Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОГРАМА зайнятості населення на території Червоненської селищної ради Андрушівського району на 2020 рік

Дата: 13.01.2022 14:24
Кількість переглядів: 60

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення 51 сесії сьомого скликання

Червоненської селищної ради

від 23 грудня 2019 року

                                                                              

ПРОГРАМА

зайнятості населення

на території Червоненської селищної ради

Андрушівського району

на 2020 рік

 

ПАСПОРТ Програми:

1

Ініціатор розроблення Програми

Червоненська селищна рада

 

2

Розробник Програми

Червоненська селищна рада

 

3

Відповідальний виконавець

Андрушівська районна філія Житомирського ОЦЗ,

Червоненська селищна рада

 

4

Учасники Програми

Андрушівська районна філія Житомирського ОЦЗ,

Червоненська селищна рада

 

5

Термін реалізації Програми

2020 рік

 

6

Кошти задіяні на виконання Програми

Селищний бюджет

 

 

7

Орієнтований обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання реалізації Програми

 

  295234 грн.

 

                                                                                                                                              

І. Мета програми та rоловні концептуальні положення.

1. Мета програми - сприяння зайнятості населення, запобігання масовому безробіттю, забезпечення соціального захисту безробітних, а також прогнозування ринку праці на 2019 рік.

Мета програми:

Реалізація програми зайнятого населення, забезпечення ефективного збереження функціонуючих робочих місць, підвищення ефективності використання робочої сили та скорочення обсягів "прихованого безробіття". Своєчасно сприяти працевлаштуванню працездатного населення, запобігти масовому безробіттю шляхом здійснення активної політики на ринку праці, надання соціальної та матеріальної підтримки громадян, що потребують соціального захисту, забезпечити тимчасову зайнятість населення шляхом орrанізації оплачуваних громадських робіт, сприяти створенню нових робочих місць, підтримка суб'єктів господарювання, що створюють нові робочі місця, особливо в сільській місцевості.

Завдання:

Повне виконання завдань програми зайнятості на 2020 рік охопити 100 % незайнятого населення активними формами підтримки, вдосконалювати професійну освіту безробітних громадян з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці і можливості як найшвидшого працевлаштування, розвиток оплачуваних громадських робіт.

2. Правове забезпечення зайнятості населення

Програма зайнятості населення розроблена на основі Закону України «Про зайнятість населення» тa Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Вищевказаними законами держава гарантує працездатному населенню у працездатному віці:

 1. добровільність праці, вибір або зміну професії та виду діяльності;
 2. захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи;
 3. безплатне сприяння у підборі підходящої роботи і працевлаштування відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб, всіма доступними засобами, включаючи професійну орієнтацію і перепідготовку;
 4. компенсацію матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість;
 5. виплату вихідної допомоги працівникам, які втратили постійну роботу на підприємствах, в установах і організаціях, у випадках і на умовах, передбачених чинним законодавством;
 6. безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних закладах або в системі державної служби зайнятості з виплатою матеріальної допомоги;
 7. виплату безробітним в установленому порядку допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги членам сім'ї, які перебувають на їх утриманні;
 8. включення періоду перепідготовки та навчання нових професій, участі в оплачуваних громадських роботах, одержання допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги по безробіттю до загального трудового стажу, а також до безперервного трудового стажу;
 9. надання роботи за фахом на пepioд не менше трьох років молодим спеціалістам — випускникам державних навчальних закладів держави раніше заявлених підприємствами, установами, організаціями.

Державна служба зайнятості надає послуги по працевлаштуванню та професійної орієнтації працівникам, які бажають змінити професію або місце роботи, вивільнюваним працівникам і незайнятому населенню, розробляє і вносить на розгляд місцевих державних адміністрацій пропозиції про встановлення для підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, квоти прийняття на роботу осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, та направляти таких громадян для їх працевлаштування.

Підприємства, установи і організації незалежно від форм власності сприяють проведенню державної політики зайнятості на основі:

 1. додержання законодавства про працю, а також прийнятих відповідно до нього умов договорів та угод;
 2. організації професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;
 3. інформування працівників про наявність вакантних робочих місць, у тому числі з неповним робочим часом.

Підприємствам, що активно сприяють розв’язанню проблем зайнятості населення шляхом створення додаткових робочих місць для працевлаштування чи організації оплачуваних громадських робіт відповідно до законодавства України надаються пільги щодо податків та інших платежів до бюджету, які частково або повністю компенсують витрати, пов'язані з прийняттям на роботу додаткової кількості працівників.

ІІ. Працевлаштування безробітних на

вільні та новостворені робочі місця

Для громадян, які втратили роботу і заробіток (трудовий доход) згідно ст. 7 Закону України "Про зайнятість населення" підходящою вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника і надається в тій же місцевості, де він проживає. Заробітна плата повинна відповідати рівню, який особа мала за попередньою poботою.

При пропонуванні підходящої роботи враховується трудовий стаж громадянина за спеціальністю, його попередня діяльність, вік, досвід, становище на ринку праці, тривалість періоду безробіття.

Для громадян, які вперше шукають po6ory і не мають професії (спеціальності), підходящою вважається робота, яка потребує попередньої професійної підготовки aбо оплачувана робота, яка не потребує професійної підготовки.

Для громадян, які працювали не за професією понад шість місяців, підходящою вважається робота, яку вони виконували за останнім місцем роботи з урахуванням потреб ринку праці у цій професії.

Держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатним громадянам у працездатному  віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, у тому числі:

1)  один з батьків або особа, яка їх замінює, і:

 • має на утриманні дітей (дітей) віком до шести років;
 • виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину — інваліда;
 • утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства та/або інваліда 1 групи.

2) діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

3)  особи, звільнені після відбуття покарання aбо примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно - технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової альтернативної служби, (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилось 10 і менше років;

6) інваліди, які не досягли пенсійного віку;

7) особи, яким виповнилося 15 років та, які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 та 20 частини першої статі 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

ІІІ. Працевлаштування безробітних громадян

шляхом надання компенсації роботодавцю.

1. Роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, та яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.

Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, коштів Державного бюджету України для забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією (спеціальністю) та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування інваліда), у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

2. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація відповідно до частини першої цієї статті, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації або на його робоче місце за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у межах дворічного строку працевлаштовується інший безробітний.

У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація відповідно до частини першої цієї статті, за угодою сторін на його робоче місце за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у межах дворічного строку працевлаштовується інший безробітний.

3. Зазначена в частині першій цієї статті компенсація не виплачується у разі, коли роботодавець:

1) має заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.

ІV. Оплачувані громадські роботи

Селищна рада за участю державної служби зайнятості для забезпечення тимчасової зайнятості населення, перед усім осіб, зареєстрованих як безробітних, організують проведення оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру.

Обсяги організації оплачуваних громадських робіт

на території Червоненської селищної ради

        Табл. 1

Найменування
показника

Кількість
безробіт

них,
осіб

Перелік
об'єктів

 та
видів

робіт

Планове
використання
коштів
селищної ради
гривень

Термін
виконан

ня

Відпові

дальний

1. Залучено до

участі в

13

 Благоустрій

295234

  2020

Спеціаліст з підтримки безробітнихб

оплачуваних громадських роботах місцевих безробітних

 

населених пунктів

 

 

безро-бітних

2. У тому числі

 

числічислі:

 

 

 

 

 

залучено  до участі в

оплачуваних громадських роботах безробітних,     які
проживають у:

смт. Червоне

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

   с. М.Мошківці

1

 

 

 

 

с. В.Мошківці

2

 

 

 

с. Глинівці

2

 

 

 

с. Забара, Котівка

  2

 

 

 

с. Крилівка

  2

 

 

 

 

         V. Очікувані громадські роботи 

Реалізація Програми зайнятості населення територіальної громади на 2019 рік забезпечить підвищення рівня зайнятості населення громади, забезпечить соціальний захист безробітних, додаткові гарантії щодо працевлаштування громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту i не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, підвищенню якості життя, сприятиме позитивним змінам в усіх сферах життєдіяльності населення громади, досягненню громадою соціальної і певною мірою економічної самодостатності та стабільності, збалансованому розвитку населених пунктів.

VІ. Види громадських робіт

Програма зайнятості населення територіальної громади на 2020 рік забезпечує такі види громадських робіт:

 1. Упорядженння меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані цвинтарів на території ОТГ.
 2. Роботи з благоустрою та озеленення територій населених пунктів, зон відпочинку та туризму, паркових зон, придорожніх смуг.
 3. Роботи на об’єктах комунальної, форми власності у сфері будівництва, ремонту та реконструкції спортивної, транспортної, медичної, туристичної і телекомунікаційної інфраструктури.
 4. Роботи при проведені ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, шкіл, закладів культури і охорони здоров’я, тощо), впорядкування прилеглих до них територій, наведення санітарного порядку на прилеглих територія.
 5. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої влади.
 6. Підсобні роботи з відновлення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва, пам’яток архітектури, історії та культури.
 7. Підсобні роботи на території громади по ремонту приватних житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та осіб з інвалідністю, що проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування.
 8. Підсобні роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках.
 9. Роботи з інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій.
 10. Роботи в архівах з документацією.
 11. Допомога учасникам АТО/ООС, сім’ям загиблих учасників АТО/ООС та людям з інвалідністю.
 12. Організація заходів по екологічному оздоровленню територій населених пунктів (екологічного захисту навколишнього середовища).
 13. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, супровід осіб з інвалідністю по зору, а також догляд за хворими в закладах охорони здоров’я соціального захисту, тощо.
 14. Догляд за одинокими пристарілими.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій