Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма інформаційної діяльності Червоненської селищної територіальної громади на 2023 рік

 

 Додаток до

рішення ХХІХ сесії VІІІ скликання

Червоненської селищної ради

від 24 лютого 2023 року № 565

 

 

ПРОГРАМА

інформаційної діяльності Червоненської селищної територіальної громади на 2023 рік

                               

  1. ПАСПОРТ Програми інформаційної діяльності Червоненської селищної територіальної громади (далі – Програма) на 2023 рік

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Червоненська селищна рада

2

Розробники Програми

Червоненська селищна рада

4

Головний розпорядник коштів

Червоненська селищна рада

5

Учасники Програми

Червоненська селищна рада

6

Терміни реалізації Програми

2023 рік

7

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:

 

- з них коштів бюджету селищної територіальної громади

 

 

 

18 000 грн.

 

18 000 грн.

8

Основні джерела фінансування Програми

Бюджет Червоненської селищної територіальної громади

 

 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

 

     Ефективна та якісна система інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування є невід'ємною складовою професійного функціонування системи державного управління. З появою нових інформаційних технологій інформація стає постійним і необхідним атрибутом забезпечення діяльності держави, юридичних осіб, громадських організації та громадян. Від її якості й достовірності, оперативності одержання залежать численні рішення, що приймаються на різних рівнях - від глави держави до громадянина.

     Головною метою інформатизації органів державної влади та органів місцевого самоврядування є створення оптимальних умов як для задоволення інформативних потреб, так і для реалізації конституційних прав громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, суспільних об'єднань на основі формування й використання інформаційних ресурсів.
Зважаючи на це, прийняття Програми інформаційної діяльності Червоненської селищної територіальної громади на 2023 рік забезпечить можливість інформування населення громади щодо діяльності органу місцевого самоврядування, реалізацію державної інформаційної політики, втілення соціально важливих інформаційних кампаній, розвиток інформаційного простору громади шляхом залучення місцевих засобів масової інформації. На виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» та з метою донесення до населення громади вичерпної інформації про роботу органів влади та органів місцевого самоврядування, в бюджеті  селищної територіальної громади необхідно передбачати кошти на фінансування заходів з висвітлення діяльності Червоненської селищної ради засобами масової інформації. Отже, одночасно з тенденціями до демократизації влади, підвищення рівня прозорості її діяльності та підзвітності перед громадянами постає вимога інформаційної відкритості органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення якої потребує фінансування з бюджету селищної територіальної громади.

 

3. Мета Програми

 

     Метою Програми є створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію, забезпечення висвітлення діяльності селищної ради, утвердження свободи слова, розвиток інформаційного простору громади, забезпечення відкритості у діяльності селищної ради, організація відзначення державних свят та пам’ятних дат.

4. Шляхи виконання завдань Програми

 

     Виконання завдань Програми забезпечується шляхом:

  • втілення державної інформаційної політики;
  • підвищення ролі засобів масової інформації в просторі громади;
  • реалізації заходів, спрямованих на підтримку друкованих засобів масової інформації.
  • відзначення державних свят та пам’ятних дат

 

5. Завдання Програми

 

     Основні завдання, які потрібно вирішити для забезпечення висвітлення діяльності селищної ради та розвитку інформаційного простору громади:

  • висвітлення в засобах масової інформації діяльності селищної ради відповідно до укладених угод;
  • організація культурно-мистецьких заходів, відзначення державних свят, інших пам’ятних дат і урочистостей.
  • Оновлення веб-сайту з метою покращення його навігації, технічних  можливостей  та функціювання.

 

6. Ресурсне забезпечення Програми

 

     Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.

     Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 18 000 грн.

     Розпорядником коштів, спрямованих на фінансування Програми, є селищна рада.

 Кошти, які пропонується залучити на виконання Програми

Всього видатків на виконання Програми, 

 2023р.,   грн.

                      1

2

Обсяг ресурсів всього, у тому числі:

18 000

бюджет селищної територіальної громади

 

18 000

кошти небюджетних джерел

-

 

7. Контроль за виконанням Програми

 

     Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює виконавець – розпорядник бюджетних коштів.

     Виконавцем-розробником Програми –– один раз на рік подається узагальнена інформація про стан та результати її виконання. Інформація повинна містити дані про заплановані і фактичні обсяги та джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці від початку дії Програми відповідно до форми, пояснювальну записку про роботу учасників бюджетної програми з її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.

     Виконавці Програми щорічно здійснюють обґрунтовану оцінку результатів її виконання та, при потребі, розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми.

 

     Напрямки інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на 2023 рік:

з/п

Назва напрямку діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

        Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,   грн.

Очікуваний результат

2023 рік

1

           2

          3

     4

5

   6

    7

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висвітлення діяльності 

селищної ради та іншої інформації в засобах масової інформації.   

 

Обслуговування веб-сайту

 

 

 

 

 

 

Укладання угод  із засобами масової інформації

 

 

 

 

Укладання угоди з постачальником послуг з технічної підтримки веб-сайту

Апарат Червоненської селищної ради  та  її виконавчі органи 

 

 

 

 

 

Відділ правового, організаційно-інформаційного забезпечена, документообігу, цивільного захисту та мобілізаційної роботи

Бюджет селищної територіальної громади

 

 

 

 

 

Бюджет селищної територіаль-ної громади

 

13 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000                            

Реалізація

державної політики в інформаційній сфері на території