Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОГРАМА придбання у комунальну власність Червоненської об'єднаної територіальної громади об’єктів нерухомого майна

ПРОЕКТ

П Р О Г Р А М А

придбання у комунальну власність Червоненської об’єднаної

територіальної громади об’єктів нерухомого майна

 

Розробник програми  Степанчук Ю.О. ____________ (П.І.Б.) (підпис)

Головний розпорядник коштів:  Червоненська селищна рада

ПОГОДЖЕНО:

Відділ економічного розвитку, інвестицій та інформації виконавчого комітету Червоненської селищної ради Степанчук Ю.О.  ___________ (П.І.Б.)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Червоненської селищної ради Шевчук Н.В. _____________ (П.І.Б.)

Додаток до рішення селищної ради від 11 вересня 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

рішення 35 сесії 7 – го скликання                     Червоненської селищної ради

від 11 вересня 2018 року

 

ПРОГРАМА

придбання у комунальну власність Червоненської об'єднаної територіальної громади об’єктів нерухомого майна

 

1. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення програми Відділ економічного розвитку, інвестицій та інформації виконавчого комітету Червоненської селищної ради.

2. Назва нормативного правового акту: Цивільний кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

3. Розробник програми Відділ економічного розвитку, інвестицій та інформації виконавчого комітету Червоненської селищної ради.

4. Співрозробники програми:  – відсутні.

5. Відповідальний виконавець програми: - Відділ економічного розвитку, інвестицій та інформації виконавчого комітету Червоненської селищної ради.

6. Учасники програми: - Червоненська селищна рада.

7. Термін реалізації програми: - 2018 рік.

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм): - Селищний бюджет

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: ---- грн., у тому числі:

9.1. коштів місцевого бюджету ----- грн

 

2. Загальні положення

1. Ця Програма розроблена відповідно до Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні" і визначає порядок придбання у комунальну власність Червоненської об’єднаної територіальної громади об’єктів, які перебувають у власності інших  юридичних та фізичних осіб та передбачає збільшення матеріальної основи місцевого самоврядування.   Від імені та в інтересах Червоненської об'єднаної територіальної громади права суб'єкта комунальної власності здійснює Червоненська селищна рада.

        2. Об’єктами придбання є:

 • нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі приміщення (після їх виділення (в разі необхідності) в окремий об’єкт нерухомого майна);
 • об’єкти житлового фонду (житлові будинки, у тому числі гуртожитки або квартири) та об’єкти соціальної інфраструктури (заклади культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального забезпечення, тощо) та інші об’єкти, у тому числі не завершені будівництвом.

        Придбання будь-якого об’єкта нерухомого майна, який розташований на земельній ділянці, яка не знаходиться у власності Червоненської об’єднаної територіальної громади у комунальну власність, здійснюється разом з земельною ділянкою, на якій він розташований, або відповідна земельна ділянка набувається територіальною громадою у іншій спосіб не заборонений законом.

        3. Головна мета Програми є забезпечення якісного надання послуг населенню шляхом  забезпечення тимчасовим житлом спеціалістів (фахівців), які прийняті на роботу у підвідомчі Червоненській селищній раді комунальні підприємства, установи та організації, та не мають власного житла на території Червоненської ОТГ. Дане житло надається тимчасово на період роботи у даних закладах, як службове.       

       4. Ініціатива щодо придбання об’єктів нерухомого майна у комунальну власність Червоненської об’єднаної територіальної громади  може виходити відповідно від селищного голови, селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, інших виконавчих органів селищної ради, власників об’єктів нерухомості та інших представників об’єднаної територіальної громади.

        5. Придбання об’єктів усіх форм власності у комунальну власність Червоненської об'єднаної територіальної громади здійснюється на підставі рішень Червоненської селищної ради та у відповідності до Закону.  

         

3. Порядок придбання об’єктів у комунальну
власність
Червоненської об’єднаної територіальної громади

1. Обґрунтовані пропозиції щодо придбання об’єктів у комунальну власність Червоненської об’єднаної  територіальної громади надходять для розгляду до Червоненської селищної ради.

2.   Запропоноване житло має відповідати наступним технічним вимогам:

 • запропоновані квартири повинні знаходитись у житлових будинках, введених в експлуатацію чи на вторинному ринку у будь-якому населеному пункті Червоненської ОТГ;
 • житло повинно бути придатним для проживання, благоустроєним та відповідати встановленим санітарно-технічним вимогам;
 • будинок, в якому знаходиться квартира, не повинен бути визнаним аварійним або таким, що підлягає зносу. Не повинно бути самовільних переобладнань;
 • житло повинно бути облаштовано каналізацією, мати систему опалення, водопостачання та енергопостачання;
 • житло повинно бути без заборгованості по комунальних послугах та інших платежах;
 • житло повинно бути вільним від реєстрації в ньому громадян;
 • технічний паспорт на житло має бути оформлений відповідно до чинного законодавства.

3. Розгляд питання про придбання об’єктів у комунальну власність Червоненської об’єднаної територіальної громади здійснюється при наявності вимог п.2 цього розділу, та:

 • незалежної оцінки про вартість об’єкта нерухомості;
 • рецензії звіту про незалежну оцінку;
 • технічної документації ( паспорта) на об’єкт;
 • документів, що посвідчують або посвідчували право на земельну ділянку (у разі придбання окремо розташованого об’єкта);
 • акта обстеження об’єкта щодо визначення його технічного стану, складеного спеціалістом земельних ресурсів та комунальної власності селищної ради.

4. Після погодження  селищним головою питання придбання об’єкта нерухомості воно виноситься на розгляд профільної постійної комісії селищної  ради.

5. Після попереднього розгляду та отримання позитивного висновку   вищезазначеної постійної комісії селищної ради питання придбання об’єкта нерухомості розглядається на пленарному засіданні Червоненської селищної ради та приймається відповідне рішення.

6. На підставі прийнятих рішень селищної ради на відповідний рахунок головного розпорядника коштів Червоненської селищної ради перераховуються грошові кошти для сплати за об’єкт нерухомості.

Оплата послуг по оформленню договору купівлі-продажу покладається на продавця. Продавець під час визначення вартості житла та надання пропозиції повинен врахувати витрати, пов’язані з переоформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів). Продавець на момент укладання договору купівлі-продажу  повинен мати оригінали наступних документів: - документи, які засвідчують особу: а) для учасників-юридичних осіб: у випадку, якщ о договір укладає керівник - виписка з ЄДРПОУ та наказ про призначення керівника, якщо інша особа - документ, що засвідчує право підпису договорів, або довіреність на підписання договору та документи, які підтверджують повноваження особи на підписання довіреності; б) для учасників-фізичних осіб: паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); - документи, які підтверджують повноваження щодо права вчинення правочинів по продажу житла (за необхідністю); - у разі пропонування житла на вторинному ринку надаються: а) правовстановлюючі документи (договір купівлі-продажу, обміну, дарування, довічного утримання тощо), та/або свідоцтво про право власності, надане органом приватизації, та/або свідоцтво про право власності, надане органом місцевого самоврядування, та/або рішення суду, третейського суду про визнання права власності на об’єкт нерухомого майна, та /або свідоцтво про право на спадщину, надане нотаріусом тощо; б) технічний паспорт на житло (будинок, квартиру); в) звіт про незалежну оцінку майна; г) довідка про осіб, зареєстрованих у квартирі; д) довідка з опікунської ради (за потреби); е) довідка (або довідки) про відсутність заборгованості по сплаті всіх житлово-комунальних послуг, чинна (чинні) на дату подання документів; - довідка з обслуговуючого банку про наявність рахунку (з чітко визначеними реквізитами) на ім’я продавця житла, для перерахування коштів за придбання житла, чинна на дату подання документів.

7. Головний розпорядник коштів, здійснює заходи щодо укладання договору купівлі-продажу. Придбання житла здійснюється відповідно до цивільного законодавства України шляхом укладання договору купівлі - продажу між власником житла та Червоненською ОТГ в особі Червоненської селищної ради. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням коштів селищного бюджету, здійснюється в установленому законодавством порядку.

8. Селищний голова (або уповноважена особа) укладає договір купівлі-продажу з продавцем об’єкта нерухомості та підписує акт приймання-передачі об’єкта нерухомості.

9. Червоненська селищна рада оприбутковує зазначений об’єкт з подальшою постановкою на баланс.

 

Начальник відділу економічного розвитку,

інвестицій та інформації                                                          Ю.О.Степанчук

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення