Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Селищний бюджет на 2019 рік

Україна

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Сорокова сесія                                                                  

 

від    22 грудня 2018 року

 

Про селищний бюджет  

Червоненської селищної об’єднаної

територіальної громади

на 2019 рік

сьомого скликання

 

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію начальника фінансового відділу  селищної  ради Шевчук Н.В., розглянувши рішення виконавчого комітету від 18.12.2018 року «Про подання проекту селищного бюджету на затвердження сесії селищної ради», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

1.1. Доходи селищного бюджету у сумі 41 747 500 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 41 325 300 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 422 200 гривень, згідно
з  додатком 1 до цього рішення.

1.2. Видатки селищного бюджету у сумі 41 747 500 гривень,                             у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету -                              
41
325 300 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 422 200  гривень.

1.3. Оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,24 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених у пункті 1.2 цього рішення.

1.4. Резервний фонд селищного бюджету у розмірі 42 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених у пункті 1.2 цього рішення.

2.  Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів селищного бюджету на 2019 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3.  Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення, у тому числі інші субвенції з селищного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 3.1 до цього рішення.

4.  Надати право виконавчому комітету, у  разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах, вносити зміни  до доходів/фінансування та видатків селищного бюджету, з наступним затвердженням на сесії селищної  ради.         

 

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3 772 456 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Установити, що до джерел формування загального фонду селищного бюджету на 2019 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік:

 у частині доходів є надходження, визначені пунктами 4-1, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Надати право  селищному голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету  на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10.   Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право виконавчому комітету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головному розпоряднику бюджетних коштів селищного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечити доступність про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року,

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

6) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

9) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі.

12.  Надати право виконавчому комітету приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи додаткові дотації та субвенції , а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлова-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 13. Делегувати повноваження функцій у сфері соціального захисту населення, зокрема призначення пільг, житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово – комунальних послуг, допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, Андрушівському районному бюджету.

 14. Доручити селищному голові укладати договори з головами відповідних місцевих рад про отримання та використання за цільовим призначенням у 2019 році коштів субвенцій, що передбачені для передачі селищному бюджету, та коштів субвенцій, що передаються з селищного бюджету.

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

16. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті селищної ради та в газеті ПП «Новини Андрушівщини», не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України

18. Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлова-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

 

 

Селищний голова                                                                Ю.В.Ящук

 

Додатки:

 

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік" 43 сесії від 24.04.2019, вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 66794 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.                                                  

2. Внести зміни  до рішення сесії селищної ради від 22.12.2018р. «Про селищний бюджет Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та від 25.02.2019р. «Про внесення змін до селищного бюджету Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», а саме:

2.1. В підпункті 1.2 пункту 1:  цифри 43147361 гривень, 41929315 гривень та 1218046  гривень замінити відповідно цифрами 43214155 гривень, 41979109 гривень та 1235046 гривень.

2.2. Підпункт 1.5 пункту 1 викласти в новій редакції: «1.5. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 788809 гривень (додаток 6), з них:

  • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 812846 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів  селищного бюджету.
  • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 1601655 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету».

2.3. Підпункт 1.6 пункту 1 викласти в новій редакції: «1.6. Установити в цілому  дефіцит  спеціального фонду селищного бюджету у сумі 712846 гривень (додаток 6), джерелами покриття якого визначити: надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету».

2.4. В пункті 5 цифру 3565317 гривень  замінити цифрою 3620117 гривень.  

3. Додатки  2, 4 та 6 викласти в новій редакції.

4. Рішення набирає чинності з 24 квітня 2019 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлова-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

Додатки:

 

 

 

 

Згідно з рішенням "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік" 44 позачергової сесії від 12.06.2019, вносяться наступні зміни:

1. Спрямувати на проведення видатків 2721379 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету.       

2. Внести зміни  до рішення сесії селищної ради від 22.12.2018р. «Про селищний бюджет Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» зі змінами та доповненнями внесеними рішеннями від 25.02.2019р. «Про внесення змін до селищного бюджету Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» і від 24.04.2019р. «Про внесення змін до селищного бюджету Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»,  а саме:

2.1. В підпункті 1.2 пункту 1:  цифри 43214155 гривень, 41979109 гривень та 1235046 гривень замінити відповідно цифрами 45935534 гривні, 42029109 гривень та 3906425 гривень.

2.2. Підпункт 1.5 пункту 1 викласти в новій редакції: «1.5. Установити в цілому дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 838809 гривень (додаток 6), з них:

  • профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 3484225 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів  селищного бюджету.
  • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 4323034 гривні, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету».

2.3. Підпункт 1.6 пункту 1 викласти в новій редакції: «1.6. Установити в цілому  дефіцит  спеціального фонду селищного бюджету у сумі 3484225 гривень (додаток 6), джерелами покриття якого визначити: надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету».

2.4. Пункт 3 викласти в новій редакції: «Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  3 до цього рішення, у тому числі інші субвенції з селищного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 3.1 до цього рішення та субвенцію з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів згідно з додатком 3.2 до цього рішення».

2.5. В пункті 5 цифру 3620117 гривень  замінити цифрою 3680117 гривень.  

3. Додатки  2, 3, 4 та 6 викласти в новій редакції.

4. Рішення доповнити додатком 3.2.

5. Рішення набирає чинності з 12 червня 2019 року.

6. Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлова-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

Додатки: