Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Селищний бюджет на 2020 рік

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

 

 

Пʼятдесят перша сесія                                                                 

 

23 грудня 2019 року

 

Про бюджет

Червоненської селищної   

об’єднаної територіальної громади

на 2020 рік

(06509000000)

код бюджету

 

сьомого скликання

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового відділу  селищної  ради Шевчук Н.В., розглянувши рішення виконавчого комітету від 16 грудня 2019 року «Про схвалення проєкту бюджету Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (06509000000)», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

1.1. Доходи селищного бюджету у сумі 40 339 000 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 39 630 700 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 708 300 гривень, згідно
з  додатком 1.

1.2. Видатки селищного бюджету у сумі 40 339 000 гривень,                             у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету -                              
39 630 700 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету –        708 300  гривень згідно з  додатком 2.

1.3. Повернення кредитів до селищного бюджету у сумі 30 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету –   30 000 гривень, згідно з додатком 4.

1.4. Надання кредитів з селищного бюджету у сумі 30 000 гривень, у тому числі із спеціального фонду селищного бюджету – 30 000 гривень, згідно з додатком 4.

1.5. Оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,25 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

1.6. Резервний фонд селищного бюджету у розмірі 42 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів селищного бюджету на 2020 рік по відповідальному виконавцю за бюджетними програмами згідно з додатком 2.

3.  Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти та інші субвенції  з селищного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатками 3 та  3.1 відповідно.

4.  Надати право виконавчому комітету селищної ради, у  разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах, вносити зміни  до доходів/фінансування та видатків селищного бюджету, з наступним затвердженням на сесії селищної  ради.         

 

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 735 680 гривень згідно з додатком 5.

6. Установити, що до доходів загального фонду селищного бюджету на 2020 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2020 рік:

  • у частині доходів є надходження, визначені пунктами 41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України;
  • у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України.

 

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з відповідними пунктами статей 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Надати право  селищному голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету  на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11. Надати право виконавчому комітету селищної ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами) та відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

12. Головному розпоряднику бюджетних коштів селищного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечити доступність про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами, показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року,

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

6) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

8) до закінчення першого кварталу 2020 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників на здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

9) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

10) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі.

13.  Надати право виконавчому комітету селищної ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлова-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

14. Доручити селищному голові укладати договори з головами відповідних місцевих рад про отримання та використання за цільовим призначенням у 2020 році коштів субвенцій, що передбачені для передачі селищному бюджету, та коштів субвенцій, що передаються з селищного бюджету.

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

16. Додатки 1-5 до рішення є його невід’ємною частиною.

17. Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті селищної ради та в газеті ПП «Новини Андрушівщини», не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлова-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

 

Додатки:

 

 

Селищний голова                                                                Ю.В.Ящук

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік" 53 сесії від 20.02.2020, вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 2 681 989 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету. 

2. Внести зміни  до рішення сесії селищної ради від 23.12.2019р. «Про бюджет Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»,  а саме:

2.1. В підпункті 1.2 пункту 1:  цифри 40 339 000 гривні, 39 630 700  гривень та 708 300  гривень замінити відповідно цифрами 43 020 989 гривень, 39 810 281 гривня та 3 210 708 гривень.

2.2. Пункт 1 доповнити підпунктом 1.7 такого змісту: «1.7. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 179 581 гривня (додаток 6), з них:

  • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 2 502 408 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів  селищного бюджету;
  • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 2 681 989 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету».

2.3. Пункт 1 доповнити підпунктом 1.8 такого змісту: «1.8. Установити в цілому  дефіцит  спеціального фонду селищного бюджету у сумі 2 502 408 гривень (додаток 6), джерелами покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)».

2.4. В пункті 5 цифру 2 735 680  гривень  замінити цифрою 4 534 393 гривні. 

2.5. Пункт 6 викласти в новій редакції: «6. Установити, що до  джерел формування  загального фонду селищного бюджету на 2020 рік належать: 

  1. доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;
  2. у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України».

2.6. Пункт 7 викласти в новій редакції: «7. Установити, що джерелами  формування спеціального фонду селищного бюджету на 2020 рік:       

  1. у частині доходів є надходження, визначені пунктами 4-1, 6 частини 1 статті 69¹  Бюджетного кодексу України;
  2. у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;
  3. у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України».

2.7. Рішення доповнити пунктом 19 наступного змісту: «Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 7 до цього рішення».

3. Додатки  2, 3 та 5 викласти в новій редакції.

4. Рішення доповнити додатками 3.2, 6 та 7.

5. Рішення набирає чинності з 20 лютого 2020 року.

6. Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлова-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

Додатки:

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік" 54 сесії від 18.03.2020, вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 1 757 597 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету. 

2. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 23.12.2019р. «Про бюджет Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» зі змінами, а саме:   

2.1. В підпункті 1.1 пункту 1: цифри 40 339 000 гривень та 39 630 700 гривень замінити відповідно цифрами 41 098 938 гривень та 40 390 638 гривень

2.2. В підпункті 1.2 пункту 1:  цифри 43 020 989 гривень, 39 810 281 гривн