Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (6 проєкт): Про  створення комісії ТЕБ та НС Червоненської селищної ради та затвердження  Положення про комісію з питань ТЕБ та НС

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Житомирської області

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

VІ сесія VIII скликання

від  ___ березня 2021 року                                                                           № ___

 

Про  створення комісії ТЕБ та НС

Червоненської селищної ради

та затвердження  Положення

про комісію з питань ТЕБ та НС

 

Заслухавши селищного голову Ящука Ю.В. про створення комісії ТЕБ та НС Червоненської селищної ради та затвердження Положення про комісію з питань ТЕБ та НС, беручи до уваги Протокол №2 позачергового засідання обласної комісії, з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 25.01.2021 року, з метою ефективної реалізації комплексу заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, керуючись ст. 26 Закону  України «Про місцеве   самоврядування    в  Україні», пп. 3 ч. 3 ст. 6, п. 2 ст. 19 «Кодексу цивільного захисту України», Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», селищна  рада

 

В И Р І Ш И ЛА :

1. Створити комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Червоненської селищної ради та затвердити її посадовий склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та  надзвичайних ситуацій  Червоненської  селищної  ради (додаток 2).

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на головного відповідального виконавця — спеціаліста з військового обліку та цивільного захисту населення апарату виконавчого комітету Червоненської селищної ради Пасічник Г.Л.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради Безноско Н.Б.

 

 

 

Селищний голова                                                                                   Юрій ЯЩУК

 

 

Додаток 1

                                                                                                   до рішення  селищної ради

                                                                                            № __ від 18.03.2021 року

                                                                                           

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки

та  надзвичайних ситуацій  Червоненської  селищної ради

 

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  Червоненської селищної ради (далі - комісія) є постійно діючим органом, який утворюється Червоненською селищною радою для координації діяльності  місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і території Червоненської селищної ради від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим Положенням, а також рішеннями регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії на території Червоненської селищної ради є:

1) координація діяльності пов’язаної із:

 • функціонуванням Червоненської місцевої ланки Житомирської територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;
 • здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
 • залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;
 • забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;
 • навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;
 • визначенням меж зони надзвичайної ситуації;
 • здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
 • організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів цивільного захисту;
 • організацією та здійсненням:
  • заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
  • заходів з евакуації (у разі потреби);
  • радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і території Червоненської селищної ради від наслідків надзвичайної ситуації;
  • вжиттям заходів до забезпечення готовності Червоненської місцевої ланки Житомирської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;
 • здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
 • інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;
 • забезпеченням:
  • живучості об’єктів економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;
  • стабільного функціонування об’єктів життєдіяльності під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів ;
  • безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;
  • санітарного та епідемічного благополуччя населення;
  • організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;
  • встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, мостів, шляхопроводів тощо;

2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

 • функціонування Червоненської місцевої ланки Житомирської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;
 • здійснення заходів:
  • щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
  • щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища;

4) підвищення ефективності діяльності виконавчого комітету та Червоненської селищної ради, підприємств, установ та організацій під час реагування на надзвичайну ситуацію.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) у режимі повсякденної діяльності:

 • здійснює координацію діяльності щодо  розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;
 • здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);
 • сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;
 • координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення.

2) у режимі підвищеної готовності:

 • здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;
 • організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;
 • забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації регіонального і місцевого рівня;
 • готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;
 • координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;
 • забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;

3) у режимі надзвичайної ситуації:

 • забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів Червоненської місцевої ланки Житомирської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
 • організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня;
 • залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;