Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма розвитку Андрушівської ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській області, як відокремленого підрозділу ДПС, щодо функціонування сервісного центру обслуговування платників на 2023 рік

Додаток

до рішення ХХІХ сесії VІІІ скликання Червоненської селищної ради від 24.02.2023 №558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку Андрушівської ДПІ

Головного управління ДПС у Житомирській області, як відокремленого підрозділу ДПС, щодо функціонування сервісного центру обслуговування платників

на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Червоне 2023

 

 

 

1. Загальна характеристика Програми розвитку Андрушівської ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській області, як відокремленого підрозділу ДПС, щодо функціонування сервісного центру обслуговування платників на 2023 рік

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Головне управління ДПС у Житомирській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа

Закон України від 06 вересня 2012 року №5203-VІ “Про адміністративні послуги”, наказу ДПС України від 30.09.2020 № 537 “Про затвердження документів, які регламентують діяльність ЦОП“ щодо якісного надання адміністративних послуг, поліпшення обслуговування платників податків, функціонування автоматизованих робочих місць в центрі обслуговування платників, забезпечення створення комфортних умов для платників податків та на виконання вимог наказу ДФС України від 21.11.2014 № 318 “Про затвердження Бренд-буку”

3

Розробник Програми

Андрушівська ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області, Фінансовий відділ Червоненської селищної ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Андрушівська ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області

5.

Організація виконання програми (ГРК)

Фінансовий відділ Червоненської селищної ради

6.

Учасник Програми

Фінансовий відділ Червоненської селищної ради , Андрушівська ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області

7.

Термін реалізації Програми

2023рік

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Червоненської селищної територіальної громади

 

 

 

2. Мета Програми

Метою Програми розвитку Андрушівської ДПІ  Головного управління ДПС у Житомирській області (надалі - Андрушівська ДПІ), як відокремленого підрозділу ДПС, щодо функціонування сервісного центру обслуговування платників на 2023 рік (далі – Програма) є забезпечення сприятливих умов для швидкого і якісного надання громадянам і платникам податків адміністративних, інформаційних податкових та інших видів послуг; забезпечення повноти обліку платників місцевих податків і зборів, прозорості нарахування та своєчасності ними сплати податків до бюджету Червоненської селищної територіальної громади (надалі-бюджет СТГ) для фінансування видатків, пов’язаних з її розвитком.

         Програма розроблена з метою забезпечення виконання вимог Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203 - VІ “Про адміністративні послуги”, наказу ДПС України від 30.09.2020 № 537 “ Про затвердження документів, які регламентують діяльність ЦОП“ щодо якісного надання адміністративних послуг, поліпшення обслуговування платників податків, функціонування автоматизованих робочих місць в центрі обслуговування платників, забезпечення створення комфортних умов для платників податків та на виконання вимог наказу ДФС України від 21.11.2014 № 318 “Про затвердження Бренд-буку” щодо впровадження загальної концепції та стандартів при оформленні центрів обслуговування платників, який надає майже весь перелік адміністративних і державних послуг для платників.

 

Очікувані результати:

  • створення сприятливого інвестиційного клімату;
  • створення умов для розвитку підприємництва;
  • налагодження партнерських стосунків з платниками податків;
  • впровадження стандартизованих та прозорих форм і методів обслуговування платників податків та зборів;
  • забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної податкової служби;
  • забезпечення повноти та своєчасності надходження податків і зборів до бюджету СТГ;
  • розширення бази оподаткування.

 

3. Основні шляхи та напрями виконання Програми

         Інструментами виконання Програми є:

         1.Покращення функціонування сервісного центру обслуговування платників (далі - ЦОП).

         2.Придбання та ремонт комп’ютерної та копіювальної техніки.

         3.Придбання канцелярських товарів (офісного паперу, офісних книг, тонеру для заправки комп’ютерної техніки, поштових конвертів, поштових марок).

         Основними напрямами виконання Програми є:

       1. Вжиття заходів щодо формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, видача Картки платника податків, - документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі.

       2. Забезпечення видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми та про джерела виплачених доходів та утриманих податків.

       3. Забезпечення здійснення реєстрації та ведення обліку платників податків, об’єктів оподаткування.

       4. Взаємодія з органами виконавчої влади з питань погашення заборгованості по розрахунках з бюджетом по податку на доходи фізичних осіб, плати за землю та вжиття заходів щодо погашення недоїмки до бюджетів усіх рівнів.

         5. Забезпечення систематичного проведення контрольних зустрічних звірок щодо суб'єктів господарювання, які сплачують плату за землю. Продовження практики взаємодії з іншими контролюючими органами щодо повноти обліку фізичних осіб-платників плати за землю та своєчасності їх розрахунків з бюджетом.   

         6. Підготовка необхідних матеріалів та забезпечення участі представників Андрушівської ДПІ на засіданнях робочих груп з питань координації дій органів ДПС і владних структур по забезпеченню надходжень податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів у повному обсязі та зменшення податкового боргу по податкам та зборам до бюджету громади. Використання всіх передбачених чинним законодавством важелів впливу до тих платників податків, які ухиляються або мінімізують їх сплату.

         7. Створення належних умов для жителів Червоненської селищної територіальної громади для проведення звірки даних з податку на нерухоме майно та плати за землю.

         8. Організація всебічного, із застосуванням засобів масової інформації, інформування та роз'яснення платникам податків та громадянам нових податкових норм.

         9. Забезпечення інформування широкого кола платників податків про зміни в податковому законодавстві з залученням всіх можливих ресурсів.

         10. Забезпечення належної роботи центру обслуговування платників для роз'яснення податкового законодавства, особистого прийому платників посадовими особами Андрушівської ДПІ, вжиття заходів щодо своєчасного та якісного розгляду їх звернень.

         11.Сворення відповідних умов для проведення деклараційної кампанії громадянам з метою повноти сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету СТГ.

 

4. Ресурсне забезпечення та ймовірні шляхи виконання показників продуктивності Програми

 

         Показниками ефективності програми є підвищення рівня якості послуг, що надаються платникам податків, зокрема створення комфортних умов та  максимальне спрощення процедури декларування та сплати податків.

                   Показниками якості програми є розширення податкової бази.

Зазначені показники планується досягти за рахунок розширення переліку послуг, що надаються платникам податків у ЦОП з урахуванням їх потреб та побажань.

Для виконання поставлених перед органами ДПС завдань, зокрема, щодо функціонування ЦОП для організації надання послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників податків, направлення електронної звітності контролюючим органам, здійснення заходів зі створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Андрушівської ДПІ, як відокремленого підрозділу ДПС, необхідне додаткове фінансування.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, в межах фінансових можливостей бюджету СТГ на відповідний рік та за рахунок джерел не заборонених законодавством виділяти кошти на фінансування  Програми, а саме на:

  • ремонт комп'ютерної техніки та копіювальної техніки, придбання матеріалів та комплектуючих засобів до неї з метою удосконалення та підвищення технічного рівня єдиної інформаційної та комп'ютерної мережі Андрушівської ДПІ;
  • придбання канцелярських товарів (офісного паперу, офісних книг, тонеру для заправки комп’ютерної техніки, поштових конвертів, поштових марок).

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2023 рік (грн.)

Обсяг ресурсів, всього, в тому числі:

12 000

бюджет СТГ

12 000

 

5. Відповідальний за виконання Програми,

організація та контроль за її виконанням

Організація виконання програми здійснюється головним розпорядником коштів Фінансовим відділом Червоненської селищної ради.

Відповідальним виконавцем Програми є Андрушівська ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській області.

Безпосередній контроль за цільовим та якісним виконанням Програми (використанням бюджетних коштів) здійснюється Фінансовим відділом Червоненської селищної ради та постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг Червоненської селищної ради.

Відповідальному виконавцю Програми надати Фінансовому відділу Червоненської селищної ради Звіт про виконання зазначеної Програми до 15.02.2024 року, для наступного звітування на сесії Червоненської селищної ради.

 

Секретар селищної ради                                                       Неля БЕЗНОСКО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій