Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут комунального  некомерційного  підприємства «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини» Червоненської селищної ради

Затверджено

рішенням 36 позачергової сесії VII скликання

Червоненської селищної ради

від 21.09.2018р.

                                                    

                            

 

Статут

комунального  некомерційного  підприємства «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини» Червоненської селищної ради

 

 

 

 

смт. Червоне

2018 р.

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини» Червоненської селищної ради (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну  допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення  Червоненської ОТГ Андрушівського району Житомирської області, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

1.2. Підприємство створене за рішенням Червоненської селищної ради (надалі –Засновник)  від «21»  вересня 2018 року  (36 позачергова сесія VII скликання) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Червоненської селищної ради у комунальне некомерційне підприємство.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Червоненської селищної ради.

1.3. Підприємство створене на базі майна Червоненської ОТГ.

1.4. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є Червоненська об'єднана територіальна громада в особі Червоненської селищної ради (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

 

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ   НЕКОМЕРЦІЙНЕ   ПІДПРИЄМСТВО «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини»  Червоненської селищної ради;

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: – КНП «АЗПСМ» Червоненської селищної ради.

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 13434, Житомирська область, Андрушівський  район, смт. Червоне, вул. Заводська, 6

 

3. Мета та предмет діяльності

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Червоненської ОТГ, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

‣ медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

‣ забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

‣ організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

‣  проведення профілактичних щеплень;

‣  планування, організація, участь та контроль за проведенням  профілактичних   оглядів та диспансеризації населення, здійснення  профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану  здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь,патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

‣ консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

‣ взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

‣ організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

‣  проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

‣  направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

‣  участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

‣  участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

‣ участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

‣ участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Червоненській ОТГ та шляхів їх вирішення;

‣  надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги у Червоненській ОТГ;

‣ визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

‣ моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

‣ забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

‣ зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

‣  залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи –підприємці за договорами підряду, підтримка  професійного розвитку медичних працівників для надання якісних  послуг;

‣ закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

‣ координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

‣ надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

‣ надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

‣ надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Червоненської ОТГ;

‣  інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

4. Правовий статус

4.1. Підприємство є юридичною особою.

4.2. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.3. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Червоненської ОТГ на праві оперативного управління. На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Підприємства.

4.4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність на засадах господарської самостійності, самофінансування, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються  в порядку, встановленому законодавством.

4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство  залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.8. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис у встановленому порядку.

4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.11 Провадження видів діяльності, для яких необхідне одержання дозволу (ліцензії), здійснюються Підприємством після одержання відповідного дозволу (ліцензії) згідно з законодавством України.

4.12. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.13. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.12. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

4.14 Підприємство здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров’я, трудових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом.

 

5. Статутний капітал

Майно та фінансування

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять його основні фонди та обігові кошти, необоротні та оборотні активи, основні засоби, а також інші матеріальні цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються  виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

5.3.2. Кошти місцевого бюджету;

5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (з дозволу Засновника або уповноваженого ним органу) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.3.4. Цільові кошти;

5.3.5.