Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження Положення про уповноважену особу (закупівлі товарів, робіт і послуг) Червоненської селищної ради (56 проект)

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Андрушівського району Житомирської області

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

П'ятдесят шоста сесія                                                                сьомого скликання

від 01.06. 2020 року

 

Про затвердження Положення

про уповноважену особу (закупівлі

товарів, робіт і послуг) Червоненської

селищної ради

 

     Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11 Закону України “Про публічні закупівлі”, з метою забезпечення дотримання правових та економічних засад під час планування та здійснення закупівель товарів, робіт та послуг за кошти бюджету ОТГ для потреб територіальної громади, селищна рада

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про Уповноважену особу (закупівлі товарів, робіт і послуг) Червоненської селищної ради (додається).

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію  з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

 

 

 

 Селищний голова                                                                          Юрій ЯЩУК

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 56 сесії

Червоненської селищної  ради

сьомого  скликання

від 01.06.2020року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу (закупівлі товарів, робіт і послуг)

Червоненської селищної ради

 

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог  Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи (осіб), а також права, обов'язки та відповідальність.

1.2. Уповноважена особа (особи) - службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником Червоненської селищної ради і визначена відповідальною за організацію та проведення спрощених закупівель згідно з Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту)

1.3. Метою діяльності уповноваженої особи (осіб) є організація та проведення процедур закупівлі в інтересах замовника на засадах об'єктивності та неупередженості.

1.4. Уповноважена особа (особи)  у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

 

ІІ. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи (осіб).

2.1. Уповноважена особа здійснює свою діяльність на підставі укладеного із замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення замовника та відповідного положення.

Уповноважена особа визначається або призначається замовником одним з таких способів:

1) шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством;

2) шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку буде покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб);

3) шляхом укладення трудової угоди (контракту) згідно із законодавством.

2.2. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Не може бути визначена уповноваженою особа, залучена замовником (у разі такого залучення) за договором про надання послуг для проведення спрощених закупівель.

2.3. Визначення або призначення уповноваженої особи не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників спрощеної закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість ухвалення рішень щодо вибору переможця спрощеної закупівлі.

Для цілей цього Положення конфліктом інтересів вважається наявність приватного інтересу у працівника замовника чи будь-якої особи або органу, які діють від імені замовника і беруть участь у проведенні спрощеної закупівлі або можуть вплинути на результати цієї спрощеної закупівлі, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час проведення спрощеної закупівлі, та/або наявність суперечності між приватним інтересом працівника замовника чи будь-якої особи або органу, які діють від імені замовника і беруть участь у проведенні спрощеної закупівлі та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

2.4. Замовник має право призначити декілька уповноважених осіб, за умови що кожна з таких осіб буде відповідальною за організацію та проведення конкретних спрощених закупівель.

У разі визначення кількох уповноважених осіб розмежування їх повноважень та обов’язків визначається рішенням замовника.

У разі визначення двох і більше уповноважених осіб замовник може прийняти рішення щодо створення відповідного окремого структурного підрозділу та визначити керівника, який організовує роботу такого підрозділу.

2.5. У разі визначення однієї уповноваженої особи замовник має право визначити особу, яка буде виконувати обов'язки уповноваженої особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці).

2.6.Уповноважена особа повинна мати вищу освіту та знання у сфері публічних закупівель.

Уповноважені особи можуть пройти навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне в Інтернеті.

Уповноважена особа для здійснення своїх функцій, визначених цим Законом, підтверджує свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу шляхом проходження безкоштовного тестування. Порядок організації тестування уповноважених осіб визначається Уповноваженим органом.

Під час користування електронною системою закупівель уповноважена особа вносить до електронної системи закупівель персональні дані, надає згоду на їх обробку та оновлює такі дані у разі їх зміни. Персональні дані, внесені уповноваженою особою до електронної системи закупівель, не оприлюднюються.

2.7. Оплата праці уповноваженої особи (осіб) здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів.

2.8. Уповноважена особа (особи) під час виконання своїх функцій керується наступними принципами:

 • добросовісна конкуренція серед учасників;
 • максимальна економія, ефективність та пропорційність;
 • відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі;
 • недискримінація учасників та рівне ставлення до них;
 • об'єктивне та неупереджене визначення переможця спрощеної закупівлі;
 • запобігання корупційним діям і зловживанням.

Уповноважена особа під час організації та проведення спрощеної закупівлі повинна забезпечити об’єктивність та неупередженість процесу організації та проведення спрощених закупівель в інтересах замовника.

2.9. Уповноважена особа (особи):

 • планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель;
 • здійснює вибір процедури закупівлі;
 • проводить спрощені закупівлі;
 • забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця спрощеної закупівлі;
 • забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених