Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОГРАМА інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на 2019 рік

ПРОЕКТ

 

                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                       Рішення сорок першої сесії
                                                                                   селищної ради сьомого скликання
                                      25.02.2019 року №

                                                                                                                                                         

                  

 

ПРОГРАМА
  інформаційної діяльності
Червоненської селищної ради
на 2019 рік

 

                                       

  1. ПАСПОРТ Програми інформаційної діяльності Червоненської селищної ради (далі – Програма) на 2019 рік

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Червоненська селищна рада

2

Розробники Програми

Червоненська селищна рада

3

Співрозробники Програми

                    –

4

Відповідальні  виконавці Програми

Червоненська селищна рада;

відділи селищної ради

5

Учасники Програми

Червоненська селищна рада

та відділи селищної ради;

підприємства, організації, з якими укладаються угоди

6

Терміни реалізації Програми

           2019 рік

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

          15000 грн.

 

- з них коштів селищного бюджету

          15000 грн.

8

Основні джерела фінансування Програми

Селищний бюджет

 

 

 

 

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

 

     Ефективна та якісна система інформаційного забезпечення органів державної влади є невід'ємною складовою професійного функціонування системи державного управління. З появою нових інформаційних технологій інформація стає постійним і необхідним атрибутом забезпечення діяльності держави, юридичних осіб, громадських організації та громадян. Від її якості й достовірності, оперативності одержання залежать численні рішення, що приймаються на різних рівнях - від глави держави до громадянина.
     Головною метою інформатизації органів державної влади та органів місцевого самоврядування є створення оптимальних умов як для задоволення інформативних потреб, так і для реалізації конструктивних прав громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, суспільних об'єднань на основі формування й використання інформаційних ресурсів.
     Зважаючи на це, прийняття Програми інформаційної діяльності Червоненської селищної ради та розвитку інформаційного простору громади на 2019 рік забезпечить можливість інформування населення отг щодо діяльності влади, реалізацію державної інформаційної політики, втілення соціально важливих інформаційних кампаній, розвиток інформаційного простору громади шляхом залучення місцевих засобів масової інформації.
     На виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» та з метою донесення до населення громади вичерпної інформації про роботу органів влади, в селищному бюджеті необхідно передбачати кошти на фінансування заходів з висвітлення діяльності Червоненської селищної ради засобами масової інформації.
     Крім співпраці із засобами масової інформації, Програма передбачає також проведення заходів щодо підготовки професійних свят та урочистостей.
Отже, одночасно з тенденціями до демократизації влади, підвищення рівня прозорості її діяльності та підзвітності перед громадянами постає вимога інформаційної відкритості органів державної влади, забезпечення якої потребує фінансування з селищного бюджету.

 

  1. Мета Програми

 

     Метою Програми є створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію; забезпечення висвітлення діяльності селищної ради; утвердження свободи слова; розвиток інформаційного простору громади; забезпечення відкритості у діяльності селищної ради; організація відзначення державних свят та пам'ятних дат.

 

 

 

 

  1. Шляхи виконання завдань Програми

 

     Виконання завдань Програми забезпечується шляхом:
- втілення державної інформаційної політики;
- підвищення ролі засобів масової інформації в просторі громади;
- реалізації заходів, спрямованих на підтримку друкованих засобів масової інформації;
- відзначення державних свят та пам'ятних дат.

 

  1. Завдання Програми

 

     Основні завдання, які потрібно вирішити для забезпечення висвітлення діяльності селищної ради та розвитку інформаційного простору громади:
- висвітлення в засобах масової інформації діяльності селищної ради відповідно до укладених угод;
- організація культурно-мистецьких заходів, відзначення державних свят, інших пам'ятних дат і урочистостей.

 

6. Ресурсне забезпечення Програми

 

     Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 15000 грн.
     Розпорядником коштів, спрямованих на фінансування Програми, є селищна рада.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Всього видатків на виконання Програми,     2019р.,   грн.

                      1

2

Обсяг ресурсів всього, у тому числі:

15000

селищний  бюджет

15000

кошти небюджетних джерел

-

 

7. Контроль за виконанням Програми

 

     Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює виконавець –розпорядник бюджетних коштів.
    Виконавцем-розробником Програми –– один раз на рік до 1 січня подається узагальнена інформація про стан та результати її виконання. Інформація повинна містити дані про заплановані і фактичні обсяги та джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці від початку дії Програми відповідно до форми, пояснювальну записку про роботу учасників бюджетної програми з її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин евиконання.
    Виконавці Програми щорічно здійснюють обґрунтовану оцінку результатів її виконання та, при потребі, розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми.

    Напрямки інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на 2019 р