селищної ради з 01.01.2021 року.
 2. Затвердити положення про Службу у справах дітей Червоненської селищної ради ( додаток 1).
 3. Начальнику Служби у справах дітей Червоненської селищної ради, після призначення на посаду, здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи – Служби у справах дітей Червоненської селищної ради.
 4.  Бухгалтерії Червоненської селищної ради передбачити кошти для  виготовлення печатки, штампів для Служби у справах дітей виконавчого комітету Червоненської селищної ради, після його реєстрації
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування.

 

 

 

Селищний голова                                                                           Юрій ЯЩУК

 

 

 

 

Додаток №1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Червоненської селищної ради

№ 34 від 17.12.2020 року

II сесія VIII скликання

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Червоненської селищної ради

 

1 . Загальні положення

 

1.1 Служба у справах дітей Червоненської селищної ради Житомирської області (далі - служба) є виконавчим органом Червоненської селищної ради, утворюється рішенням Червоненської селищної ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

1.2 Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Червоненської селищної ради, з відкриттям рахунків в установах Державної казначейської служби України, фінансове обслуговування здійснюється бухгалтерією Червоненської селищної ради.

1.3 Служба має власний бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5. Посадовим особам служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

1.4 Повне найменування юридичної особи: Служба у справах дітей Червоненської селищної ради.

Скорочена назва: ССД Червоненської селищної ради.

1.5 Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна селищному голові.

1.6 Юридична адреса служби: 13434, Житомирська область, смт. Червоне, вул. Миру, 28.

1.7 Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями Червоненської селищної ради, рішеннями виконавчого комітету селищної ради, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, рішеннями сесії, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2. Основні завдання

 

2.1. Основними завданнями служби є:

 • реалізація на території Червоненської селищної ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • розроблення і здійснення самостійно або разом з виконавчим органом селищної ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • координація діяльності виконкому селищної ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні та патронатні сім'ї;
 • здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 • ведення державної статистики щодо дітей;
 • ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
 • надання підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування;
 • підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 • визначення пріоритетних напрямків поліпшення на території Червоненської селищної ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобіганню дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

2.2. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

 • надає підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;
 • подає пропозиції до проектів обласних, районних та місцевих програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;
 • здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних та патронатних сім'ях, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах;
 • разом з іншими структурними підрозділами селищної ради, старостами, працівниками поліції, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
 • надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабіліт