Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма розвитку фізичної культури і спорту Червоненської селищної  територіальної громади на 2023-2025 роки

Додаток

до рішення ХХV сесії VІІІ скликання

  Червоненської селищної  ради

               від 21 12.2022 року №520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

розвитку фізичної культури і спорту Червоненської селищної 

територіальної громади на 2023-2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Червоне

 

ПАСПОРТ Програми

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Червоненська селищна рада

2

Розробник Програми

2023-2025 роки

Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради

3

Відповідальний виконавець

2023-2025 роки

Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради

4

Головний розпорядник коштів

Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради

5

Учасники програми

Заклади освіти та культури Червоненської селищної ради, підприємства, установи та організації

Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради

6

Термін реалізації Програми

2023-2025 роки

7

Кошти задіяні на виконання Програми

Місцевий бюджет, інші кошти, не заборонені чинним законодавством

8

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання реалізації Програми,грн.

Всього    92 400

 

2023-30 800

2024-30 800

2025-30 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

 

Реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту протягом останніх років обумовила ряд позитивних змін. Закріплено позитивні тенденції з окремих напрямків фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

 Рівень розвитку фізичної культури і спорту на території Червоненської селищної територіальної громади  не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності негативно впливає на стан здоров'я населення, що у свою чергу позначається на погіршенні демографічної ситуації.

Наявна в Червоненській селищній ТГ база фізичного виховання, фізичної культури і спорту перебуває у складному стані і не може задовольнити потреб населення.

Недостатньо фінансуються спортивні об’єкти Червоненської селищної територіальної громади, більшість з яких потребують капітального ремонту та обладнання сучасним спортивним інвентарем.

В жодному населеному пункті, підприємстві, установі та організації немає штатних інструкторів з фізичної культури.

 Більшість дітей мають відхилення у фізичному розвитку та стані здоров'я. У підростаючого покоління різко прогресують хронічні хвороби серця, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо. Ситуація загострюється через зростаючу популярність у дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (соцмережі, комп'ютерні ігри тощо), зростає кількість дітей, що курять, зловживають алкоголем, вживають наркотичні засоби, відповідно загострюється криміногенна ситуація.

Малорухливий спосіб життя підростаючого покоління став реальною перепоною для їхнього нормального фізичного розвитку. Аналізуючи стан розвитку фізичної культури і спорту, даною програмою передбачається створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов щодо підвищення активності у сфері фізичної культури і спорту, її адаптації до сучасних вимог.

 Комплексний підхід  до розв'язання існуючих проблем на основі
використання  програмно-цільового  методу  потребує   розроблення,
затвердження     та    виконання    протягом    2023-2025 років Програми  розвитку  фізичної культури і спорту
Червоненської селищної територіальної громади  (далі - Програма).

 

ІІ. Мета  Програми

 

Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких   верств   населення  до  масового  спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації  здібностей  обдарованої   молоді   у дитячо-юнацькому спорті,  спорті  вищих досягнень та виховання її в дусі олімпійських принципів.

 

ІІІ. Шляхи реалізації Програми

 

Розв'язання існуючих проблем можливо шляхом:

- забезпечення об'єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту органів місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;

- удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів;

- забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів;

- поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

- підвищення ролі засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя.

ІV. Фінансове забезпечення Програми

 

Програма фінансується за рахунок коштів бюджету Червоненської селищної територіальної громади, передбачених на утримання відповідних галузей, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 

V. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

- підвищити рівень охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою;

- підвищити результати виступів спортсменів (жителів Червоненської селищної територіальної громади) в районних, обласних та всеукраїнських  змаганнях;

- впровадити доступні та ефективні види послуг (оздоровчі, рекреаційні, реабілітаційні і спортивні) для різних груп населення;

- сформувати систему підготовки спортивних резервів для збірних команд району, області та України;

- підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами різного типу;

- створити належні матеріально-технічні та фінансові умови для розвитку пріоритетних видів спорту;

- посилити здатність працюючих адаптуватись до зростаючих вимог сучасного виробництва, зменшити витрати, пов'язані з тимчасовою втратою працездатності, лікуванням та перебуванням у стаціонарних лікувальних медичних закладах;

- підвищити престижність відповідних професій та удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

 

VІ. Контроль за виконанням Програми

 

     Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює виконавець – розпорядник бюджетних коштів.

     Виконавцем-розробником Програми –– один раз на рік подається узагальнена інформація про стан та результати її виконання. Інформація повинна містити дані про заплановані і фактичні обсяги та джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці від початку дії Програми відповідно до форми, пояснювальну записку про роботу учасників бюджетної програми з її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.

     Виконавці Програми щорічно здійснюють обґрунтовану оцінку результатів її виконання та, при потребі, розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                 Неля БЕЗНОСКО

 

Додаток до Програми

Напрямки   діяльності та  основні   заходи  Програми

 

 

 

 

Перелік заходів програми

 

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Фінансування всього

 

Орієнтовні обсяги фінансування по роках,тис. грн.

 

2023

2024

2025

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх  навчальних закладах, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення

 

1

Забезпечити умови для впровадження фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, технічних  навчальних закладах в обсязі не менше 5-6 годин рухової активності на тиждень

2023-2025

Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради

Не потребує фінансування

 

2

Забезпечити залучення до занять на пільгових умовах фізичною культурою і спортом дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених, багатодітних  сімей

2023-2025

Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради

Не потребує фінансування

 

3

Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади та центр дозвілля спортивним обладнанням та інвентарем

2023-2025

Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради

Місцевий бюджет, інші кошти

15 000

5 000

5 000

5 000