Червоненська громада
Андрушівський район, Житомирська область

Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини » Червоненської селищної ради на 2018 рік

ПРОЕКТ   ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 37 позачергової сесії Червоненської селищної ради сьомого скликання

09 жовтня 2018 року

 

 

 

Програма

фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства
«Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини »
Червоненської селищної ради
на 2018 рік

 

 

 

 

        

1

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини » Червоненської селищної ради

2

Розробник Програми

Червоненська селищна рада

3

Відповідальний виконавець

Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Червоненської селищної ради

4

Учасники Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Червоненської селищної ради, Червоненська селищна рада

5

Термін реалізації Програми

2018  рік

6

Кошти задіяні на виконання Програми

Селищний бюджет, інші надходження, не заборонені чинним законодавством України

7

Орієнтований обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання реалізації Програми

 

2018 р. -   210, 240 тис. грн.

 

 

 

 1. Загальні положення

 

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Червоненської селищної ради та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2018 рік (далі - Програма), розробленана на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 91 Бюджетного кодексу України.

З метою виконання Програми необхідно забезпечити фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Червоненської селищної ради на 2018 рік шляхом надання субсидій та поточних трансфертів, здійснення внесків до його статутного капіталу.

Дана Програма необхідна для стабільного функціонування комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини » Червоненської селищної ради, поліпшення його матеріально - техничної бази та створення належних умов для розвитку первинної медико - санітарної допомоги, наближення її до кожної сім’ї, покращення ефективності медичного обслуговування  населення.

 

 

 1. Мета Програми

 

Метою Програми є:

 • забезпечення стабільної роботи комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Червоненської селищної ради відповідно до його функціонального призначення;
 • забезпечення оплати праці з нарахуванням, оплати комунальних послуг, оплати податків та інших поточних видатків;
 • оновлення його матеріально - технічної бази;
 • забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівлі підприємства;
 • забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування населення;
 • проведення поточного ремонту та здійснення належного утримання робочих місць.

 

 1. Завдання Програми

 

Фінансова допомога, передбачена цією Програмою, надається на виконання основних функцій Комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Червоненської селищної ради за рахунок надання поточних трансфертів та здійснення внесків до статутного капіталу (згідно додатку).

 

 1. Фінасове забезпечення Програми

 

Видатки на фінансування Програми здійснюються за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з селищного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, шляхом перерахування коштів з особового рахунку Червоненської селищної ради на рахунок одержувача бюджетних коштів, відкритий в установленому порядку в управлінні Державної казначейської служби України у  Андрушівському районі  Житомирської області.

Головним розпорядником бюджетних коштів на виконання програми є Червоненська селищна рада, відповідальним виконавцем Програми - комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Червоненської селищної ради. Фінансова підтримка та здійснення поповнення статутного капіталу надається в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням селищної ради про селищний бюджет на відповідний рік за цією Програмою. Протягом року обсяг фінансування за рахунок коштів селищного бюджету може змінюватися відповідно до рішення селищної ради про внесення змін до показників селищного бюджету  на відповідний рік, виходячи з наявного ресурсу селищного бюджету.

 

 1. Орієнтовний обсяг фінансування Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Червоненської селищної ради на 2018  рік: 210,240 тис. грн.

 

 

 1. Очікувані результати виконання Програми.

 

 

2018 рік

Надання субсидій та поточних трансфертів (тис. грн.)

210, 240

Всього: тис.грн

210, 240

 

 

Реалізація Програми дасть змогу:

 • забезпечити         недопущення заборгованості з оплати праці з нарахуванням, оплати комунальних послуг, оплати податків та інших поточних видатків;
 • забезпечети         стабільну   роботу  Комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Червоненської селищної ради;
 • забезпечити оновлення його матеріально - техничної бази;
 • забезпечети надійність та безпеку експлуатації будівлі підприємства;
 • забезпечети         створення  оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування  населення;
 • покращити фінансовий стан комунального некомерційного підприємства.

 

 1. Звітність та контроль за виконанням Програми.

 

Комунальне некомерційне підприємство подає щомісяця до 20 числа, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів селищного бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою.

Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник бюджетних коштів та постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфер послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

.

 

ЗАТВРДЖЕНО

рішення 37 позачергової сесії Червоненської селищної ради сьомого скликання 09 жовтня 2018 року

 

План заходів

програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства
«Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Червоненської селищної ради
та здійснення внесків до його статутного капіталу
на 2018  рік

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Виконання заходу

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), гри., у тому числі: 2018 рік

1

2

3

4

5

6

1

Оплата праці з нарахуванням на оплату праці

 • оплата посадових окладів, доплати і надбавки обов’язкового та стимулюючого характеру, індексація заробітної плати, премія, матеріальна допомога на оздоровлення, інші види оплати праці;
 • сплата єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

2018 р.

Кошти селищного бюджету

151 760,00

2

Видатки на відрядження

 • відрядження разового характеру;
 • видатки на відрядження (курси підвищення кваліфікації)

2018 р.

Кошти селищного бюджету

3 600,00

3

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

 • господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів;
 • паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів;
 • білизни;
 • канцелярського та письмового приладдя, бланків, наперу та ін.;
 • інших товарів

2018 р.

Кошти селищного бюджету

27 000,00

4

Придбання медикаментів та перев’язуваль­них матеріалів

 • лікарських засобів та перев язувальних матеріалів;
 • виробів медичного призначення;
 • технічних засобів;
 • дезінфікуючих засобів та інше

2018 р.

Кошти селищного бюджету

10 000,00

5

Оплата послуг (крім комунальних)

 • супроводження, інформаційних послуг;
 • з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання та приміщень;
 • транспортних послуг, за оренду приміщень;
 • послуг з установки, повірки, експертизи лічильників та іншого обладнання;
 • послуг з вивезення відходів, їх утилізації та знешкодження;
 • послуг з технічного та програмного обслуговування обладнання та техніки;
 • створення та впровадження локальних мереж;
 • інших послуг

2018 р.

Кошти селищного бюджету

10 450,00

6

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 • послуги теплопостачання;
 • оплата водопостачання та водовідведення;
 • оплата електроенергії;
 • інших послуг

2018 р.

Кошти селищного бюджету

1 480,00

7

Інші виплати населенню

 • відшкодування витрат, пов язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно або на пільгових умовах відповідно до законодавства;
 • інші виплати, страхування медпрацівників

2018 р.

Кошти селищного бюджету

5 950,00

8

Капітальні видатки

 • придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт, тощо

2018 р.

Кошти селищного бюджету

-