Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

СТОП БУЛІНҐ

Закон України «Про освіту» (витяг, що стосується булінгу)

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
3 -1 ) булінг (цькування) - діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які
полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому
числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно
малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників
освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або
фізичному здоров’ю потерпілого.
Типовими ознаками булінгу (цькування) є:
систематичність (повторюваність) діяння;
наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за
наявності);
дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної
шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника,
та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого;
{Частину першу статті 1 доповнено пунктом 3 -1  згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
Стаття 25. Права і обов’язки засновника закладу освіти
1. Права і обов’язки засновника щодо управління закладом освіти визначаються цим
Законом та іншими законами України, установчими документами закладу освіти.
2. Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа:
здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію
булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на
випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних
представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;
сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів
для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили
булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;
{Частину другу статті 25 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
Стаття 26. Керівник закладу освіти
3. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:
сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від
насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

{Частину третю статті 26 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції
України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних
органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову
політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та
протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
{Частину третю статті 26 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків,
законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;
скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення
за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
{Частину третю статті 26 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг
здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу
(цькування);
{Частину третю статті 26 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у
справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
{Частину третю статті 26 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані
забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників)
відкритий доступ до такої інформації та документів:
правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі
освіти;
{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки
булінгу (цькування) в закладі освіти;
{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та
відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти
1. Здобувачі освіти мають право на:
захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм
насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою,
пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
{Абзац десятий частини першої статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом  №
2657-VIII від 18.12.2018 }
отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від
булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
{Частину першу статті 53 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
3. Здобувачі освіти зобов’язані:
дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а
також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно
здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб,
які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які
отримали достовірну інформацію від інших осіб.
{Частину третю статті 53 доповнено абзацом шостим згідно із Законом  № 2657-VIII
від 18.12.2018 }
Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових
працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу
1. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на:
захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому
числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації,
що завдають шкоди здоров’ю.
{Частину першу статті 54 доповнено абзацом двадцятим згідно із Законом  № 2657-VIII
від 18.12.2018 }

2. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані:
захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та
психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою
ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти,
запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних
напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти,
виконувати свої посадові обов’язки;
повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно
здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб,
які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію
про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу
(цькування).
{Частину другу статті 54 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом  № 2657-
VIII від 18.12.2018 }
Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти
2. Батьки здобувачів освіти мають право:
отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання
соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу
(цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати
навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати
оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;
{Абзац восьмий частини другої статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом  №
2657-VIII від 18.12.2018 }
подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу
(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
{Частину другу статті 55 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування)
стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
{Частину другу статті 55 доповнено абзацом десятим згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:
сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу
(цькування);
{Частину другу статті 55 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом  № 2657-
VIII від 18.12.2018 }

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в
закладі освіти.
{Частину другу статті 55 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом  № 2657-
VIII від 18.12.2018 }
Стаття 64. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки
1. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки:
з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і
реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина,
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику,
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику з питань сім’ї та дітей, розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на
запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, порядок реагування на
випадки булінгу (цькування), порядок застосування заходів виховного впливу;
{Частину першу статті 64 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки булінгу (цькування) в закладах
освіти;
{Частину першу статті 64 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
Стаття 65. Повноваження державних органів, до сфери управління яких належать заклади
освіти
1. Державні органи, до сфери управління яких належать заклади освіти:
сприяють розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу
(цькуванню) в закладах освіти;
{Частину першу статті 65 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
Стаття 66. Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної
Республіки Крим
1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київська та
Севастопольська міські ради:
сприяють розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу
(цькуванню) в закладах освіти;
{Частину першу статті 66 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
2. Районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад:

сприяють розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу
(цькуванню) в закладах освіти;
{Частину другу статті 66 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII від
18.12.2018 }
Стаття 71. Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти
2. Суб’єкти громадського нагляду (контролю) мають право:
1) ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань освіти та оприлюднювати результати
таких досліджень;
2) проводити моніторинг та оприлюднювати результати, зокрема, щодо:
випадків булінгу (цькування) в закладах освіти та заходів реагування на такі випадки,
вжитих керівництвом закладу освіти або його засновником;
{Пункт 2 частини другої статті 71 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом  № 2657-
VIII від 18.12.2018 }
Стаття 73. Інститут освітнього омбудсмена
1. З метою забезпечення належних умов для реалізації права особи на освіту в системі
4. Освітній омбудсмен відповідно до покладених на нього завдань має право:
здійснювати перевірку заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, повноту та
своєчасність заходів реагування на такі випадки з боку педагогічних, науково-
педагогічних, наукових працівників, керівництва та засновника закладу освіти;
{Частину четверту статті 73 доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 2657-VIII
від 18.12.2018 }
аналізувати заходи для надання соціальних та психолого-педагогічних посл