Червоненська громада
Житомирська область, Бердичівський район

ПРОГРАМА інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на 2019 рік (43 сесія)

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                              Рішення сорок третьої сесії
                                                                                   селищної ради сьомого скликання
                                   24.04.2019 року

                                                   

                  

 

ПРОГРАМА
  інформаційної діяльності
Червоненської селищної ради
на 2019 рік

 

                                       

 

  1. ПАСПОРТ Програми інформаційної діяльності Червоненської селищної ради (далі – Програма) на 2019 рік

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Червоненська селищна рада

2

Розробники Програми

Червоненська селищна рада

3

Співрозробники Програми

                    –

4

Відповідальні  виконавці Програми

Червоненська селищна рада;

відділи селищної ради та спеціалісти

5

Учасники Програми

Червоненська селищна рада

та відділи селищної ради;

підприємства, організації, з якими укладаються угоди

6

Терміни реалізації Програми

           2019 рік

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:

 

- з них коштів селищного бюджету

 

 

25000 грн.

 

25000 грн.

  8

Основні джерела фінансування Програми

Селищний бюджет

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

 

     Ефективна та якісна система інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування є невід'ємною складовою професійного функціонування системи державного управління. З появою нових інформаційних технологій інформація стає постійним і необхідним атрибутом забезпечення діяльності держави, юридичних осіб, громадських організації та громадян. Від її якості й достовірності, оперативності одержання залежать численні рішення, що приймаються на різних рівнях - від глави держави до громадянина.
     Головною метою інформатизації органів державної влади та органів місцевого самоврядування є створення оптимальних умов як для задоволення інформативних потреб, так і для реалізації конституційних прав громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, суспільних об'єднань на основі формування й використання інформаційних ресурсів.
     Зважаючи на це, прийняття Програми інформаційної діяльності Червоненської селищної ради та розвитку інформаційного простору громади на 2019 рік забезпечить можливість інформування населення отг щодо діяльності органу місцевого самоврядування, реалізацію державної інформаційної політики, втілення соціально важливих інформаційних кампаній, розвиток інформаційного простору громади шляхом залучення місцевих засобів масової інформації.
     На виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» та з метою донесення до населення громади вичерпної інформації про роботу органів влади та органів місцевого самоврядування, в селищному бюджеті необхідно передбачати кошти на фінансування заходів з висвітлення діяльності Червоненської селищної ради засобами масової інформації.
     Крім співпраці із засобами масової інформації, Програма передбачає також проведення заходів щодо підготовки професійних свят та урочистостей.
Отже, одночасно з тенденціями до демократизації влади, підвищення рівня прозорості її діяльності та підзвітності перед громадянами постає вимога інформаційної відкритості органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення якої потребує фінансування з селищного бюджету.

 

3. Мета Програми

 

     Метою Програми є створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію; забезпечення висвітлення діяльності селищної ради ОТГ; утвердження свободи слова; розвиток інформаційного простору громади; забезпечення відкритості у діяльності селищної ради; організація відзначення державних свят та пам'ятних дат.

 

4. Шляхи виконання завдань Програми

 

     Виконання завдань Програми забезпечується шляхом:

  • втілення державної інформаційної політики;
  • підвищення ролі засобів масової інформації в просторі громади;
  • реалізації заходів, спрямованих на підтримку друкованих засобів масової інформації;
  • відзначення державних свят та пам'ятних дат.

 

5. Завдання Програми

 

     Основні завдання, які потрібно вирішити для забезпечення висвітлення діяльності селищної ради та розвитку інформаційного простору громади:

  • висвітлення в засобах масової інформації діяльності селищної ради відповідно до укладених угод;
  • організація культурно-мистецьких заходів, відзначення державних свят, інших пам'ятних дат і урочистостей.

 

6. Ресурсне забезпечення Програми

 

     Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 25000 грн.
     Розпорядником коштів, спрямованих на фінансування Програми, є селищна рада.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Всього видатків на виконання Програми,     2019р.,   грн.

                      1

2

Обсяг ресурсів всього, у тому числі:

25000

селищний  бюджет

25000

кошти небюджетних джерел

-

 

7. Контроль за виконанням Програми

 

     Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює виконавець –розпорядник бюджетних коштів.
     Виконавцем-розробником Програми –– один раз на рік до 1 січня подається узагальнена інформація про стан та результати її виконання. Інформація повинна містити дані про заплановані і фактичні обсяги та джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці від початку дії Програми відповідно до форми, пояснювальну записку про роботу учасників бюджетної програми з її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.
     Виконавці Програми щорічно здійснюють обґрунтовану оцінку результатів її виконання та, при потребі, розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми.

     Напрямки інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на 2019 рік

з/п

Назва напрямку діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

        Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

  грн.

Очікуваний результат

2019 рік

1

           2

          3

     4

5

   6

    7

1.

 

Висвітлення діяльності селищної ради в засобах масової інформації

Укладання угод із засобами масової інформації

 

Апарат та відділи селищної ради

Селищний

бюджет

20000

Реалізація державної політики в інформаційній сфері на території громади

2.

Організація відзначення державних свят, урочистостей з нагоди професійних свят,  інших пам’ятних дат і урочистостей, проведення заходів з нагородження та інше

Участь в урочистих заходах державних свят та пам’ятних дат. Виготовлення  та придбання папок бланків  грамот, подяк і рамок до них; вітальних листівок.

Придбання квіткової та ритуальної продукції. Послуги банку

Апарат та відділи селищної ради

Селищний

бюджет

5000

Забезпечення проведення заходів з проведення державних свят, інших пам’ятних дат і урочистостей

 

Кошторис витрат на виконання Програми інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на 2019 рік згідно додатка.

 

 

 

 

 

                                                                                      Додаток

                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                              Рішення сорок третьої сесії
                                                                                   селищної ради сьомого скликання
                                   24.04.2019 року

 

Кошторис

витрат на виконання

Програми інформаційної діяльності

Червоненської селищної ради

на 2019 рік

Вид бюджету селищний

Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи  04346793 Червоненська селищна рада

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікація кредитування бюджету _2282_

пункту

пр-ми

Зміст

Показники

К-ть

од-ць

Загальна сума

(грн.)

1

2

3

4

5

Висвітлення діяльності селищної ради в засобах масової інформації:

1

Публікація матеріалів у формі привітання, оголошення

Оплата послуг (крім комунальних)

5

3600,00

2

Публікація матеріалів у формі інформації

Оплата послуг (крім комунальних)

6

16400,00

Організація відзначення державних свят, урочистостей з нагоди професійних свят, інших пам’ятних дат і урочистостей, проведення заходів з нагородження та інших:

1

Придбання папок, бланків, грамот, подяк і рамок до них; вітальних листівок; придбання квіткової та ритуальної продукції

Предмети, матеріалів, обладнання та інвентар

10

5000,00

   

Всього

 

25000,00

Секретар ради                                                                     Г.І.Козиренко