Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (5 проєкт): Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Червоненський селищний ринок» Червоненської селищної ради

Червоненська селищна рада

Житомирської області

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

V сесія VIII скликання

від               2021 року                                                                              №

 

Про затвердження Статуту Комунального

підприємства «Червоненський селищний ринок»

Червоненської селищної ради

 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 57 Господарського кодексу України,  Законів України «Про житлово-комунальні послуги»«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут Комунального підприємства «Червоненський селищний ринок» Червоненської селищної ради.  (додаток 1).

2. Керівника Комунального підприємства «Червоненський селищний ринок» Червоненської селищної ради уповноважити на підписання та подання Статуту Комунального підприємства ««Червоненський селищний ринок» Червоненської селищної ради на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

 

 

 

Селищний голова                                                                          Юрій Ящук

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА

 

«ЧЕРВОНЕНСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ РИНОК»

Червоненської селищної ради 

 

 

 

 

смт. Червоне

2021

 

 

                                                                  1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комунальне підприємство КП «Червоненський селищний ринок» Червоненської селищно ради  (далі - підприємство) є суб’єктом господарювання, утвореним у формі комунального унітарного підприємства.

Засновником (власником) підприємства є Червоненська територіальна громада, в особі Червоненської селищної   ради (далі – засновник).

Виконавчий комітет  Червоненської  селищної, або наглядова рада в разі її створення є органом(далі орган управління), який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Повне найменування підприємства: комунальне підприємство «Червоненський селищний ринок»

Скорочене найменування підприємства: - КП  «Червоненський селищний ринок».

Місцезнаходження підприємства:  Україна, 13434, Житомирська  область, Бердичівський   район,   смт Червоне, вул. Миру, 9.

                                          

                                                  2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків,  печатки та штампи зі своєю назвою.

Підприємство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями  Червоненської селищної ради, її виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами, а також цим статутом.

Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та самостійності, відповідає за всіма зобов’язаннями перед контрагентами за укладеними договорами, перед бюджетами та банками відповідно до чинного законодавства України.

Підприємство має відокремлене майно, закріплене за ним на праві повного господарського відання, вправі на умовах цього статуту та згідно з вимогами законодавства від свого імені укладати договори та угоди, набувати майнових та немайнових особистих прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському, адміністративному судах.

Засновник не несе відповідальності за зобов'язання підприємства, а підприємство не несе відповідальності за зобов'язання засновника.

 

                                           3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Метою створення підприємства є :

 • задоволення потреб населення в сільськогосподарській продукції та інших товарах шляхом створення умов для торгівлі ;
 • організація забезпечення належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою Червоненської  територіальної громади ;
 • розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання   території населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;
 • виконання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду;
 • організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;
 • забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які знаходяться на обслуговуванні підприємства;
 • розвиток підприємства на підставі принципу вільного вибору предметів діяльності, не заборонених діючим законодавством;
 • виконання робіт, надання послуг та реалізації продукції, здійснення різних видів виробничої та комерційної діяльності з метою отримання прибутку;
 • виконання робіт, пов’язаних з управлінням об’єктами комунального майна, закріпленими за підприємством в установленому порядку на праві повного господарського відання.

Предметом діяльності підприємства є виконання робіт (надання послуг) з метою належного утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, закріплених за підприємством є:

 • створення  утримання і здача в оренду місць для торгівлі на ринку;
 • здача в  оренду земельних ділянок для облаштування постійних і тимчасових місць  для торгівлі:
 • демонтаж , перевезення та зберігання безхазяйного майна (кіосків, павільйонів, гаражів, рекламо носіїв  та ін.) та самовільно розміщених об’єктів , що порушують Правила благоустрою громади;
 • надання послуг спеціалізованим транспортом тракторами, екскаватором  і т п;
 • організація збору твердих і рідких побутових відходів;
 • очистка від снігу і посипання вулиць грунтовими сумішами в зимовий період ;
 • надання послуг по обслуговуванню та робота з програмним забезпеченням;
 • здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об'єктів благоустрою, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;
 • утримання в належному стані, виконання робіт з будівництва, капітального та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговування покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок, технічних засобів регулювання дорожнього руху, туалетів, відповідно до діючих норм і стандартів;
 • виконання комплексу робіт щодо утримання, відновлення та видалення зелених насаджень (у тому числі снігозахисних та протиерозійних) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;
 • виконання робіт з обстеження якісного та кількісного стану зелених насаджень, які підлягають видаленню та підготовки документів щодо їх видалення;
 • квіткове оформлення об’єктів зеленого господарства  селищної ради;
 • надання платних послуг, пов’язаних з благоустроєм, озелененням і квітковим оформленням територій, інтер’єрів тощо;
 • виконання будівельних, монтажних, столярних робіт, робіт з капітального та поточного ремонту об’єктів, озеленення власними силами;
 • здійснення комерційної, торгівельної, торгівельно-закупівельної, постачально-збутової діяльності, оптової і роздрібної реалізації продукції власного і невласного виробництва, комерційної і комісійної торгівлі, в т.ч. через мережу власних та орендованих магазинів, об’єктів торгівлі, складів, баз тощо;
 • утримання в належному стані, виконання робіт з нового будівництва, капітального та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговуванню засобів та обладнання зовнішнього освітлення;
 • ручне та механізоване прибирання території громади;
 • здійснення контролю за використанням об’єктів благоустрою відповідно до їх функціонального призначення на засадах їх раціонального використання з урахуванням вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою Червоненської територіальної громади та інших вимог, передбачених чинним законодавством;
 • прийняття участі у виборі місць для будівництва нових об’єктів;
 • організація обліку та збору орендної плати на об’єктах благоустрою територіальної громади;
 • будівництво та експлуатація малих архітектурних форм, інших об’єктів благоустрою;
 • виконання робіт з підготовки селищної ради до проведення свят;
 • сприяння проведенню культурно-масових заходів в селищної ради;
 • організація місць