Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (2 сесія): Про створення Служби у справах дітей Червоненської селищної ради

Червоненська селищна рада

Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

ІІ сесія VIII скликання

від  07 грудня 2020 року                                                                             № 34

 

Про створення Служби у справах дітей

Червоненської селищної ради

 

     Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Конституції України, Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи у справах дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 року № 1068 «Про затвердження Типових положень про службу у справах дітей», наказу Міністерства соціальної політики України від 14.06.2018 №890 «Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо соціальної підтримки населення та захисту прав дітей», для більш ефективної діяльності ради та її виконавчих органів, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Створити юридичну особу – Службу у справах дітей Червоненської селищної ради з 01.01.2021 року.
 2. Затвердити положення про Службу у справах дітей Червоненської селищної ради ( додаток 1).
 3. Начальнику Служби у справах дітей Червоненської селищної ради, після призначення на посаду, здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи – Служби у справах дітей Червоненської селищної ради.
 4.  Бухгалтерії Червоненської селищної ради передбачити кошти для  виготовлення печатки, штампів для Служби у справах дітей виконавчого комітету Червоненської селищної ради, після його реєстрації
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування.

 

 

 

Селищний голова                                                                           Юрій ЯЩУК

 

 

 

 

Додаток №1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Червоненської селищної ради

№ 34 від 17.12.2020 року

II сесія VIII скликання

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Червоненської селищної ради

 

1 . Загальні положення

 

1.1 Служба у справах дітей Червоненської селищної ради Житомирської області (далі - служба) є виконавчим органом Червоненської селищної ради, утворюється рішенням Червоненської селищної ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

1.2 Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Червоненської селищної ради, з відкриттям рахунків в установах Державної казначейської служби України, фінансове обслуговування здійснюється бухгалтерією Червоненської селищної ради.

1.3 Служба має власний бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5. Посадовим особам служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

1.4 Повне найменування юридичної особи: Служба у справах дітей Червоненської селищної ради.

Скорочена назва: ССД Червоненської селищної ради.

1.5 Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна селищному голові.

1.6 Юридична адреса служби: 13434, Житомирська область, смт. Червоне, вул. Миру, 28.

1.7 Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями Червоненської селищної ради, рішеннями виконавчого комітету селищної ради, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, рішеннями сесії, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2. Основні завдання

 

2.1. Основними завданнями служби є:

 • реалізація на території Червоненської селищної ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • розроблення і здійснення самостійно або разом з виконавчим органом селищної ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • координація діяльності виконкому селищної ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні та патронатні сім'ї;
 • здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 • ведення державної статистики щодо дітей;
 • ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
 • надання підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування;
 • підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 • визначення пріоритетних напрямків поліпшення на території Червоненської селищної ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобіганню дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

2.2. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

 • надає підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;
 • подає пропозиції до проектів обласних, районних та місцевих програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;
 • здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних та патронатних сім'ях, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах;
 • разом з іншими структурними підрозділами селищної ради, старостами, працівниками поліції, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
 • надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;
 • розробляє і подає на розгляд селищної ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;
 • веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних та патронатних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
 • готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна;
 • вивчає умови проживання потенційного опікуна, піклувальника, патронатних вихователів, наставників, за результатами якого складає акт за встановленою формою;
 • проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше одного разу на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
 • бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
 • здійснює контроль за організацією виховної роботи, захистом прав, свобод та інтересів дітей у навчальних закладах усіх форм власності, розташованих на території Червоненської селищної ради;
 • організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами селищної ради, старостами, депутатами ради, працівниками поліції, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, заходи спрямовані на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • в установленому Законом порядку розглядає питання про доцільність відрахування неповнолітніх студентів з навчальних закладів і надає відповідне погодження чи заперечення;
 • формує відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством, електронний банк даних ЄІАС « Діти»;
 • сприяє в порядку, визначеному законодавством, постановці на облік внутрішньо переміщених осіб малолітніх, неповнолітніх дітей, які переміщуються без супроводу батьків, та призначенню їм відповідної адресної допомоги;
 • розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;
 • розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав та законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;
 • інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;
 • збирає матеріали та готує проекти рішень виконавчого комітету селищної ради та здійснює ведення справ щодо:

1) надання та скасування статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

2) встановлення та припинення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

3) призначення опікуна, піклувальника над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленим батьківського піклування, та звільнення від повноважень опікунів, піклувальників;

4) встановлення та припинення опіки над житлом та майном дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

5) влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до державних дитячих закладів;

6) надання дозволу на здійснення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право  користування яким має дитина/діти;

7) розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини;

8) розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення місця проживання дитини, участі у вихованні дитини;

9) відібрання дітей у батьків, якщо їх життю або здоров’ю загрожує небезпека;

10) реєстрації в органах ДРАЦСу народження підкинутої, знайденої дитини  або покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я;

11)  влаштування та вибуття дитини з сім’ї патронатного вихователя.

 • приймає рішення про тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та готує висновок про доцільність/недоцільність повернення таких дітей батькам, або особам які їх замінюють;
 • готує клопотання про поміщення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, патронатних сімей, а також висновки про повернення таких дітей батькам, або особам, які їх замінюють;
 • збирає матеріали щодо позбавлення батьківських прав, відібрання дітей у батьків з дотриманням вимог  діючого законодавства України та забезпечує їх подання до суду;
 • готує висновки органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьків батьківських прав, відібрання дітей, поновлення батьків у батьківських правах, визначення місця проживання дітей,  участі у вихованні дітей  батьків та інших питань щодо соціального і правового захисту дітей;
 • здійснює організаційне забезпечення діяльності Комісії з питань захисту прав дитини при селищній раді;
 • для погодження вирішення питань, що належать до компетенції служби створює колегію у складі начальника служби у справах дітей (голова колегії), інших посадових осіб селищної ради, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян, склад колегії затверджується виконкомом селищної ради за поданням начальника служби;
 • забезпечує розгляд в установленому порядку заяв, звернень i скарг громадян;
 • готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
 • готує проекти рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що входять до компетенції служби;
 • забезпечує інформаційно-роз’яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;
 • організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних баз служби у справах дітей при їх обробці відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • проводить інспекційне відвідування за місцем проживання одержувача аліментів з метою контролю за цільовим витрачанням аліментів;
 • здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

3. Права служби

 

3.1. Служба має право:

 • приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами селищної ради, старостами, громадянами;
 • отримувати повідомлення від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб селищної ради, старост, про заходи вжиті на виконання прийнятих нею рішень;
 • отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів  селищної ради, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 • звертатися до відповідних структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги;
 • проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;
 • порушувати питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;
 • влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування;
 • вести особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • перевіряти стан виховної роботи із соціально-правового захисту дітей з дітьми у навчальних закладах за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
 • брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів, представляти права дітей у суді, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
 • представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
 • запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;
 • порушувати перед відповідними органами  питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади;
 • запрошувати на бесіду до служби дітей, які перебувають на обліку, скоїли правопорушення чи потребують соціального або правового захисту;
 • укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;