Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Червоненської селищної рад

У К Р А Ї Н А

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

АНДРУШІВСЬКОГО   РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

-------- сесія                                                                                                                    сьоме скликання

від ____________2018 року                                                                                                                 

 

Про затвердження Програми розвитку

дорожньої інфраструктури і фінансування

робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією,

ремонтом та утриманням автомобільних доріг

загального користування місцевого значення на

території Червоненської селищної ради  на 2018-2020 роки

 

     Відповідно до  статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери, послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Червоненської селищної ради на 2018-2020 роки (далі - Програма ) згідно з додатком.

2. Виконавчому комітету селищної ради, іншим відповідальним виконавцям, зазначеним у Програмі, забезпечити її виконання та при формуванні відповідного бюджету передбачити кошти на реалізацію Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери, послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

 

 

Селищний голова                                                                                              Ю.В. Ящук

 

 

 

                  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії селищної ради

                                                                                                                 від           

 

 

ПРОГРАМА

розвитку дорожньої інфраструктури  і фінансування робіт,

пов’язаних з будівництвом, реконструкцією,  ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення  на території Червоненської селищної ради  на 2018-2020 роки

 

Вступ

 

З метою покращення стану соціально-економічного розвитку, інвестиційної привабливості та створення умов для безпечного і повноцінного життя, праці і відпочинку населення громади, існує необхідність поліпшення ситуації у сфері дорожнього господарства.

Згідно Законів України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», «Про внесення змін до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення» від 02.06.2015 року       №491-ІІІ, «Про внесення змін до деяких законів України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення» від 02.06.2015 року  №490-ІІІ, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» від 30 березня 1994 року №198,  розроблена Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією,  ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення  на території Червоненської селищної ради  на 2018-2020 роки (далі - Програма).

Програма передбачає протягом 2018–2020 років забезпечити проведення ремонту вулиць та доріг загального користування місцевого значення на території Червоненської селищної ради.

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої  спрямована Програма

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи України, яка забезпечує роботу всіх галузей економіки та соціальний розвиток територій. Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, зайнятість населення, екологічний стан навколишнього середовища та темпи розвитку економіки загалом.

Створення сприятливих умов, необхідних для стабільного та ефективного розвитку дорожнього комплексу на території громади, залишається одним із пріоритетних завдань діяльності Червоненської селищної ради.

У зв'язку з транспортним навантаженням шляхова мережа на території громади втрачає свої експлуатаційні якості і потребує поточного і капітального ремонту.

З огляду на зазначене, з врахуванням необхідності здійснення реформування державного управління автомобільними дорогами у найближчому періоді, розроблена Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією,  ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Червоненської селищної ради ОТГ на 2018-2020 роки.

 

 Мета Програми

Метою Програми є:

         1. Створення безпечних умов дорожнього руху та розвиток дорожньої інфраструктури.

         2. Покращення показників соціально-економічного розвитку на території громади, його інвестиційної та туристичної привабливості, піднесення виробництва за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання основних доріг загального користування.

         3. Забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів виробництва, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування шляхом поліпшення стану автотранспортного сполучення.

 

Основні завдання та напрями Програми

Основними завданнями програми є:

  1.   Збереження наявної мережі автомобільних доріг з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків.
  2. Забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування місцевого значення.
  3.  Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській місцевості.
  4. Підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків.

 

 Обсяги та джерела фінансування програми 

Фінансування або співфінансування Програми здійснюється за рахунок коштів загального або спеціального (за наявності) фондів селищного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Селищна рада, як замовник робіт, приймає рішення про фінансування або співфінансування ремонту доріг місцевого значення та затверджує перелік доріг загального користування місцевого значення, що потребують ремонту.

Після прийняття рішення, селищна рада вносить виконавця до мережі одержувачів коштів та звертається зі зверненням до філії Андрушівського РДУ про включення доріг, що потребують ремонту, в регіональну програму ремонту доріг на основі фінансування або співфінансування на відповідний період.

Після отримання дозволу (укладення договору з чітким зазначенням доріг, на  які планується спрямувати кошти) від балансоутримувача дороги місцевого значення селищна рада складає розпис або план використання коштів.

Головним розпорядником коштів та замовником робіт на будівництво, реконструкцію,  ремонт та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території громади виступає Червоненської селищна рада.

Виконавцем Програми є філія Андрушівського РДУ, на балансі якого знаходяться дороги загального користування місцевого значення або інший виконавець, за погодженням з філією.

Переліки доріг, затверджені даним рішенням, попередньо узгоджуються  зі філією Андрушівського РДУ  (додаток 1, 2).

Перерахування коштів з селищного бюджету здійснюється на підставі розпорядження Червоненської селищної ради у межах помісячного розпису селищного бюджету з урахуванням обсягів виконаних робіт.

Виконавець, щомісячно звітує перед Червоненською селищною радою про використання коштів у розрізі об’єктів.

 

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

         1. Збереження існуючої мережі та покращення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

         2. Поліпшення умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів, на дорогах загального користування місцевого значення,  на аварійних ділянках шляхом проведення на них ремонтних робіт.

         3. Покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху.

 

Координація та контроль за ходом виконання програми

Координатором реалізації Програми є відділ комунального господарства, благоустрою та архітектури Червоненської селищної ради.

Відповідальним  виконавцям  про хід виконання Програми інформувати Червоненської селищну раду  щорічно до 10 лютого.

 

 

Селищний                                                                       Ю.В. Ящук