Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Червоненської селищної ради

від  11 серпня  2021 р. №78

 

ПОРЯДОК

ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

в межах Червоненської селищної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів в межах Червоненської селищної ради (далі – Порядок) визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів».

1.2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

 • вихованці – особи, які здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти або структурних підрозділах інших закладів;
 • діти шкільного віку – особи у віці від 6 до 18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту;
 • учні – особи, які здобувають загальну середню освіту у закладі освіти;
 • заклад освіти – заклад, який забезпечує здобуття дошкільної або загальної середньої освіти.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист персональних даних», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про інформацію».

1.3. Обробка та захист персональних даних дітей шкільного віку та учнів під час їх обліку здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

2. Організація ведення обліку дітей дошкільного,

шкільного віку та учнів

2.1. Облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів ведеться в межах Червоненської селищної ради.

2.2. Відділ освіти та економічного розвитку Червоненської селищної ради, як уповноважений орган за організацію ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів:

2.2.1. Організовує ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають в межах Червоненської селищної ради, шляхом створення та постійного оновлення реєстру обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, даних про них (на кожний рік окремо).

2.2.2. Селищний  голова призначає посадову особу, яка відповідає за постійне оновлення реєстру обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів (надалі – Реєстр).

2.3. Посадова особа, що відповідає за постійне оновлення Реєстру:

2.3.1. Вносить до Реєстру персональні дані дітей шкільного віку (далі – дані): прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, місце реєстрації, місце проживання чи перебування, місце навчання (навчальний заклад, форма навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами.

2.3.2. Видаляє дані дитини з Реєстру у випадку: досягнення повноліття, здобуття нею повної загальної середньої освіти, наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до Реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).

2.3.3. Для забезпечення прав дітей шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти та з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» і «Про захист персональних даних» має право отримувати, з метою оновлення Реєстру, дані про дітей дошкільного, шкільного віку від місцевих органів виконавчої влади, а також закладів освіти.

2.3.4. Використовує для створення та оновлення Реєстру отримані дані, у тому числі з інших реєстрів або баз даних.

2.3.5. Протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснює їх обробку, звіряє їх з даними Реєстру та у разі потреби вносить до нього відповідні зміни та доповнення.

Дані можуть також бути внесені до Реєстру відповідно до письмової заяви батьків (одного з батьків) дитини шкільного віку чи інших законних представників або її сканованої копії у разі її подання відповідальній особі.

У разі, коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не встановлено, протягом 5 робочих днів з дня встановлення відповідного факту надає наявні в Реєстрі її дані до служби у справах дітей Червоненської селищної ради, для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття дошкільної, загальної середньої освіти.

2.3.6. Складає і подає на підставі даних Реєстру статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

На підставі статистичних звітів про кількість дітей шкільного віку, складаються і подаються зведені статистичні звіти за формою та у порядку затвердженому Міністерством освіти і науки України.

2.4. Облік вихованців та учнів ведуть заклади дошкільної освіти та заклади загальної середньої освіти.

2.5. Заклади освіти подають щороку, не пізніше 05 вересня, відповідальній особі відділу освіти та економічного розвитку Червоненської селищної ради дані всіх учнів, які до нього зараховані.

2.6. У разі переведення учня до іншого закладу освіти або його відрахування в установленому порядку заклад освіти, з якого переводиться або відраховується учень, подає не пізніше 15 числа наступного місяця відповідальній особі дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти (заклад освіти).

2.6.1. Під час переведення учня до іншого закладу освіти, до закладу освіти, з якого він переводиться, подаються:

 • заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів).
 • письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

2.6.2. Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:

 • заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів).
 • копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

2.7. Заклади освіти у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах освіти інших адміністративно – територіальних одиниць, подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування їх дані відповідальній особі відділу освіти та уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно – територіальної одиниці, на території якої розташовано заклад освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту.

2.8. Заклади освіти невідкладно надають Бердичівському відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області та службі у справах дітей виконавчого комітету Червоненської селищної ради дані учнів, які не досягли повноліття і відсутні на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджується відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмових пояснень батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

2.9. Заклади освіти ведуть відповідну документацію з обліку учнів, передбачену діючим законодавством України.

3. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного, шкільного

віку та учнів

3.1. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного, шкільного віку у межах Червоненської селищної ради в частині реалізації відділом освіти та економічного розвитку Червоненської селищної ради повноважень, визначених цим Порядком, здійснюють Державна служба якості освіти, її територіальні органи, Житомирська обласна державна адміністрація.

3.2. Контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами освіти всіх типів, які розташовані на території Червоненської селищної територіальної громади здійснює відділ освіти та економічного розвитку Червоненської селищної ради.

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                         Наталія СЕМЕНОВА

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Червоненської селищної ради

від  11 серпня  2021 р. №78

 

ДИСЛОКАЦІЯ

територій обслуговування закладами загальної середньої освіти 

Червоненської селищної ради

 

1. «Червоненський ліцей» Червоненської селищної ради Житомирської області:

 • смт Червоне
 • с. Великі Мошківці
 • с. Глинівці
 • с. Забара
 • с. Крилівка
 • с. Котівка
 • с. Малі Мошківці

 

2. «Глинівецький ліцей» Червоненської селищної ради Житомирської області:

 • с. Глинівці
 • с. Великі Мошківці

 

3. «Крилівська гімназія» Червоненської селищної ради Житомирської області:

 • с. Крилівка

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                         Наталія СЕМЕНОВА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь