Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (6 проєкт): Про  створення комісії ТЕБ та НС Червоненської селищної ради та затвердження  Положення про комісію з питань ТЕБ та НС

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Житомирської області

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

VІ сесія VIII скликання

від  ___ березня 2021 року                                                                           № ___

 

Про  створення комісії ТЕБ та НС

Червоненської селищної ради

та затвердження  Положення

про комісію з питань ТЕБ та НС

 

Заслухавши селищного голову Ящука Ю.В. про створення комісії ТЕБ та НС Червоненської селищної ради та затвердження Положення про комісію з питань ТЕБ та НС, беручи до уваги Протокол №2 позачергового засідання обласної комісії, з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 25.01.2021 року, з метою ефективної реалізації комплексу заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, керуючись ст. 26 Закону  України «Про місцеве   самоврядування    в  Україні», пп. 3 ч. 3 ст. 6, п. 2 ст. 19 «Кодексу цивільного захисту України», Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», селищна  рада

 

В И Р І Ш И ЛА :

1. Створити комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Червоненської селищної ради та затвердити її посадовий склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та  надзвичайних ситуацій  Червоненської  селищної  ради (додаток 2).

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на головного відповідального виконавця — спеціаліста з військового обліку та цивільного захисту населення апарату виконавчого комітету Червоненської селищної ради Пасічник Г.Л.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради Безноско Н.Б.

 

 

 

Селищний голова                                                                                   Юрій ЯЩУК

 

 

Додаток 1

                                                                                                   до рішення  селищної ради

                                                                                            № __ від 18.03.2021 року

                                                                                           

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки

та  надзвичайних ситуацій  Червоненської  селищної ради

 

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  Червоненської селищної ради (далі - комісія) є постійно діючим органом, який утворюється Червоненською селищною радою для координації діяльності  місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і території Червоненської селищної ради від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим Положенням, а також рішеннями регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії на території Червоненської селищної ради є:

1) координація діяльності пов’язаної із:

 • функціонуванням Червоненської місцевої ланки Житомирської територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;
 • здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
 • залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;
 • забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;
 • навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;
 • визначенням меж зони надзвичайної ситуації;
 • здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
 • організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів цивільного захисту;
 • організацією та здійсненням:
  • заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
  • заходів з евакуації (у разі потреби);
  • радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і території Червоненської селищної ради від наслідків надзвичайної ситуації;
  • вжиттям заходів до забезпечення готовності Червоненської місцевої ланки Житомирської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;
 • здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
 • інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;
 • забезпеченням:
  • живучості об’єктів економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;
  • стабільного функціонування об’єктів життєдіяльності під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів ;
  • безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;
  • санітарного та епідемічного благополуччя населення;
  • організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;
  • встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, мостів, шляхопроводів тощо;

2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

 • функціонування Червоненської місцевої ланки Житомирської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;
 • здійснення заходів:
  • щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
  • щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища;

4) підвищення ефективності діяльності виконавчого комітету та Червоненської селищної ради, підприємств, установ та організацій під час реагування на надзвичайну ситуацію.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) у режимі повсякденної діяльності:

 • здійснює координацію діяльності щодо  розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;
 • здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);
 • сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;
 • координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення.

2) у режимі підвищеної готовності:

 • здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;
 • організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;
 • забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації регіонального і місцевого рівня;
 • готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;
 • координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;
 • забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;

3) у режимі надзвичайної ситуації:

 • забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів Червоненської місцевої ланки Житомирської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
 • організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня;
 • залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;
 • вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;
 • забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
 • встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня;
 • організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
 • приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до територіального органу ДСНС України зазначених матеріалів;
 • вивчає обставини, що склалися, та подає Червоненській селищній раді інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;

4) у режимі надзвичайного стану:

 • забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил Червоненської місцевої ланки Житомирської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України “Про правовий режим воєнного стану”“Про правовий режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових актів;
 • здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

5. Комісія має право:

 • залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби Червоненської місцевої ланки Житомирської територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;
 • заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території Червоненської селищної ради, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;
 • одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Червоненської селищної ради, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;
 • залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Червоненської селищної ради (за погодженням з їх керівниками);
 • розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.

6. Головою комісії є голова Червоненської селищної ради.

Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови - за його дорученням, секретар селищної ради.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - секретар селищної ради.

Посадовий склад комісії затверджується Червоненською селищною радою.

Персональний склад комісії затверджується головою комісії.

Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.

7. Голова комісії має право:

 • залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;
 • приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;
 • вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;
 • делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступнику голови комісії;
 • визначати функціональні обов’язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії).

8. Робочим органом комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є спеціаліст з військового обліку та цівільного захисту населення апарату виконавчого комітету Червоненської селищної ради.

9. Комісія проводить засідання в разі потреби. У разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, яка потребує вжиття невідкладних заходів, засідання комісії проводиться невідкладно.

Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та  секретарем комісії.

10. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території Червоненської селищної ради.

11. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

12. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на Червоненську селищну раду.

13. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Секретар ради                                                                              Неля БЕЗНОСКО

 

 

                                                                                                   Додаток 2

                                                                                                   до рішення  селищної ради

                                                                                            № __ від 18.03.2021 року

Посадовий склад

комісії з питань ТЕБ і НС Червоненської селищної ради

 № з/п

Посада у складі комісії

Посада у складі комісії

1

Голова комісії

голова селищної ради

2

Заступник голови комісії

керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Червоненської селищної ради

3

</